Jaarboeken

Jaarlijks brengt de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een fraai geïllustreerd jaarboek uit met een serie lange en kortere artikelen over Midden-Delfland. Leden en vrienden van de vereniging ontvangen dit boek gratis. De jaarboeken zijn bovendien te koop in Museum Het Tramstation.

Hier volgen de inhoudsopgaven van alle jaarboeken; de inhoud van eerdere jaarverslagen staan op een eigen pagina.

Zoeken gaat eenvoudig door in de browser Ctrl/f te typen, gevolgd door het te zoeken woord.

Historisch Jaarboek Schipluiden 2023

 • Voorwoord – Jacques Moerman
 • Het grondbezit in Abtsregt – Jacques Moerman
 • Fort of ‘fortje’ te Abtsregt – Marion Claessens
 • Een middeleeuwse huwelijkslepel uit de Harnaschpolder – Epko J. Bult
 • De vroegste geschiedenis van het klooster Sion in Rijswijk – Jacques Moerman
 • De familie Eijgenraam in Den Hoorn en omstreken; Tien generaties warmoezier – Arie en Jan Eijgenraam
 • Drie generaties Ammerlaan Boterhandel – Henk Groenendaal
 • Het verloren paradijs; Aquarellen, tekeningen en schilderijen van Reggi Scherpbier – Rina Visser
 • Midden-Delfland in beeld 2022 – Henk Groenendaal
 • Verenigingsverslag 2022 – Jacques Moerman en Rina Visser
 • Museum Het Tramstation in 2022 – Jacques Moerman
 • Bibliotheekaanwinsten 2022 – Quendoline Kunz en Jacques Moerman

Historisch Jaarboek Schipluiden 2022

 • Voorwoord – Jacques Moerman
 • Relatie van het kasteel Keenenburg met het water in twaalf vensters – Jacques Moerman
 • Over plattelandsgemeenten, burgemeesters en raadhuizen – Rianne Graveland
 • De zaagmolens aan de Buitenwatersloot, de ontwikkeling van de wind-industriemolens in Holland – Aart Struijk
 • Wetenswaardigheden met betrekking tot een oude ansichtkaart uit en van Schipluiden – Hen Keijzer
 • Ode aan Midden-Delfland – Over polderlandschappen en de koe op een voetstuk – Rina Visser
 • Het land in de stad – Flip van der Eijk
 • Verhalend landschap: studenten maken landschapsbiografieën van Midden-Delfland – Gerdy Verschuure-Stuip
 • Midden-Delfland in beeld 2021 – Henk Groenendaal
 • Verenigingsverslag 2021 – Jacques Moerman  en Rina Visser
 • Museum Het Tramstation 2021 – Jacques Moerman
 • Bibliotheekaanwinsten 2021 – Quendoline Kunz en Jacques Moerman

Historisch Jaarboek Schipluiden 2021

 • Voorwoord – Jacques Moerman
 • Een navolger van de Haagse School in Midden-Delfland – Het werk van Jan van der Stap – Rina Visser
 • De voormalige stoomolieslagerij Mercurius – Jacques Moerman
 • Jan van Beurden – architect en gemeenteopzichter – Henk Groenendaal en Peter van Beurden
 • De bankoverval in Hodenpijl – Hans van den Berg
 • Armenzorg door de eeuwen heen – Rianne Graveland
 • Eigenaren en bewoners in de gemeente Zouteveen rond 1832 – Ed Visser
 • Archeologische kroniek van Midden-Delfland 2020 – Roderick Geerts
 • Vroeg archeologisch onderzoek in de Harnaschpolder – Jacques Moerman
 • Midden-Delfland in beeld 2020 – Henk Groenendaal
 • Verenigingsverslag 2020 – Jacques Moerman e.a.
 • Museum Het Tramstation in 2020 – Jacques Moerman
 • Bibliotheekaanwinsten 2020 – Quendoline Kunz en Jacques Moerman

