Overhandiging trekvaartinventarisatie

trekvaartrapport03Op 23 januari 2015 werd het rapport “Cultuurhistorische inventarisatie van de trekvaartroute tussen Delft en Maassluis/Vlaardingen” overhandigd aan wethouder Govert van Oord van de gemeente Midden-Delfland.

Het inventarisatierapport is bedoeld om de trekvaartroute in Midden-Delfland extra onder de aandacht te brengen en is tevens bestemd voor plannenmakers en andere geïnteresseerden. De studie eindigt met een aantal aanbevelingen. Op 29 januari 2015 wordt het rapport over de trekvaartroute Delft-Maassluis/Vlaardingen met de cultuurhistorische inventarisatie tijdens de Erfgoedtafel Trekvaarten van de provincie Zuid-Holland gepresenteerd en overhandigd. Tot nu toe heeft de provincie de waarde van de trekvaartroutes in Midden-Delfland genegeerd. De verwachting is dat deze misser, wat de trekvaartroute betreft, na 29 januari ongedaan wordt gemaakt. Andere erfgoedinstellingen in de provincie steunen dit initiatief. Ook de gemeente Midden-Delfland ijvert voor de instandhouding en de verdere bekendmaking van de trekvaartroutes op haar grondgebied.

Meer over het inventarisatierapport en de download van het rapport staat onder menu: Publicaties => Trekvaartroute Inventarisatie.