Privacy verklaring

Bescherming persoonsgegevens

De Historische Vereniging Oud-Schipluiden neemt de privacy van leden en bezoekers heel serieus. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Alleen de noodzakelijke persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn bij activiteiten van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden en Museum Het Tramstation (beheerd door de vereniging). In geen geval worden persoonsgegevens aan derden verstrekt. Er wordt zorgvuldig met de persoonsgegevens omgegaan.

Ledenadministratie

Ten behoeve van de administratie van leden worden de volgende gegevens opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligd Excel spreadsheet: naam, adres, e-mailadres (indien opgegeven), bankrekeningnummer (gebruikt als controlegetal). Deze gegevens staan niet op een internetserver. Alleen de secretaris en penningmeester hebben toegang tot deze gegevens in een up-to-date beveiligde omgeving.

De gegevens worden enkele malen per jaar gebruikt om leden te informeren, zowel per papieren post als per e-mail, bij het versturen van de contributiebrief, uitnodigingen voor activiteiten en nieuwsbrieven.
Bij opzegging als lid worden de betreffende gegevens gewist. Een verzoek door een lid tot inzage, aanpassing of intrekking van zijn/haar persoonsgegevens zal door de secretaris of penningmeester worden uitgevoerd.

Collectiebeheer museum

De collectie van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden en Museum Het Tramstation is geregistreerd in een online beheersysteem met de naam Omeka. In deze wachtwoord beveiligde omgeving zijn alle objecten, boeken, prenten en afbeeldingen opgenomen. De in deze database opgeslagen persoonsgegevens bevatten alleen de namen van de maker (b.v. fotograaf) en de eventuele schenker, en de betreffende woonplaatsen.

Museumbezoekers

Bezoekers aan Museum Het Tramstation wordt gevraagd naam en woonplaats te noteren in het bezoekersboek; uiteraard is dit vrijwillig. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om bezoekersaantallen en woonplaatsen te registreren bij de lopende tentoonstelling, en voor geen enkel ander doel.

Bezoekers van de websites

Om te meten hoeveel gebruikers onze websites van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden en Museum Het Tramstation bezoeken wordt het gereedschap Google Analytics gebruikt.

Meer informatie

Voor vragen over het privacy beleid van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden & Museum Het Tramstation kunt u een e-mail sturen naar info@historischeverenigingoud-schipluiden.nl.