Johannes Fenacolius

De pastorietuin van dominee Johannes Fenacolius in ’t Woudt

Dominee Johannes Fenacolius
Dominee Johannes Fenacolius

Op 16 december van het jaar 1601 werd Johannes Fenacolius dominee van de kerk van ’t Woudt. Hij heette eigenlijk Vennecool, maar hij heeft zijn naam veranderd in het Latijns klinkende Fenacolius. Het was een knappe man. Hij vertaalde boeken van Romeinse schrijvers in het Nederlands. Eén zo’n schrijver was veldheer Julius Caesar. In 1608 werd Fenacolius predikant in Maaslandsluis, dat toen nog bij het dorp Maasland hoorde. De dominee heeft ervoor gezorgd dat deze plaats zelfstandig werd. Zo ontstond in 1614 Maas-sluis. Hij heeft zich ook ingezet voor de bouw van de Grote Kerk in deze plaats.

Johannes Fenacolius stierf op 13 mei 1645. In Maassluis eren ze hem met een gedenkteken en een straatnaam.

Lees de volledige lesbrief in PDF formaat.