Lidmaatschap

De vereniging bestaat uit leden.

Leden bepalen met het bestuur, dat uit haar midden is gekozen, het beleid. De leden werken actief mee aan het realiseren van de doelstellingen van de vereniging. Per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats.

De leden worden uitgenodigd voor de jaarlijkse lezingen (twee of drie) en de jaarlijkse excursie. Zij ontvangen één of twee Nieuwsbrieven per jaar en het historisch jaarboek, een luxe uitgave, met onder meer historische artikelen.

Sinds 1 januari 2010 is de contributie voor leden minimaal € 25,-

Aanmelding kan via het speciale inschrijfformulier.

Opzegging lidmaatschap

Schriftelijk naar de Historische Vereniging Oud-Schipluiden, Otto van Zevenderstraat 2, 2636HN Schipluiden, of per e-mail; zie Contact.