Jaarverslagen

Vóór 2009 gaf de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een jaarverslag uit. Op deze pagina staan de inhoudsopgaven van deze jaarverslagen. Zoeken gaat eenvoudig door in de browser Ctrl/f  te typen, gevolgd door een te zoeken woord. De jaarverslagen kunnen als geheel worden gedownload in PDF (ca. 10-50Mb).

1987-1988 Download

 • Bestuur en ledenvergaderingen
 • Opgravingen
 • Restauratie en documentatie
 • Archiefonderzoek
 • Bibliotheek
 • Lezingen
 • Tentoonstellingen
 • Excursies
 • Publikaties
 • Participaties en contacten
 • Adviezen en bijzondere akties

1988-1989 Download

 • Bestuur en ledenvergaderingen
 • Publikaties
 • Veldverkenningen en opgravingen
 • Restauratie en documentatie
 • Archief en bibliotheek
 • Aanwinsten bibliotheek
 • Lezingen
 • Tentoonstellingen
 • Participaties en contacten
 • Adviezen en bijzondere akties

1989-1990 Download

 • Bestuur, leden en vrienden
 • Vergaderingen, werkbijeenkomsten
 • Lezingen, publikaties
 • Opgravingen Keenenburg – J.W. Moerman
 • Archief en bibliotheek – O. Spinnewijn
 • Museum Het Tramstation – A.A. Olsthoorn
 • Excursies, boeldag
 • Participaties en contacten
 • Financiën
 • Een huis in Schipluiden; Dorpstraat 13 – L.M. Varekamp
 • Schuilkerken in Schipluiden – O. Spinnewijn
 • Commissies

1990-1991 Download

 • Het archief van de Historische Vereniging – O. Spinnewijn
 • Museum Het Tramstation – A.A. Olsthoorn
 • De herbouw van het Zuidwesttorentje van kasteel Keenenburg – Rina Visser-Rotgans
 • Genealogie – L.M. Varekamp
 • Straatnamen gemeente Schipluiden – Carine Snijder
 • Fietstocht voor de ondernemersvereniging Den Hoorn-Schipluiden – L.M. van Velzen
 • Kleipijpen en het Keenenburgterrein – Pierre van Giesen
 • Een bijzondere verkoping – A.A. Olsthoorn
 • Vette koeien voor het land van beloften – J. Ham
 • Door een merklap op het familiespoor – O. Spinnewijn
 • De 1990 kroniek van Schipluiden – O. Spinnewijn

1991-1992 Download

 • Het archief en de bibliotheek van de Historische Vereniging – O. Spinnewijn
 • Museum Het Tramstation – A.A. Olsthoorn
 • Het tramstation Schipluiden – D.R. Jonker
 • Genealogie – L.M. Varekamp
 • Restauratie archeologische voorwerpen – Pierre van Giesen
 • Fietstocht voor de ondernemersvereniging Den Hoorn-Schipluiden – L.M. van Velzen
 • De herbouw van het zuidwesttorentje van kasteel Keenenburg – Rina Visser-Rotgans
 • Dr. J. de Koning, gereformeerd predikant Schipluiden 1928-1944 – H. van der Kuijl
 • Weg en niet gezien in Hodenpijl – O. Spinnewijn
 • De 1991 kroniek van Schipluiden – O. Spinnewijn

1992-1993 Download

 • Museum Het Tramstation – A.A. Olsthoorn
 • Genealogie – L.M. Varekamp
 • Het archief en de bibliotheek van de Vereniging – O. Spinnewijn
 • De herbouw van het zuidwesttorentje van kasteel Keenenburg – Rina Visser – Rotgans
 • De 1992 kroniek van Schipluiden – O. Spinnewijn
 • Bruggen in en om Schipluiden – Marie-Louise ten Horn-van Nispen
 • Bruggen en heulen in Zouteveen – A.A. Olsthoorn
 • De trambrug – Marie-Louise ten Horn-van Nispen
 • De bruggen van Schipluiden volgens Beelaerts – Beelaerts
 • De Korpershoeksebrug en de Schout Jansheul – L.M. Varekamp
 • De Kerkbrug. Een brug zonder eigenaar? – O. Spinnewijn
 • Hoornse bruggen – L.M. van Velzen

