Lesbrieven

De Historische Vereniging Oud-Schipluiden verzorgt regelmatig lesbrieven voor basisscholen. De lesbrieven behandelen onderwerpen die aan de orde komen tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag of dienen als begeleiding bij tentoonstellingen in Museum Het Tramstation.