Lezing ‘Den Hoorn in beeld’ in Hoornbloem

Op donderdag 23 maart 2017 worden vier korte lezingen gehouden over Den Hoorn. De bijeenkomst vindt plaats in de Hoornbloem, Kon. Julianaplein te Den Hoorn, aanvang 20.00 uur.

Den Hoorn telt nog altijd een opvallend aantal rijtjeshuizen uit de periode 1875-1940, zoals aan het begin en einde van de Dijkshoornseweg en langs de Woudseweg. Wie waren de stichters van deze woningen? Wat is de relatie met de opkomende tuinbouw? Henk Groenendaal vertelt over zijn onderzoek naar deze woningen.

Bert Gerritse, nauw betrokken bij de Hoornse parochie, spreekt over de 100-jarige r.k. kerk in Den Hoorn. Pastoor Vasse heeft een dagboek bijgehouden waarin hij de werkzaamheden aan de kerk vanaf het begin tot aan de realisatie in 1917 heeft bijgehouden.

Rianne Graveland, historica, heeft onderzoek gedaan naar de bakkers in Den Hoorn en Schipluiden. De eerste bakkers worden reeds in de zeventiende eeuw genoemd. De huidige bakkerijen van Hoek en Holtkamp hebben een voorgeschiedenis, die teruggaat tot de negentiende eeuw.

Ten slotte vertelt Jacques Moerman over de Tanthofkade en de Wennekerkade, twee kaden die als kerkenpad werden gebruikt. Kerkgangers en scholieren uit Abtswoude liepen via deze wegen door de polder naar de r.k. kerk en school in Den Hoorn.

Lees deze uitnodiging en enkele mededelingen in PDF:

  • Contributie,
  • Museumnieuws,
  • Lezing over Duitse Orde,
  • Presentatie Historisch Jaarboek Schipluiden 2016,
  • Voorjaarsexcursie 2017.

Jaarverslagen nu ook online

Vóór 2009 gaf de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een jaarverslag uit voor haar vrienden, leden en belangstellenden. De papieren versie is voor de meeste jaren niet langer beschikbaar voor verkoop in Museum Het Tramstation. Omdat deze verslagen toch veel lezenswaardige artikelen bevatten over vooral Schipluiden en Den Hoorn (de vroegere gemeente Schipluiden) is besloten deze jaarverslagen nu ook online als PDF-bestand beschikbaar te stellen.

Op dit moment zijn jaarverslagen vanaf 1993 tot en met 2008 vanaf deze pagina te downloaden.

Wonen in Den Hoorn

Op donderdag 7 november 2013 wordt in de Hoornbloem, Koningin Julianaplein 1 te Den Hoorn, om 20.00 uur een lezing gehouden over

Wonen in Den Hoorn

In het noordelijk deel van de Harnaschpolder hebben in de twaalfde en dertiende eeuw mensen op terpen gewoond. Voor de aanleg van de A4 zijn hier enkele huisterpen opgegraven. Hans Koot, archeoloog, was betrokken bij de uitwerking van de vondsten. Hij bespreekt een aantal bijzondere resultaten.

Jacques Moerman vertelt vervolgens over de tuinderswoning en het leven van Gijsbertus van Marrewijk. Deze opvallende tuinder is in de periode 1890-1925 erg belangrijk geweest voor de ontwikkeling van Den Hoorn. Zijn woning in de Noordhoorn was korte tijd een buitenplaats. Na de pauze staat de Zuidwoning centraal, een van de oudste en voornaamste boerderijen van Den Hoorn. Deze boerderij heeft aan het eind van de Dijkshoornseweg gestaan en was in de achttiende eeuw bezit van de eigenaren van de buitenplaats Sion.

Henk Groenendaal is de derde spreker. Hij doet onderzoek naar een bepaald type tuinderswoning in Den Hoorn. Na een korte inleiding over de ontwikkeling van tuinderswoningen in de regio Westland/Midden-Delfland bespreekt hij de ‘tuinderswoningen met torentjes’ in Den Hoorn. Het is een speurtocht naar het verhaal achter deze woningen en de bewoners.

Gezien de onderwerpen en de sprekers wordt het, ook in beelden, een zeer afwisselende avond. We hopen dan ook op vele toehoorders.