Lezing over de Delftse priester/dichter Jan Baptist Stalpart van der Wiele (1579-1630)

Op woensdag 24 april houdt dr. Charles van Leeuwen in de Hoornbloem, Kon. Julianaplein nr. 2 te Den Hoorn voor de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een lezing over de Delftse priester/dichter Jan Baptist Stalpart van der Wiele (1579-1630). Aanvang 20.00 uur.

De spreker, die opgegroeid is in Schipluiden, is gepromoveerd op het werk van deze geestelijke. Het feit dat het buitengebied van Midden-Delfland heel lang voornamelijk rooms-katholiek is gebleven, hangt nauw samen met het zendingswerk van deze priester. Zijn werkgebied omvatte ook het Westland en de omgeving van Den Haag. De liederen van Stalpart van der Wiele zijn nog altijd actueel en worden ook nog steeds gezongen. Charles van Leeuwen is een goede spreker; hij laat in de lezing het leven en werk van Van der Wiele herleven.

Mededelingen

Historisch Jaarboek Schipluiden 2024

Het nieuwe jaarboek kan vanaf zaterdag 20 april (tussen 14.00 en 16.00 uur) opgehaald worden in Museum Het Tramstation. Ook op de lezingavond kunnen leden hun exemplaar meenemen. Het eerste artikel gaat over Stalpart van der Wiele. Het is weer een afwisselend jaarboek geworden.
 

Contributie

De meeste leden hebben hun contributie betaald. Veel dank hiervoor. Ook omdat er regelmatig meer wordt gedoneerd. Helaas missen we de betaling nog van een flink aantal leden. Voor deze personen volgt hierbij nog een keer onze bankrekening: NL30RABO0358261546 t.n.v. Historische Vereniging Oud-Schipluiden, onder vermelding: Contributie 2024. De minimum-contributie is € 25,- Na betaling heeft elke persoon recht op een gratis exemplaar van het nieuwe jaarboek. 
 

Vervoertentoonstelling in Museum Het Tramstation

De succesvolle tentoonstelling over ‘De zuivelproductie in Midden-Delfland, toen en nu’ is afgelopen. We telden zo’n 1250 bezoekers. Nu wordt een tentoonstelling over het vervoer in de regio voorbereid. Van berrie tot moderne vrachtauto. Er is veel divers fotomateriaal beschikbaar en een aantal kunstwerken van regionale kunstenaars. Modellen van vervoermiddelen zijn nog hartelijk welkom. De nieuwe tentoonstelling is op zaterdag 27 april (Koningsdag) voor het eerst te zien. Openingstijden van het museum op die dag 11.00-17.00 uur. Het jaarboek kan dan opgehaald worden of gedurende de gebruikelijke openingstijden: woensdag, zaterdag, eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur. Ook zijn tegen een gereduceerde prijs (zolang de voorraad strekt) nog oudere jaargangen van ons jaarboek in het museum te koop.
 

Genealogiebijeenkomst

Op 20 maart heeft de eerste HVOS-genealogiebijeenkomst plaatsgevonden. Er waren zeven actieve genealogen aanwezig die enthousiast vertelden over hun onderzoek, de problemen daarbij en de mogelijke oplossingen. Op 22 mei aanstaande staat de tweede bijeenkomst gepland waarbij verteld zal worden op welke wijze HISGIS (kadaster-informatie) van nut kan zijn bij de genealogie. We starten om 20.00 uur in Museum Het Tramstation. Belangstellenden zijn van harte welkom. Gaarne even aanmelden bij info@tramstationschipluiden.nl 
 

Dag van het Kasteel op 20 mei 2024 (Tweede Pinksterdag)

Op het terrein van het kasteel vinden op die dag meerdere activiteiten plaats, verzorgd door de stichting Beleving kasteel Keenenburg. Zie binnenkort voor het programma de website kasteelkeenenburg.nl Om drie uur start op 20 mei vanaf het tramstation een wandeling, waarbij we in de open ruimte op zoek gaan naar sporen van het oorspronkelijke kasteelterrein, met o.a. een bezoekje aan twee boerderijerven. De wandeling eindigt in de Dorpskerk van Schipluiden, waar meerdere herinneringen te zien zijn van de adellijke kasteelbewoners. Ook niet-zichtbare zaken komen dan op tafel. De rondleiding die ruim anderhalf uur duurt, wordt verzorgd door Jacques Moerman. Aanmelding bij: j.w.moerman@wxs.nl of 0153809389.  
 

Suppoosten voor museumdiensten

Door het wegvallen van enkele trouwe gastvrouwen en -heren is er behoefte aan nieuwe krachten, die zo’n zes tot negen keer per jaar de museumdiensten in het tramstation willen vervullen. Wie wil ons helpen? info@tramstationschipluiden.nl of 0153809389.
 

Nieuwsbrief maart 2024

In onze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen:

  • Financiën: geen contributieverhoging
  • Contributie graag vóór eind maart 2024
  • Tentoonstelling over de boter- en kaasproductie in Midden-Delfland, toen en nu
  • NL Doet: Opfrissen en opfleuren van de Keenenburgkasteeltuin
  • Nieuwe tentoonstelling over het vervoer in onze omgeving
  • Oproep voor nieuwe suppoosten
  • Nieuw Historisch Jaarboek
  • Lezing over de priester-dichter Jan Baptist Stalpart van der Wiele
  • Herkent u deze boerderij?

Lees de nieuwsbrief in PDF.

Wie herkent deze locatie?
En wie herkent deze locatie? Antwoorden graag naar ons e-mailen.

Lezing over scheepmakers, schippers en schuiten

Op dinsdag 27 februari houdt Aad van Zeijl in het Notenschip, Schoolplein 4 te Schipluiden voor de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een lezing over scheepmakers, schippers en schuiten. Het is een boeiend verhaal over zijn onderzoek naar de geschiedenis van de Westlandse schuit 1648 – 1967. Aanvang 20.00 uur.

Tekening van J.B. Jongkind van een scheepswerfje in Schipluiden.

Vijf jaar lang heeft de spreker onderzoek gedaan naar de oorsprong van de Westlandse schuiten. Hij put daarbij uit eigen herinneringen, gesprekken met oud-scheepmakers (waaronder zijn vader) en schriftelijke bronnen.
Van Zeijl komt tot verrassende inzichten over de oorsprong van de Westlandse schuit en over de ontwikkeling van de diverse Westlandse scheepstypen die daaruit zijn voortgekomen.

Binnen het Hoogheemraadschap van Delfland ontwikkelt zich een uniek scheepstype, dat wordt gebruikt als trekschuit en beurt- of vrachtschuit. De overgang van houten schuiten naar ijzeren schuiten binnen Delfland is een geweldige innovatie geweest. Ook de opkomst van veilingen gekoppeld aan de spoorwegen, de ontwikkeling van motorschuiten en ten slotte de teloorgang van de Westlandse schuit krijgt aandacht. De spreker illustreert zijn lezing met veel foto’s en herinneringen.

Voorafgaand aan de lezing vindt een korte ledenvergadering plaats. Wij hopen op een goede opkomst voor de lezing en ledenvergadering