UITNODIGING voor een lezing over ds. Antonius Hambrouck

Op woensdagavond 5 oktober houdt Jacques Moerman een lezing over het leven en werk van Antonius Hambrouck (1607-1661), predikant te Schipluiden en op het eiland Formosa (Taiwan). De bijeenkomst vindt plaats in de Dorpskerk van Schipluiden, Dorpsstraat 2, aanvang 20.00 uur.

Ds. Hambrouck.

Het levensverhaal van ds. Hambrouck was tot in de negentiende eeuw bij een breed publiek in Nederland bekend. In Schipluiden bevocht hij met succes de positie van de kerk tegenover de heer en vrouwe van kasteel Keenenburg. Op Formosa was hij een succesvolle prediker; hij leerde er de taal en zette zich in voor de verbetering van de positie van de inlandse bevolking. Toen Formosa bezet werd door een grote legermacht van de Chinese hoofdman Coxinga speelde hij een belangrijke rol als onderhandelaar. Uiteindelijk werd hij vermoord. Zijn dood spreekt nog altijd velen aan, ook op Taiwan. De situatie van toen wordt tegenwoordig nog weleens vergeleken met de huidige toestand. Opnieuw is er sprake van een Chinese dreiging. De lezing in Schipluiden vindt plaats op de plek waar Hambrouck 15 jaar heeft gewerkt. Sinds 2018 herinneren in de kerk verschillende kunstobjecten aan het bestaan van deze indrukwekkende man. Van de totstandkoming van het kunstproject wordt een korte film getoond.

Fort Zeelandia (VOC) op Formosa.

Liefhebbers van lokale en overzeese geschiedenis zijn hartelijk welkom op deze bijzondere lezing, die begeleid wordt door een schat aan beeldmateriaal. Ook een blik op het huidige Taiwan vormt een onderdeel van het verhaal. De spreker is op dit Aziatische eiland op zoek geweest naar sporen van ds. Hambrouck.

Mededelingen

Gevraagd

  1. Extra suppoosten (gastvrouwen en gastheren), die ca. vijf à zes keer per jaar met ons willen meedraaien in Museum Het Tramstation.
  2. Een beheerder, met ook technische kennis, bijv. voor het up to date houden van VR-brillen, en andere apparatuur, maar ook voor kleine onderhoudswerkzaamheden in het museum.
  3. Extra mensen voor de tentoonstellingsgroep.
    Aanmelding voor deze drie taken kan via info@historischeverenigingoud-schipluiden.nl of tel. 0153809389.
  4. Nieuwe donateurs. Vanaf de oprichting in 1970 groeide de vereniging constant. Deze groei willen wij graag dit jaar voortzetten. Breng een nieuwe donateur in. Deze ontvangt het jaarboek van dit jaar en een extra presentje. Dit laatste ligt ook klaar voor de aanbrenger. Benader mogelijk geïnteresseerden.

Tentoonstellingsnieuws Museum Het Tramstation

De vernieuwde Vervoerskamer geeft een uitgebreid beeld van het regionale vervoer over water (de trekvaart) en het transport per rail. Er zijn veel authentieke, vaak zeldzame, stukken te zien. Dit is een permanente expositie.
Tot eind september kan nog de tentoonstelling over de 100-jarige muziekvereniging Caecilia bezocht worden. Vanaf half oktober t/m eind december is in het museum de tentoonstelling Landschapsbiografieën van TU-studenten Landschapsarchitectuur te zien. Het zijn werkstukken waarin op originele wijze de lagen van de landschapsgeschiedenis van Midden-Delfland worden getoond. Openstelling van het museum: woensdagmiddag, zaterdagmiddag, eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur.

Virtual Reality-brillen

Museum Het Tramstation heeft dankzij een subsidie van de gemeente Midden-Delfland een zestal VR-brillen en een programma kunnen aanschaffen, die de gebruikers kennis laten maken met het kasteel Keenenburg. Belangstellenden zijn hiervoor welkom tijdens de openstelling van het museum op de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur. Na een wandeling door de binnentuin van het kasteel kunnen m.b.v. de bril drie vertrekken bezocht worden. De eerste proeven leverde positieve reacties op van kinderen en ouders.