Historisch Jaarboek Schipluiden 2019-2020

 • Voorwoord – Jacques Moerman
 • Het vignet van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden – Jan Ham
 • Vijftig jaar Oud-Schipluiden in tien afleveringen – Jacques Moerman:
  1. Werkgroep Oud-Schipluiden 1970-1974
 • Besmettelijke veeziekten in Zouteveen – Arie Olsthoorn
 • Bruiloftsgedichten van Hubert Korneliszoon Poot (1689-1733) – Jacques Moerman
 • 2. Werkgroep Oud-Schipluiden 1975-1979
 • Vijfenvijftig jaar archeologisch onderzoek naar de Keenenburg in Schipluiden – Epko J. Bult
 • De laatste heren van Keenenburg – Kasteelheren zonder kasteel – Peter de Jong
 • 3. Historische Vereniging Oud-Schipluiden 1980-1984
 • Klooster en buitenplaats Sion. Een opgraving op initiatief van de HVOS – Hans Koot
 • Brand van de Dorpskerk van Schipluiden in 1616 en de wederopbouw – Jacques Moerman
 • 4. Historische Vereniging Oud-Schipluiden 1985-1989
 • Den Hoorn brandt! – Jan Ham
 • Een verdwenen boerderij aan de Gatweg te Zouteveen – Annemarie Verburg
 • 5. Historische Vereniging Oud Schipluiden 1990-1994
 • Weg en niet gezien op Hodenpijl – Oc Spinnewijn
 • Het zuidwesttorentje van kasteel Keenenburg – Rina Visser-Rotgans
 • 6. Historische Vereniging Oud-Schipluiden 1995-1999
 • Tegels en tegeltableaus – Trudy Werner-Berkhout
 • De kelder en opkamer van De Glazen Woning- Frits van Ooststroom
 • 7. Historische Vereniging Oud Schipluiden 2000-2004
 • ‘Cananefaatse’ rituelen in de Harnaschpolder – Jean Paul Bakx
 • Zijn er historische gronden voor een gemeente Midden-Delfland? Oude banden tussen Maasland en Schipluiden – Jacques Moerman
 • 8. Historische Vereniging Oud-Schipluiden 2005-2009
 • Vlieten en Vlietlanden in Midden-Delfland. Voorbeelden van menselijk ingrijpen – Jacques Moerman
 • Kerkenpaden naar en van ’t Woudt – Jacques Moerman
 • 9. Historische Vereniging Oud-Schipluiden 2010-2014
 • Herbergen van Midden-Delfland – Rianne Graveland
 • De tafel van jonkheer Arend van Dorp. Eten en drinken bij een adellijke familie eind zestiende eeuw – Jacques Moerman
 • 10. Historische Vereniging Oud Schipluiden 2015-2019
 • Aquarellen als tijdsdocument van Midden-Delfland. Het werk van Kees Tetteroo – Rina Visser-Rotgans
 • Het voormalige tuindersgebied langs de Harnaschwatering – Henk Groenendaal
 • Archeologische kroniek van Midden-Delfland 2019 – Epko J. Bult
 • Midden-Delfland in beeld 2019 – Henk Groenendaal
 • Verenigingsverslag 2019 – Jacques Moerman e.a.
 • Museum Het Tramstation in 2019 – Jacques Moerman e.a.
 • Bibliotheekaanwinsten 2019 – Quendoline Kunz en Jacques Moerman

Historisch Jaarboek Schipluiden 2018

 • Voorwoord – Jacques Moerman
 • Aandacht voor ouderen in Den Hoorn en Schipluiden vanaf 1950 – Ineke van Paassen-Loomans
 • ‘De huizen van de postbode’ door Antoon Derkzen van Angeren – Jacques Moerman
 • Verdwenen boerderijen in het buitengebied van Abtswoude – Henk Groenendaal
 • De geschiedenis van de boerderijplaats Abtswoude 27a – Ed Visser
 • De schans aan de Poldervaart tussen Delft en Overschie – Jacques Moerman
 • Bewoners van boerderij Keizershof in de zestiende en zeventiende eeuw – Annemarie Verburg
 • Geschiedenis van de heerlijkheid Zouteveen. Correctie van/aanvulling op het gelijknamige artikel Jaarboek 2015 – Peter de Jong
 • Eerbetoon aan dominee Hambrouck, Een kunstwerk voor de Dorpskerk van Schipluiden – Rina Visser-Rotgans
 • De Harnaschpolder in de Middeleeuwen – Epko J. Bult
 • Midden-Delfland in beeld 2018 – Henk Groenendaal
 • Verenigingsverslag 2018 – Jacques Moerman
 • Museum Het Tramstation in 2018 – Jacques Moerman
 • Aanwinsten bibliotheek 2018 – Quendoline Kunz en Jacques Moerman

Historisch Jaarboek Schipluiden 2017 (uitverkocht)

 • Voorwoord – Jacques Moerman
 • De Abtswoudseweg vóór de grote verandering – Henk Groenendaal
 • Algemene Armen van Zouteveen – Jacques Moerman
 • Boerderij Arkesteijn nabij de Vlaardingsekade – Frits van Ooststroom
 • Schoolmeesters en dorpsscholen: het onderwijs in Schipluiden, Zouteveen, ‘t Woudt en Den Hoorn – Rianne Graveland
 • Midden-Delfland in beeld 2017 – Henk Groenendaal
 • Verenigingsverslag 2017 – Jacques Moerman
 • Museum Het Tramstation in 2017 – Jacques Moerman
 • Aanwinsten bibliotheek 2017 – Quendoline Kunz en Jacques Moerman

