ANBI

De belastingdienst heeft de Historische Vereniging Oud-Schipluiden aangewezen als Culturele ANBI. Dat betekent dat leden giften kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels.

ANBI gerelateerde gegevens
Beloningsbeleid

Het grootste deel van de werkzaamheden bij de Historische Vereniging Oud-Schipluiden wordt uitgevoerd door de leden op basis van vrijwilligheid, zonder financiële vergoeding. Daarbij zullen bepaalde structurele werkzaamheden uitgezonderd worden, in die zin dat er € 2,50 per uur kan worden vergoed (maximaal € 150,- per maand en een maximum van € 1500 jaar). Per soort werkzaamheid zal bij vergadering worden bepaald of deze voor vergoeding in aanmerking komt.

Uitgaven voor de vereniging gedaan door individuen worden door de vereniging vergoed. Het gaat daarbij om uitgaven zoals secretariaatskosten, voorgeschoten uitgaven voor lezingen, vergaderingen en dergelijke.