Doelstelling

Uit de Statuten van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden, opgericht op 4 juli 1979, als rechtsopvolger van de Historische Werkgroep Oud-Schipluiden, die op 3 september 1970 is opgericht:

De vereniging stelt zich ten doel de actieve geschiedvorsing van het grondgebied van de voormalige gemeente Schipluiden en omgeving, zulks in de meest ruime zin.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het stimuleren van contacten tussen belangstellenden voor regionale geschiedenis;
 2. het verschaffen van publicatiemogelijkheden aan leden;
 3. het organiseren van bijeenkomsten en excursies, alsmede het geven van voorlichting en informatie;
 4. het verlenen van steun aan historische activiteiten;
 5. het bevorderen van instandhouding en verbetering van zaken met historische waarde, betrekking hebbend op Schipluiden en omgeving;
 6. het voor de gemeenschap verkrijgen, beheren en het voor publiek tentoonstellen van voorwerpen met historische waarde, die van betekenis zijn voor de geschiedenis van het grondgebied van de voormalige gemeente Schipluiden;
 7. het beheer van het Museum Het Tramstation te Schipluiden;
 8. het doen van archeologisch onderzoek en veldverkenningen op het grondgebied van de voormalige gemeente Schipluiden onder verantwoording van de gemeentelijk archeoloog;
 9. het documenteren, beheren en restaureren, documenteren van bodemvondsten afkomstig van het voormalig grondgebied van de gemeente Schipluiden, onder verantwoording van de gemeentelijk archeoloog;
 10. het doen van archiefonderzoek en het beheer van een bibliotheek en van Documentatiemateriaal;
 11. het onderhouden van contacten en zoveel mogelijk samenwerken met landelijke, regionale en gemeentelijke organisaties op historisch gebied en – zo nodig – het aansluiten bij de voor de vereniging meest geëigende samenwerkingsorganen.

Geef een reactie