1993-1994 Download

 • Museum Het Tramstation – A.A. Olsthoorn
 • Het archief en de bibliotheek van de Vereniging – O. Spinnewijn
 • Opgravingen in het afgelopen jaar – Pierre van Giesen
 • Nieuwe reconstructieplannen kasteel Keenenburg – Rina Visser – Rotgans
 • De 1993 kroniek van Schipluiden – O. Spinnewijn
 • Zevenhonderd jaar kerkelijk leven in Schipluiden – J.W. Moerman
 • Delftse schilder Johannes Vermeer trouwde in Schipluiden – J.W. Moerman
 • Kerkepad 1994 Schipluiden – O. Spinnewijn

1994-1995 Download

 • Museum Het Tramstation – A.A. Olsthoorn
 • Historische Vereniging Schipluiden 25 jaar – J.W. Moerman
 • Het archief en de bibliotheek van de Vereniging – O. Spinnewijn
 • De 1994 kroniek van Schipluiden – O. Spinnewijn
 • Woudse turf; het ontstaan van een droogmakerij – L.M. van Velzen

1995-1996 Download

 • Museum Het Tramstation – J.C. Brik – Heijting
 • Het archief en de bibliotheek van de Vereniging – O. Spinnewijn
 • De 1995 kroniek van Schipluiden – O. Spinnewijn
 • De molenbaard van de Harnaschmolen – D.R. Jonker
 • Korte geschiedenis van de Harnaschmolen – L.M. van Velzen
 • De doden, Michael en Schipluiden – O. Spinnewijn
 • De roodbontzandstenen sarcofaag van de kloosterkerk van Sion – P.G. Heinsbroek
 • Bontzandsteen toelichting op Artikel van Heinsbroek – H. Brik
 • De lijkstoet van Otto van Zevender (1638) – J.W. Moerman
 • Het legaat van Adriaan Bachman aan de Hervormde Gemeente Schipluiden – H. Brik
 • Het kerkhof aan de Lookwatering – L.M. van Velzen
 • Een dramatisch ongeluk – L.M. Varekamp

1996-1997 Download

 • Museum Het Tramstation – J.C. Brik – Heijting
 • Het archief en de bibliotheek van de Vereniging – O. Spinnewijn
 • De 1996 kroniek van Schipluiden. – O. Spinnewijn
 • Te koop: De Heerlijkheid Groeneveld – H. Brik
 • Anna van Keenenburg. Een historisch roman – A.A. Olsthoorn
 • Kasteelvaria – J.W. Moerman
 • Kasteel Keenenburg in beeld – Rina Visser – Rotgans
 • 1785: Oproer in Schipluiden – J. Ham

1997-1998 Download

 • Museum Het Tramstation – J.C. Brik – Heijting
 • Het archief en de bibliotheek van de Vereniging – O. Spinnewijn
 • Wat was in 1997 Schipluidense historie – O. Spinnewijn
 • Enkele interessante internet-sites – H. Brik
 • Derkzen van Angeren – A.A. Olsthoorn
 • Frederik van Frytom – A.A. Olsthoorn
 • Jan Heesterman – A.A. Olsthoorn
 • Johan Barthold Jongkind (1819-1891) – J.W. Moerman
 • Dirk-Jan van Arum – L.M. van Velzen
 • Jan Schaap – L.M. van Velzen
 • Jan J. van der Stap – L.M. van Velzen
 • Reggie Scherpbier – L.M. van Velzen
 • Octave DeConinck – H. Brik
 • Aankondiging verkoop “Thiend-Gewas”, Zouteveen – N.N.

1998-1999 Download

 • Museum Het Tramstation – J.C. Brik – Heijting
 • Het archief en de bibliotheek van de Vereniging – O. Spinnewijn
 • Wat was in 1998 Schipluidense historie – O. Spinnewijn
 • Museumregistratie – H. Brik
 • Een honderdjarige Schipluidense vereniging – O. Spinnewijn
 • Archeologisch onderzoek in de Harnaschpolder – J.W. Moerman
 • Een wandeling door Schipluiden in 1900 – L.M. Varekamp
 • Week van het platteland – J.W. Moerman
 • Vier eeuwen boerderij Korpershoek – L.M. Varekamp
 • Jacob van Egmond ( 1545-1618) een veelzijdig edelman – J.W. Moerman
 • Het missaal van de parochie van ‘t Woudt – J.W. Moerman
 • Oude toponiemen op het grondgebied van de gemeente Schipluiden – J.W. Moerman

