Vlaardingervaart en Noordvliet bij Erfgoedlijn Trekvaarten provincie Z-H

De Vlaardingervaart en de Noordvliet worden toegevoegd aan de Erfgoedlijn Trekvaarten van de provincie Zuid-Holland. De voorzitter van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden, Jacques Moerman, heeft hier lange tijd voor geijverd. De erfgoedlijn door Midden-Delfland ontbrak tot nu toe in het erfgoedlijnenbeleid van de provincie. Dit betekende een ontkenning van de betekenis  van de historische vaarroute Delft – Maassluis/Vlaardingen, die daarom niet in aanmerking kwam voor provinciale hulpmiddelen om het behoud en de versterking van dit traject te bevorderen.

Het afgelopen jaar is de betekenis van de trekvaartroutes aangetoond door een succesvolle tentoonstelling over de trekvaartroute Delft – Maassluis/Vlaardingen in Museum Het Tramstation, de fietstocht langs deze vaarweg door scholieren op Kindermonumentendag, de trekschuittocht met  jaagpaard in het Monumentenweekend en ten slotte de publicatie van de Cultuurhistorische Inventarisatie van de trekvaartroute Delft – Maassluis/Vlaardingen (gratis te downloaden op deze website). Ook wordt al jaren een breed publiek in lezingen uitgebreid geïnformeerd over het vervoer over vaarten en vlieten in het verleden.

Deze inspanningen zijn bij de provincie niet onopgemerkt gebleven, vandaar alsnog de opname van het trekvaarttraject door Midden-Delfland in het provinciale erfgoedbeleid. De Provinciale Erfgoedtafel Trekvaarten heeft op 29 januari 2015 hiertoe besloten, na een pleidooi van de voorzitter van Oud-Schipluiden. We zijn erg blij met deze erkenning.

Overhandiging trekvaartinventarisatie

trekvaartrapport03Op 23 januari 2015 werd het rapport “Cultuurhistorische inventarisatie van de trekvaartroute tussen Delft en Maassluis/Vlaardingen” overhandigd aan wethouder Govert van Oord van de gemeente Midden-Delfland.

Het inventarisatierapport is bedoeld om de trekvaartroute in Midden-Delfland extra onder de aandacht te brengen en is tevens bestemd voor plannenmakers en andere geïnteresseerden. De studie eindigt met een aantal aanbevelingen. Op 29 januari 2015 wordt het rapport over de trekvaartroute Delft-Maassluis/Vlaardingen met de cultuurhistorische inventarisatie tijdens de Erfgoedtafel Trekvaarten van de provincie Zuid-Holland gepresenteerd en overhandigd. Tot nu toe heeft de provincie de waarde van de trekvaartroutes in Midden-Delfland genegeerd. De verwachting is dat deze misser, wat de trekvaartroute betreft, na 29 januari ongedaan wordt gemaakt. Andere erfgoedinstellingen in de provincie steunen dit initiatief. Ook de gemeente Midden-Delfland ijvert voor de instandhouding en de verdere bekendmaking van de trekvaartroutes op haar grondgebied.

Meer over het inventarisatierapport en de download van het rapport staat onder menu: Publicaties => Trekvaartroute Inventarisatie.