Cultuurhistorische inventarisatie van de kerkenpaden in Midden-Delfland

18 juni 2016. In Museum Het Tramstation is van half december 2015 tot eind augustus 2016 een tentoonstelling gehouden over de ‘Kerkenpaden in Midden-Delfland’. Mede op verzoek van de wethouder van Cultuur van de gemeente Midden-Delfland, de heer Govert van Oord, zijn de tentoonstellingsteksten over dit onderwerp opgenomen in een aparte cultuurhistorische inventarisatie van de kerkenpaden in Midden-Delfland. Hier en daar is ook nieuwe informatie toegevoegd. Tijdens de tentoonstelling is er meer bekend geworden over het pad op de Wennekerkade in Abtswoude.

kerkenpaden01Na de opening van de Midden-Delfland Dagen op 18 juni 2016 ontving wethouder Van Oord het boekje over de kerkenpaden in Midden-Delfland in Museum Het Tramstation uit handen van Jacques Moerman.

Lees meer over de kerkenpaden in Midden-Delfland en hoe het boekje gratis kan worden gedownload.

Dominee Hambrouck

Het opmerkelijke levensverhaal van Antonius Hambrouck

Dominee Hambrouck neemt afscheid van zijn dochters in Fort Zeelandia. Schilderij van J.W. Pieneman, 1810. Rijksmuseum Amsterdam.
Dominee Hambrouck neemt afscheid van zijn dochters in Fort Zeelandia. Schilderij van J.W. Pieneman, 1810. Rijksmuseum Amsterdam.

Antonius Hambrouck werd in of kort na 1606 in Rotterdam geboren; in 1609 verhuisde hij met zijn familie naar Scheveningen. In 1623 keerden de Hambroucks weer terug in Rotterdam. Vader Hambrouck was niet onbemiddeld. Desondanks was er een beurs nodig om Antonius voor predikant te laten studeren aan de Universiteit van Leiden. Hier leerde hij Anna Vincenten Moij kennen. Op 1 juni 1632 huwde hij met haar in Rotterdam. Enkele maanden ervoor, op 4 april 1632, was hij tot predikant benoemd in Schipluiden.

Lees het hele verhaal over deze dominee die later naar Oost-Indië zou verhuizen en een held werd.

Doe mee als sponsor voor een herinneringsobject in Schipluiden!

Overhandiging trekvaartinventarisatie

trekvaartrapport03Op 23 januari 2015 werd het rapport “Cultuurhistorische inventarisatie van de trekvaartroute tussen Delft en Maassluis/Vlaardingen” overhandigd aan wethouder Govert van Oord van de gemeente Midden-Delfland.

Het inventarisatierapport is bedoeld om de trekvaartroute in Midden-Delfland extra onder de aandacht te brengen en is tevens bestemd voor plannenmakers en andere geïnteresseerden. De studie eindigt met een aantal aanbevelingen. Op 29 januari 2015 wordt het rapport over de trekvaartroute Delft-Maassluis/Vlaardingen met de cultuurhistorische inventarisatie tijdens de Erfgoedtafel Trekvaarten van de provincie Zuid-Holland gepresenteerd en overhandigd. Tot nu toe heeft de provincie de waarde van de trekvaartroutes in Midden-Delfland genegeerd. De verwachting is dat deze misser, wat de trekvaartroute betreft, na 29 januari ongedaan wordt gemaakt. Andere erfgoedinstellingen in de provincie steunen dit initiatief. Ook de gemeente Midden-Delfland ijvert voor de instandhouding en de verdere bekendmaking van de trekvaartroutes op haar grondgebied.

Meer over het inventarisatierapport en de download van het rapport staat onder menu: Publicaties => Trekvaartroute Inventarisatie.

Jaarverslagen nu ook online

Vóór 2009 gaf de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een jaarverslag uit voor haar vrienden, leden en belangstellenden. De papieren versie is voor de meeste jaren niet langer beschikbaar voor verkoop in Museum Het Tramstation. Omdat deze verslagen toch veel lezenswaardige artikelen bevatten over vooral Schipluiden en Den Hoorn (de vroegere gemeente Schipluiden) is besloten deze jaarverslagen nu ook online als PDF-bestand beschikbaar te stellen.

Op dit moment zijn jaarverslagen vanaf 1993 tot en met 2008 vanaf deze pagina te downloaden.