Levend Landschap. Zes eeuwen Zuidhollandse Maasdelta

Deze tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam bevelen we van harte aan. De expositie wordt begeleid door een fraai boek. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan het oude cultuurlandschap van Midden-Delfland en rond Schiedam.

Gidsenwerk in Midden-Delfland

Op zaterdag 19 november wordt het project over Gidsenwerk in Midden-Delfland afgesloten met een speciale ‘veldtraining’ voor (aspirant)gidsen door Francesca Estourgie, ervaren gidsentrainer, locatie Schipluiden, van 10.00 – tot 13.00 uur. De sessie bestaat uit een korte introductie over de techniek van het rondleiden van groepen, met aansluitend een aantal oefeningen ‘in het veld’. Uitermate geschikt voor mensen die als gids actief willen worden en een ‘opfrisser’ voor mensen met ervaring. Voor deze gidsentraining moet men zich uiterlijk 15 oktober opgeven bij vanoord@middendelflandismensenwerk.nl Deelname is dankzij een bijdrage van onze organisaties en van de gemeente Midden-Delfland kosteloos. Er is plaats voor maximaal 18 deelnemers! Na aanmelding krijgen de deelnemers alle details toegestuurd. Coördinatie Pia van Oord, namens St. Midden-Delfland is Mensenwerk en de St. Promotie Groen Midden-Delfland. De Historische Vereniging Oud-Schipluiden, die zelf ook behoefte aan nieuwe gidsen heeft, steunt dit initiatief van harte.

Lezing Romeinse tijd

In november – er volgt nog een uitnodiging – organiseert Oud-Schipluiden in Den Hoorn een lezing over de Romeinse tijd in onze omgeving. De lezing zal plaatsvinden in de Hoornbloem.

Otto van Egmond in de Dorpskerk van Schipluiden – Portret van Otto van Egmond (1522-1586)

In de Dorpskerk van Schipluiden is een uitgebreide banner-expositie te zien over ridder Otto van Egmond, heer van Keenenburg, Schipluiden en Maasland. Dit is een van de belangrijkste kasteelheren van Midden-Delfland geweest.

De tentoonstelling geeft een beeld van het werk van deze edelman, die als lid van de Ridderschap van Holland voor het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog regelmatig Brussel bezocht om overleg te voeren met de landvoogdes Margaretha van Parma. Als hoogheemraad van Delfland zorgde hij voor de eerste boerderijverplaatsing in zijn werkgebied. Als Statenlid van Holland was hij in 1574 een van de initiatiefnemers om het land onder water te zette. Dit leidde tot het ontzet van Leiden en daarmee tot de bevrijding van de Spanjaarden in Holland. Het platteland heeft hier wel onder geleden. Otto van Egmond stimuleerde de terugkeer van watermolens om het land weer droog te malen. Tenminste drie zonen en een schoonzoon, Willem Blois van Treslong, hebben actief gevochten in de strijd tegen de Spanjaarden. Vanaf 1572 heeft Otto van Egmond nauw samengewerkt met Willem van Oranje. Zo heeft hij zich ingezet voor de benoeming van de Prins als nieuwe soevereine vorst. Ook was hij in 1584 nauw betrokken bij de organisatie van de begrafenis van Willem van Oranje in Delft.

