Kees Tetteroo

Kunst van Den Hoorn, nr. 7 – Kees Tetteroo

Een zomerse aquarel van de Lookwatering (het Look) in Den Hoorn in 2003 van Kees Tetteroo, geboren te Delft in 1942. Sinds 1965 woont deze kunstenaar in het koetshuis van het Bonte Huis in de Noordhoorn. Kees tekent en schildert al vanaf zijn twaalfde jaar. Zijn teken- en schildertalent heeft hij vooral zelf ontwikkeld. Wel volgde hij een aantal cursussen, zoals aan de Vrije Academie in Delft en de Koninklijke Academie in Den Haag. Zijn werk is vele malen in de omringende steden geëxposeerd en inmiddels over de gehele wereld verspreid. Kees Tetteroo beoefent alle technieken, zoals olieverf, pastel, pen en inkt en aquarel. Vooral deze laatste techniek heeft zijn voorkeur. Hij maakt zijn aquarellen altijd op locatie. Den Hoorn is in de laatste decennia sterk veranderd. Kees laat in zijn werk veel van het oorspronkelijke dorp zien, maar ook legt hij de veranderingen vast. Omdat zijn werk topografisch heel herkenbaar is en een prachtig beeld geeft van een aantal identiteitsbepalende gezichten van Den Hoorn, heeft Museum Het Tramstation enige aquarellen van hem aangekocht. De aankoop was mogelijk dankzij een subsidie van de stichting Loswal De Bonnen. De kunstenaar heeft ook een aantal werken aan het museum geschonken.

Lookwatering – Kees Tetteroo

De afgebeelde aquarel toont het Look met een karakteristiek bruggetje. Deze loopbrug verbond vanouds de tuinderswoning uit 1730 aan de Dijkshoornseweg met enige tuinderijen in de Harnaschpolder. Reeds in de zeventiende eeuw waren in deze polder aan een vaarsloot enige warmoezerijen (tuinderijen) gevestigd. Aan het eind van de negentiende eeuw kwam dit grondbezit in handen van Cornelis Lekkerkerk. Zijn kinderen en kleinkinderen bezaten in de twintigste eeuw vrijwel allemaal een tuin langs de Lookwatering. Inmiddels is bijna het gehele gebied bebouwd met woningen. Alleen het Look is gebleven. Deze watering is in de dertiende eeuw gegraven, waarbij gebruik werd gemaakt van enkele natuurlijke stukken, vandaar het licht kronkelige verloop van het water. De naam Look verwijst naar een kruidachtig gewas, dat hier groeide. De kade langs de Lookwatering is nog altijd een aantrekkelijk wandelroute, die uitgebreid kan worden met de Woudselaan, de Harnaskade en het pad langs de Woudseweg. Het is te hopen dat dit ‘wandelrondje’ in de toekomst gespaard blijft. Het dorp Den Hoorn heeft al veel van zijn oorspronkelijke identiteit moeten inleveren. Hoewel de aquarellen van Kees Tetteroo prachtige tijdsbeelden zijn, is het wenselijk dat de sporen van de tuinbouw, zoals de vaarten, de bruggetjes en een aantal karakteristieke tuinderswoningen ook nog heel lang in de open lucht beleefd kunnen worden.

Jacques Moerman

Historische Vereniging Oud-Schipluiden