Historisch Jaarboek gepresenteerd op Groenoord

De Historische Vereniging Oud-Schipluiden heeft op vrijdag 2 mei het eerste exemplaar van haar nieuw Historisch Jaarboek uitgereikt aan Fried Koop sr., een oud-ondernemer uit Den Hoorn en een boeiend verteller. Hij is blij dat de Historische Vereniging veel aandacht besteed aan de geschiedenis van zijn dorp. Het nieuwe rijk geïllustreerde boek bevat vier artikelen over het wonen in Den Hoorn. In de Archeologische Kroniek worden de nederzettingen in de Romeinse tijd in het Harnaschgebied besproken. In een ander artikel wordt aandacht besteed aan de terpen die in de jaren negentig van de vorige eeuw in het tracé van de A4 zijn opgegraven. Hier zijn sporen teruggevonden van boerderijen uit de twaalfde tot en met de veertiende eeuw. In een derde artikel staat de Zuidwoning centraal, een van de oudste boerderijen van Den Hoorn. Deze monumentale boerderij stond tot 1952 langs de Dijkshoornseweg nabij de huidige Laan van Groenewegen. In 1854 werd Jan van Paassen eigenaar van de Zuidwoning. Tenminste vier generaties Van Paassen woonden op deze boerderij, waar heel lang boter en kaas werden geproduceerd. Ook was er tijdelijk een melkfabriekje. Hein Groenewegen, die gehuwd was met Magdalena van Paassen, liet in 1911 naast de Zuidwoning het huis Groenoord bouwen. Hij was een vooruitstrevend man. Zo stimuleerde hij dat het land van de Zuidwoning werd omgezet in tuinbouwgrond voor een aantal families Van Paassen en Bentvelsen. Het eerste artikel in het jaarboek gaat over de tuinderswoningen van Den Hoorn, die bekend staan als ‘torentjeswoningen’. Ze dateren veelal uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Wie waren de bouwers en bewoners? Verder bevat het jaarboek een groot artikel over de heerlijkheid Hodenpijl en een kleurrijke Beeldkroniek van Midden-Delfland in 2013, waarin de belangrijkste gebeurtenissen in de gemeente worden getoond en besproken.

et jaarboek is voor € 20,- te koop in Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden. Het is een prachtig geschenk. Het museum, waar nu de tentoonstelling ‘Het Rijcke Woudt’ te zien is, heeft als openingstijden: woensdag, zaterdag en eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur.

Inhoud jaarboeken en -verslagen nu online

Alle inhoudsopgaven van de jaarboeken en de jaarverslagen staan nu online en maken het gemakkelijk onderwerpen waarover de Historische Vereniging Oud-Schipluiden schreef terug te vinden.

Vanaf 2009 produceert de vereniging jaarlijks een fraai geïllustreerd jaarboek; de inhoudsopgaven staan onder Publicaties => Jaarboek of via deze link.

Vóór die tijd verscheen er jaarlijks een jaarverslag, een wat minder luxueus uitgevoerde publicatie maar zeker met interessante informatie en historische onderwerpen uit het werkgebied van de vereniging, de toenmalige gemeente Schipluiden met dorpskernen Schipluiden, Den Hoorn en ‘t Woudt en omliggende poldergebieden. De inhoudsopgaven staan onder menu: Publicaties => Jaarboek => Jaarverslagen of via deze link.

 

Kunst van Den Hoorn

Nieuw is een korte serie artikelen van Jacques Moerman die worden gepubliceerd in het Sport & Cultuurblad. De artikelen verschijnen in de edities van Den Hoorn en Schipluiden. Bekijk ze online op deze website onder het menu: Publicaties.

De volgende artikelen verschenen eerder: Derkzen van Angeren, Arnold Wittkamp, Balthasar Joosz. en Cornelis Pronk.