Inschrijfformulier

Inschrijven als lid: vul het formulier in en stuur het per post naar de vereniging p.a. Otto van Zevenderstraat 2, 2636HN, Schipluiden.

U kunt onderstaande informatie ook mailen naar info@historischeverenigingoud-schipluiden.nl

Dhr./Mevr. :
Voornaam :
Tussenvoegsel :
Achternaam :
Voorletters :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoon :
e-mail :

Wenst lid te worden van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden

Contributie € 25,- per jaar

Datum: _____________

Met het invullen en opsturen van dit formulier geeft u toestemming bovenstaande gegevens toe te voegen aan de ledenadministratie, zodat wij u regelmatig kunnen informeren over onze activiteiten.