Kasteel Keenenburg in Schipluiden. Tekening van Roelant Roghman, ca. 1646.
In de Dorpskerk van Schipluiden zijn meerdere herinneringen te zien aan de bewoners van de Keenenburg, zoals de grafzerk van Otto van Egmond en zijn vrouw, het koorhek, de familiewapens in het koor, een familiebank en een indrukwekkend gedenkteken van een van de laatste heren van de Keenenburg. De kerk is zaterdagmiddag tot het Monumentenweekend op 10 en 11 september van 13.00-16.00 uur geopend.
Jacques Moerman

Herinneringen aan dominee Antonius Hambrouck

In de Dorpskerk is de komende maanden een kleine tentoonstelling te zien over deze predikant uit Schipluiden, die in 1647 met zijn gezin naar Oost-Indië (Batavia) voer. Hij deed dit op het schip Nieuw Rotterdam, een van de grootste VOC-schepen. In de kerk staat een model van een vergelijkbaar schip, namelijk de Prins Willem. Een dergelijke driemaster stond heel lang op het wapen van Schipluiden. Enige fotopanelen laten herinneringen zien aan ds. Hambrouck in de St. Laurenskerk in Rotterdam, de Dorpskerk van Schipluiden (onder andere het drieluik van kunstenaar Marcel Koeleman) en Fort Zeelandia op Taiwan (Formosa). Bijzonder is een afbeelding van een schilderij met dominee Robertus Junius, een bevriende Delftse predikant, die lange tijd als zendeling op Formosa heeft gewerkt. Hij heeft de predikant van Schipluiden overgehaald om zijn werk op dit Aziatische eiland voort te zetten. Het einde van Hambrouck en zijn gezin was dramatisch vanwege de verovering van Formosa door een Chinese legermacht. Zijn heldhaftig optreden krijgt uitvoerig aandacht in een toneelstuk van Joannes Nomsz. De expositie kan bekeken worden tijdens de openstelling van de kerk op zaterdagmiddag van 13.00-16.00 uur.

In augustus tot en met het Monumentenweekend is in de kerk ook nog een tentoonstelling over het leven en werk van Otto van Egmond te zien.

UITNODIGING voor de lezing over architect Jan van Beurden

Leden, vrienden en andere belangstellenden,

Op donderdagavond 21 april houdt Peter van Beurden de uitgestelde lezing over het werk van zijn vader, gemeenteopzichter en architect Jan van Beurden (1908-1988). De bijeenkomst vindt plaats in de Hoornbloem, Kon. Julianaplein te Den Hoorn, aanvang 20.00 uur. De coronamaatregelen gelden niet meer.

Jan van Beurden en een ontwerp voor een tuinderswoning

Jan van Beurden is een geboren Schipluidenaar. Hij heeft in Midden-Delfland (vóór 1947) en in het Westland (ná 1947) de nodige sporen in de bouw achtergelaten. Zijn ontwerpen munten uit door gedegen vakbekwaamheid, fijnzinnigheid en zijn sociaal bouwkundig ideaal: alle mensen moeten goed kunnen wonen. Van Beurden heeft veel bijgedragen aan de groei van de tuinbouw in Den Hoorn met zijn ontwerpen voor tuinders- en arbeiderswoningen en schuren. Hij is ook van grote betekenis geweest bij de eerste uitbreidingen van de dorpskernen van Schipluiden en Den Hoorn.

Spreker Peter van Beurden heeft 212 projecten van zijn vader geïnventariseerd. In het Historisch Jaarboek Schipluiden 2021 besteedt hij samen met Henk Groenendaal aandacht aan de nalatenschap van deze boeiende architect. In de lezing worden de aanwezigen in beeld en verhaal geleid langs de werken die in Schipluiden en Den Hoorn dankzij Jan van Beurden tot stand kwamen. Om het verhaal af te ronden wordt ook nog een klein uitstapje naar het Westland gemaakt. Het wordt een interessante avond. Na de lezing wordt anders naar de besproken panden gekeken!

Met vriendelijke groet en graag tot ziens op 21 april, namens het bestuur

Jacques Moerman, voorzitter van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden.

Mededelingen

Contributie

Heel veel leden en donateurs hebben deze keer de contributie snel overgemaakt. Vaak was het bedrag ook hoger. Ontzettend bedankt hiervoor. De personen die de bijdrage van dit jaar nog moeten overmaken vragen wij vriendelijk dit op korte termijn te doen. Onze bankrekening is IBAN-nr: NL30RABO0358261546 t.n.v. Hist. Ver. Oud-Schipluiden, vermelding: Contributie 2022.