Historisch Jaarboek Schipluiden 2016

 • Voorwoord – Jacques Moerman
 • De oude rijtjeswoningen van Den Hoorn – Henk Groenendaal en André van Paassen
 • De boekhouding van Abraham Klapwijk, pachtboer in ’t Woudt van 1917 tot 1937 – Jacques Moerman
 • Parochie H.H. Antonius en Cornelius 100 jaar – Bert Gerritse en Henk Groenendaal
 • Ons dagelijks brood. Bakkers en bakkerijen in Schipluiden en Den Hoorn – Rianne Graveland
 • Een wandeling door het dorp Schipluiden in 1900 en 2000 – Leni Varekamp
 • Uit de raad van Schipluiden geklapt… (1910) – Jacques Moerman
 • Archeologische kroniek van Midden-Delfland 2016 – Jean Paul Bakx
 • Midden-Delfland in beeld 2016 – Henk Groenendaal
 • Verenigingsverslag 2016 – Jacques Moerman
 • Museum Het Tramstation in 2016 – Jacques Moerman
 • Aanwinsten bibliotheek 2016 – Quendoline Kunz en Jacques Moerman

Historisch Jaarboek Schipluiden 2015

 • Voorwoord – Jacques Moerman
 • Korpershoek. De geschiedenis van een molen, een boerderij en een scheepswerf – Rianne Graveland
 • Boerderij In ’t Rietvelt (voorheen Korpershoek) – Frits van Ooststroom
 • Het spook te Schipluiden – Henk Groenendaal
 • Antonius Hambrouck, predikant in Schipluiden en op Formosa – Jacques Moerman
 • Je ken op alle slakke geen zout leggen (dan is je potje zo gauw leeg) – Henk Tetteroo
 • Geschiedenis van de heerlijkheid Zouteveen – Peter de Jong
 • Boerderij Keizershof (voorheen Meerzicht) – Frits van Ooststroom
 • Archeologische kroniek van Midden-Delfland 2015 – Jean Paul Bakx e.a.
 • Midden-Delfland in beeld 2015 – Henk Groenendaal
 • Verenigingsverslag 2015 – Jacques Moerman
 • Museum Het Tramstation in 2015 – Jacques Moerman
 • Aanwinsten bibliotheek 2015 – Quendoline Kunz en Jacques Moerman
 • Noten bij het artikel over de Tanthofkade (Jaarboek 2014) – Jacques Moerman

Historisch Jaarboek Schipluiden 2014

 • Voorwoord – Jacques Moerman
 • Bontenbal, twee generaties bouwers – Henk Groenendaal
 • De geschiedenis van de Tanthofkade – Jacques Moerman
 • De natuurwaarden van de Tanthofkade – Cor Nonhof
 • Cornelis de Jonge van Ellemeet – Rianne Graveland
 • Een parel aan de Gaag – Frits van Ooststroom
 • De oudste orgels van Maasland – Jacques Moerman
 • Archeologische kroniek van Midden-Delfland 2014 – Jean Paul Bakx
 • Midden-Delfland in beeld 2014 – Henk Groenendaal
 • Verenigingsverslag 2014 – Jacques Moerman
 • Museum Het Tramstation in 2014 – Jacques Moerman
 • Aanwinsten bibliotheek – Quendoline Kunz en Jacques Moerman

Historisch Jaarboek Schipluiden 2013

 • Voorwoord – Jacques Moerman
 • Tuindersdorp Den Hoorn – Henk Groenendaal
 • De Zuidwoning in Den Hoorn – Jacques Moerman
 • Geschiedenis van de heerlijkheid Hodenpijl – Peter de Jong
 • Drie terpen in de Harnaschpolder en de Woudse Polder nader bekeken – Hans Koot
 • Archeologische kroniek van Midden-Delfland 2013 – Jean Paul Bakx
 • Midden-Delfland in beeld 2013 – Henk Groenendaal
 • Verenigingsverslag – Jacques Moerman
 • Museum Het Tramstation 2013 – Jacques Moerman
 • Aanwinsten bibliotheek 2013 – Quendoline Kunz en Jacques Moerman