1999-2000 Download

 • Museum Het Tramstation – J.C. Brik – Heijting
 • Museumregistratie II – H. Brik
 • De Schipluidense kroniek rond de millenniumwisseling 1999-2000 – O. Spinnewijn
 • Archeologische kroniek van Schipluiden 2000 – E.J. Bult
 • De zwaluwe zalle temet trugkomme. Schipluidens omstreeks 1960 – H.P. Tetteroo
 • De bunkers van Schipluiden – N.P. Bakker
 • De bezienswaardigheden langs de “Zijde-route” – H. Brik
 • De Hoornse houtzaagmolen “Het Fortuyn” en zijn eigenaars (1730-1846) – J.Ham
 • Oude banden tussen Maasland en Schipluiden – J.W. Moerman
 • 30 jaar Historische Vereniging Schipluiden. Een terugblik – H. Brik

2001 Download

 • Museum het Tramstation – J.C. Brik-Heijting
 • Museum registratie III – H. Brik, J.W. Moerman
 • Verzamelbeleid Museum het Tramstation – J.W. Moerman
 • Het archief en de bibliotheek van de Vereniging – O. Spinnewijn
 • De Schipluidense kroniek 2001 – O. Spinnewijn
 • Christiaan Johannes Duijtsch, schoolmeester in Schipluiden 1828-1872 – J.W. Moerman
 • Preekstoel van ‘t Woudt vierhonderd jaar – J.W. Moerman
 • Een bedevaart naar Den Briel in 1932 – H.J.A. Vermeulen
 • De buurtschap Korpershoek – L.M. Varekamp
 • Het ondergebit in de Jacobuskerk – Een Hodenpijlse anekdote – L.M. van Velzen
 • Hoornse blekers (1580-1874) – J. Ham (molen Fortuyn)
 • Schipluiden rond de eeuwwisseling van 1900 – O. Spinnewijn

2002 Download

 • Museum het Tramstation – J.C. Brik-Heijting
 • Het archief en de bibliotheek van de Vereniging – O. Spinnewijn
 • De Schipluidense kroniek 2002 – O. Spinnewijn
 • Archeologische kroniek Schipluiden 2001-2002 – E.J. Bult
 • Sporen van de VOC in Schipluiden – J.W. Moerman
 • De Huishouding van J.F. van Zevender en B. van  Schagen 1635-1642 – J.W. Moerman
 • Een negentiende-eeuwse boedelbeschrijving – L.M. Varekamp
 • Een boerenboomgaard rond 1900 – A.A. Olsthoorn
 • Twee gezichten van de voormalige stoomolieslagerij Mercurius – J.W. Moerman
 • Excursie 11 mei 2002 – H. Brik

2003 Download

 • Museum het Tramstation – J.C. Brik-Heijting
 • Het archief en de bibliotheek van de Vereniging – O. Spinnewijn
 • De Schipluidense kroniek 2003 – O. Spinnewijn
 • Archeologische kroniek Schipluiden 2003 – E.J. Bult, J.M. Groen
 • Den Hoorn aan zee – Henk de Kat
 • Agrarische ontwikkeling van Den hoorn – J.W. Moerman
 • De Zuidwoning in de Voordijkshoornse polder – L.M. van Velzen
 • Zouteveen en het Zouteveensche Meer – M.A. Struijs
 • Bouwhistorische verkenning van Hoeve Johanna – F.W. van Ooststroom
 • Katholieke schuilkerken in Schipluiden – J.W. Moerman
 • Kasteelvaria II – J.W. Moerman
 • Het rechthuis van Zouteveen – J.W. Moerman
 • Oude boerderijen – Gedicht van Ary van Oostveen – Ary van Oostveen

2004 Download

 • Museum het Tramstation – J.C. Brik-Heijting
 • Het archief en de bibliotheek van de Vereniging – O. Spinnewijn
 • De Schipluidense kroniek 2004 – O. Spinnewijn
 • Archeologische kroniek Schipluiden 2004 – E.J. Bult
 • Wie was Philips de Blote? – J.W. Moerman
 • Kaartboek van Potter ontdekt – J.W. Moerman
 • Symboliek en rituelen in de oude dorpskerk van Schipluiden – J.W. Moerman
 • De exploitatie van boerderijen in Midden-Delfland 1920-1930 – K.F. van Dijk
 • Porselein – K.L. Rentenaar
 • Beeldjes van pijpaarde – K.L. Rentenaar
 • Van boerderij tot kapsalon – J. Ham (Gerrit van Leeuwen)
 • Historie van de oliemolen Mercurius – H. Brik
 • De oude kerk en pastorie op Hodenpijl – H.J.J. Groenendaal

