Keenenburgpraet 1: De komst en het verlies van het hek van kasteel Keenenburg

In 1778 vroeg steen- en beeldhouwer Hermanus van Zwoll aan het stadsbestuur van Delft toestemming om twee zware natuurstenen ‘pilasters’ buiten de Kethelpoort langs de Schie te bewerken. De onbewerkte zuilen waren over water aangevoerd. Het zou te veel inspanning en kosten vergen om ze naar het bedrijf van Van Zwoll aan de Oude Delft over te brengen. Het stadsbestuur keurde het verzoek van de steen- en beeldhouwer op 19 september 1778 goed. In 1779 zijn de bewerkte zuilen, ongetwijfeld opnieuw over water, naar Schipluiden vervoerd, waar ze werden geplaatst aan de Gaag, voor de toegang van kasteel Keenenburg.

Vlak voordat het hek door de families Van Dorp en Van Santen in 1918 werd verkocht, maakte een fotograaf een foto van dit hek met bewoners uit de directe omgeving. Op de linker zuil zit Jan van Dien, op de rechter Wim van Dorp. Van links naar rechts: Marie van Mierlo, Aad Arkesteijn, daarachter An de Vette, Kees Put, Bertha Haring, Jaantje Dijkshoorn, Corrie en Jaapje van Dorp, op het hek Bert Folmer (zoon van huisarts Folmer), Maarten van Dorp, Brecht de Bruijn, daarachter Gerard van Santen, Leen Quak, op het hek Koos van der Windt, Jo van Leeuwen, Wim van den Bosch, Henk van Dorp, met voorschoot Wim van den Bosch, Cees de Bruijn. Het zijn vooral namen die nog steeds veelvuldig in het dorp voorkomen.

Na de vermelde verkoop is het hek overgebracht naar het huis Sonnenburch in Wassenaar, Van der Oudermeulenlaan 1. In het verleden is enkele malen onderzocht of het historische hek kon terugkeren naar Schipluiden.

 

Het hek van de Keenenburg in Wassenaar. Foto auteur.

Auteur: Jacques Moerman