Historisch Jaarboek Schipluiden 2012

 • Voorwoord – Jacques Moerman
 • Schipluiden en Den Hoorn vieren 100 jaar onafhankelijkheid 1813-1913 – Jacques Moerman
 • Gijsbertus van Marrewijk (1863-1934) – Jacques Moerman
 • Geschiedenis van de heerlijkheid Dorp en het Huis ten Dorp – Peter de Jong
 • Anthony Knottenbelt en de geschiedenis van een polder – Frits van Ooststroom
 • Midden-Delfland in beeld 2012 – Henk Groenendaal
 • Verenigingsverslag 2012 – Jacques Moerman
 • Museum Het Tramstation in 2012 – Claudia Vandepoel
 • Aanwinsten bibliotheek 2012 – Quendoline Kunz en Oc Spinnewijn

Historisch Jaarboek Schipluiden 2011

 • Voorwoord – Jacques Moerman
 • WSM in Midden-Delfland – Marie Louise ten Horn-van Nispen
 • Geschiedenis van de heerlijkheid Groeneveld – Harry Brik
 • Bouwsporen uit het verleden van de Hofwoning – Frits van Ooststroom en Margreet Keijzer
 • Het muzikale verleden van Den Hoorn – Henk Groenendaal
 • Windassen in Midden-Delfland en omgeving – Jacques Moerman en Hans Koot
 • Archeologische kroniek van Midden-Delfland 2011 – Jean Paul Bakx
 • Midden-Delfland in beeld 2011 – Henk Groenendaal
 • Verslag secretariaat 2011 – Jacques Moerman
 • Museum Het Tramstation 2011 – Claudia Vandepoel
 • Aanwinsten bibliotheek 2011 – Quendoline Kunz en Oc Spinnewijn

Historische Jaarboek Schipluiden 2010

 • Voorwoord – Jacques Moerman
 • Van terp tot beleidskaart: Archeologen werken in Midden-Delfland – Hans Koot
 • Schipluiden-Harnaschpolder en zijn plaats in de ontwikkeling van de neolithische levenswijze – Leendert P. Louwe Kooijmans
 • Van Vlaardingen-cultuur tot en met de IJzertijd – Tim de Ridder
 • Veertig jaar onderzoek naar de Romeinse geschiedenis van de noordelijke Maasdelta – Heleen van Londen
 • Heren en boeren in Midden-Delfland gedurende de Middeleeuwen – Epko J. Bult
 • Het werk van de Delftse landmeter Jan Jansz. Potter – Jacques Moerman
 • Midden-Delfland verbeeld. Twee kunstenaars en hun inspiratiebron – Rina Visser
 • Fotogeniek Midden-Delfland – Henk Groenendaal
 • De eendenkooien van Midden-Delfland – Rianne Graveland
 • Georefereren van polderkaarten 1857-1974 – Henk Groenendaal
 • De trekschuitdiensten Delft-Maassluis/Vlaardingen – Jacques Moerman
 • Archeologische kroniek van Schipluiden 2010 – Jean Paul Bakx
 • Het slot Harnasch – Jacques Moerman
 • Midden-Delfland in beeld 2010 – Henk Groenendaal
 • Verslag secretariaat 2010 – Jacques Moerman
 • Museum Het Tramstation 2010 – Claudia Vandepoel
 • Aanwinsten bibliotheek 2010 – Bibliotheekcommissie

Historisch Jaarboek Schipluiden 2009

 • Voorwoord, Jacques Moerman
 • Otto van Egmond, heer van Keenenburg, ca. 1522-1586, Jacques Moerman
 • Een boerderijverplaatsing in 1564, Jacques Moerman
 • WSM-stoomtramlijn De Lier – Maaslandse Dam – Henk Groenendaal
 • De bouw van een nieuw zomerhuis op de ridderhofstad Groeneveld – Jacques Moerman
 • Zomerhuizen – Frits van Ooststroom
 • Een buitenplaats aan de Gaag (Koningsrust, Hodenpijl, Rust-hoff (Leeuwenwoning), Ronde Schoorsteen (Duivenvlugt) – Trudy Werner-Berkhout
 • Twee transportacten en een schuldbekentenis – Jacques Moerman
 • Bouwhistorische verkenning van een boerderij in de Woudse Polder- Frits van Ooststroom
 • Archeologische kroniek van Schipluiden 2009 – Epko J. Bult
 • Midden-Delfland in beeld – Henk Groenendaal
 • Verslag secretariaat 2009 Claudia Vandepoel en Jacques Moerman
 • Museum Het Tramstation in 2009 – Claudia Vandepoel
 • Bibliotheekverslag 2009 – Quendoline Kunz en Oc Spinnewijn