2005 Download

 • Museum het Tramstation – J.C. Brik-Heijting
 • De Keenenburg in Voorburg – Claudia Vandepoel
 • Het archief en de bibliotheek van de Vereniging in 2005 – O. Spinnewijn
 • De Schipluidense kroniek 2005 – O. Spinnewijn
 • Archeologische kroniek 2005 – E.J. Bult
 • Wie was Otto van Egmond ? – J.W. Moerman
 • Groten Ariaen, een zestiende-eeuwse bewoner van de Vlietlanden –  J.W. Moerman
 • Boerderij Huyze ‘t Woudt – F.W. van Ooststroom
 • Geschiedenis boerderij Tramkade 14, Eigenaars en bewoners – P. van der Eijk
 • Arbeitseinsatz van drie mannen uit Schipluiden – J.W. Moerman
 • De gebeurtenissen van een onderduiker in de jaren 1942 tot 1945 – Cees Mooy
 • Met gevaar voor eigen leven-1944: Zouteveense polder onder water – M. Vreugdehil
 • Visverhalen – J. Ham

2006 Download

 • Museum het Tramstation – J.C. Brik-Heijting
 • Het archief en de bibliotheek van de Vereniging in 2006 – O. Spinnewijn
 • De Schipluidense kroniek in 2006 – O. Spinnewijn
 • Archeologische kroniek in 2006 – E.J. Bult  J.P. Bakx, S. Jongma
 • Slote (een verhaal in het Delflands) – H.P. Tetteroo
 • Leven en werk van de dichter H.K. Poot (1689-1733) – J.W. Moerman
 • Poezielepoot? – J.W. Moerman
 • Ode aan Klorisje-Schoon haar en mooie wangen – J.W. Moerman
 • In het voetspoor van dichter Poot (fiets- en wandelroute) – J.W. Moerman
 • Otto van Egmond in Rijswijk – J.M. Koot
 • Glasvondsten bij Keenenburg – H.E. Henkes, G.H. Stam
 • Het oudste rechtboek van Zouteveen – J.W. Moerman
 • Het Steenhuysland in de Dorppolder – H. Brik
 • De Hoornse houtzaagmolen De Hoop – J. Ham (molen Fortuyn)

2007 Download

 • Museum het Tramstation – C. Vandepoel
 • Het archief en de bibliotheek van de Vereniging in 2007 – O. Spinnewijn
 • De Schipluidense kroniek in 2007 – O. Spinnewijn
 • Archeologische kroniek van Schipluiden in 2007 – Jean Paul Bakx
 • De Schouw- of Slinkslootmolen in de Zouteveense polder – E.J. Bult;
 • De kennissenkring van dichter Hubertus Korneliszoon Poot – J.W. Moerman
 • Wandeling langs jonge monumenten in Schipluiden – J.W. Moerman
 • De boerderij en buitenplaats Hodenpijl – J.W. Moerman
 • Jan Cornelisz. Van ‘t Woudt (Woudanus) – J.W. Moerman
 • Pastoor Ouderogge contra Jan Breur. Een milieukwestie in 1756 – J.Ham

2008 Download

 • Museum Het Tramstation in 2008 – C. Vandepoel
 • Het archief en de bibliotheek van de Vereniging in 2008 – O. Spinnewijn
 • De Schipluidense Kroniek 2008 – O. Spinnewijn
 • Archeologische kroniek van Schipluiden 2008 – Jean Paul Bakx
 • Oorlogsdagboeken van A.Th. Hosman – J.W. Moerman
 • Hooie – H.P. Tetteroo
 • Baarslust, een villa tussen Gaag en Zijde – F.W. van Ooststroom
 • De herkomst van: Vrouw Aven Sloot; Vockestaert en Aagtenrecht – J.W. Moerman
 • Huizen van de postbode – J.W. Moerman
 • Notarieel archief De Lier – K.F. van Dijk

Van sommige jaargangen zijn nog exemplaren te koop. De jaarverslagen zijn in te zien bij de Historische Vereniging Oud-Schipluiden in Museum Het Tramstation.

Deze inhoudsopgave is samengesteld door André van Paassen.