Museumweek in Museum Het Tramstation

Op zaterdag 9 en zondag 10 april is het museum van 11.00-17.00 uur geopend. Zondag is vanaf 15.00 uur een rondleiding in het museum. Expositie Muziekvereniging Caecilia Schipluiden 100 jaar, met overzicht van bijna 150 jaar muziekverenigingen in Midden-Delfland. Deze tentoonstelling duurt van 2 april t/m eind sept.
In de afgelopen 100 jaar leverde Caecilia een belangrijke bijdrage aan het culturele leven in de dorpen Schipluiden en Den Hoorn. Talrijke feestelijke gelegenheden werden muzikaal opgeluisterd. De concerten werden zeer gewaardeerd en er werden bij wedstrijden mooie prijzen behaald
De expositie in het museum neemt de bezoeker mee langs de 100-jarige geschiedenis van Caecilia Schipluiden. De vereniging wist de soms moeilijke perioden door te komen en steeds mee te groeien met veranderende tijden. Met veel foto’s, film en muziek krijgt de bezoeker een goede indruk van deze veelzijdige vereniging. Daarnaast bevat de expositie een overzicht van alle andere muziekverenigingen die in Midden-Delfland hebben bestaan.

Achtergrond

In de dorpen van Midden-Delfland hebben in totaal elf amateur muziekverenigingen bestaan. Nu zijn Caecilia in Schipluiden en Masalant in Maasland nog actief. Al in 1874 werd in Schipluiden fanfare Crescendo opgericht. Het was een openbare vereniging. Tijdens de verzuiling van de maatschappij werden er, ten koste van Crescendo, twee nieuwe verenigingen opgericht, de protestantse fanfare Excelsior en de r.k. harmonievereniging St. Caecilia. Excelsior redde het niet, maar St. Caecilia, nu Caecilia Schipluiden, bestaat nog steeds en viert in 2021/2022 haar 100-jarig bestaan. Den Hoorn kende twee muziekverenigingen: C-dur en Kolping. In Maasland bestonden lange tijd twee verenigingen naast elkaar: Euterpe en Wijdt Gode Uw Kunst (later Maaslandse Harmonie); in 2018 fuseerden zij tot Harmonievereniging Masalant. De gymverenigingen W.I.K. (in Den Hoorn) en A.S.S.O. (in Schipluiden) hadden enige tijd ook een muziekafdeling.

Keenenburglessen

In maart ontvingen we in Museum Het Tramstation in het kader van het Cultuurmenu 275 groep-zes-leerlingen van de scholen van Midden-Delfland voor een Keenenburgles. De nieuwe luifel functioneerde optimaal als ontvangstruimte. De lessen waren een groot succes.

Gevraagd opslag voor vondstmateriaal Keenenburg

We zoeken een locatie voor de tijdelijke opslag van enkele tientallen dozen met vondstmateriaal van de Keenenburg. Wie kan ons helpen? Tel. 0153809389.

Historisch Jaarboek Schipluiden 2022

De verschijning van het nieuwe jaarboek wordt eind april./begin mei verwacht. Voor de presentatie krijgen de leden en vrienden een aparte uitnodiging.

Vooraankondiging excursie op zat. 30 mei vanaf 13.30 uur

Tijdens deze excursie gaan we in het dorp Schipluiden op zoek naar sporen van het kasteel Keenenburg: we bezoeken naast het museum, de kasteeltuin en de Dorpskerk twee voormalige boerderij-erven van het kasteel, de hoekpunten van de tuin van het kasteel en nog enkele verborgen herinneringen. De leden en vrienden ontvangen hiervoor half mei een aparte uitnodiging.

Wij zijn blij, dat we weer publiek bij ons werk kunnen betrekken. We hopen u snel te zien.

Met vriendelijke groet,
Jacques Moerman, namens bestuur van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden, 06-04-2022.