De schilders van de Haagse School en hun invloed op kunstenaars in Midden-Delfland

Op uitnodiging van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden vinden er op dinsdag 6 oktober 2015 twee lezingen plaats. De bijeenkomst wordt gehouden in Het Notenschip, Schoolplein 4 te Schipluiden, aanvang 20.00 uur.

Molens aan de Harnaschwatering, ets van Derkzen van Angeren, 1905
Molens aan de Harnaschwatering, ets van Derkzen van Angeren, 1905

Voor de pauze spreekt Frits van Ooststroom (een kenner van het landschap). Hij heeft uitvoerig studie gemaakt van het werk van de kunstenaars van de Haagse School. De meeste schilders van deze kunststroming woonden tussen ca. 1860 en 1900 in Den Haag. In hun werk stond de weergave van het licht en de atmosfeer centraal. Zij streefden naar een natuurlijke weergave van hun onderwerpen, waarbij ze zich lieten leiden door hun gemoedstoestand. Vaak zijn de Hollandse polders, met koeien, molens en prachtige luchten het onderwerp. In de lezing geeft de spreker met veel voorbeelden een afwisselend overzicht van zowel de eerste generatie Haagse School schilders (geboren tussen 1817 en 1845), als van de belangrijkste vertegenwoordigers van de tweede generatie (geboren tussen 1846 en 1864). De ‘nabloei’ van de Haagse School zou echter nog tot ver in de twintigste eeuw doorwerken.

Jacques Moerman (historicus) belicht na de pauze de doorwerking van de invloed van de Haagse School op schilders als Jan van der Stap en Jan Heesterman, en de etser Antoon Derkzen van Angeren. Vanuit Delft ondernamen deze kunstenaars tochten in de omgeving, waar zij dorpsgezichten, boerderijen, landschappen en molens vastlegden. Zij bezochten veelvuldig Den Hoorn, Schipluiden en ‘t Woudt. Hun werk is vanwege de vaak nauwkeurige weergave ook topografisch van belang. Zij laten situaties zien die nu vaak sterk veranderd zijn. Huidige kunstenaars, zoals Cees Tetteroo en Rina Groot, laten zich nog steeds door de landschappen in de omgeving inspireren. Voorbeelden van hun werk en ouder werk van vooroorlogse kunstenaars zijn te zien in de tentoonstelling ‘Geïnspireerd door de Haagse School’ in Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2. De lezingavond wordt afgesloten met een bezoekje aan dit museum.

Graag tot ziens op dinsdag 6 oktober.

Lezing over de Tanthofkade

Op donderdag 19 maart 2015 organiseert de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een lezing over de Tanthofkade. De bijeenkomst vindt plaats in Parochiecentrum De Schelp, Burg. Musquetiersingel 56, 2636 GG Schipluiden, aanvang 20.00 uur.

tanthofkadeDe Tanthofkade tussen Den Hoorn en Abtswoude is meer dan 800 jaar oud en nog altijd in het landschap van Midden-Delfland goed herkenbaar. De kade werd aangelegd in de periode dat er nog overstromingsgevaar was vanuit het westelijke gebied dat nog niet ontgonnen was.

Jacques Moerman, historicus en voorzitter van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden, belicht voor de pauze de bijzondere geschiedenis van de Tanthofkade. Hierbij betrekt hij de dam met windas in de Hoornsevaart, de middeleeuwse kapel van Den Hoorn en enige andere opvallende panden aan het begin en einde van de Tanthofkade.

Cor Nonhof, secretaris natuurstudie van de KNNV-afdeling Delfland, spreekt na de pauze over de recreatieve waarden en natuurwaarden van deze kade. Wat zijn de kenmerken van een oude kade in een veenweidegebied? Door allerlei ontwikkelingen in en om de kade lopen flora en fauna momenteel gevaar. Zijn de weidevogels in de naaste omgeving nog te redden?

Beide sprekers hebben uitgebreid onderzoek gedaan en zullen hun verhaal illustreren met fraai beeldmateriaal. In het komend Historisch Jaarboek Schipluiden 2014 (verschijnt eind april 2015) wordt voor het eerst in twee artikelen uitgebreid aandacht besteed aan de Tanthofkade. Later in het jaar vindt in Museum Het Tramstation een tentoonstelling plaats over kerkenpaden in Midden-Delfland. Eén van deze trajecten is de Tanthofkade.

Met de lezingen op 19 maart start de aandacht voor deze eeuwenoude kade.

Lezing: Vervoer over water

Op woensdag 5 november houdt Jacques Moerman, op uitnodiging van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden, een lezing over ‘Het vervoer over vaarten en vlieten in en om Midden-Delfland’.De bijeenkomst vindt plaats in de Hoornbloem, Koningin Julianaplein te Den Hoorn, aanvang 20.00 uur.

Vanaf de Middeleeuwen tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw werden de waterwegen van Delfland intensief gebruikt voor het vervoer. Het zeil, de roeiriem, het trekpaard en de vaarboom waren belangrijke hulpmiddelen om de vaartuigen voort te bewegen.In de streek herinneren rolpalen, boogbruggetjes, vaarsloten en jaagpaden nog altijd aan de regionale scheepvaart. Verdwenen zijn de windassen, botenhuizen en secreten langs het water.In de lezing wordt aandacht besteed aan het groentevervoer naar de veiling in Den Hoorn en de vrachtvaarders van Schipluiden. De trekschuitroute van Den Haag via Delft naar Rotterdam en die van Delft naar Vlaardingen/Maassluis komen eveneens uitgebreid aan bod. De spreker gebruikt naast foto’s van huidige situaties ook fraaie afbeeldingen van oude kaarten, prenten en schilderijen. De lezing sluit aan bij het thema van het Monumentenweekend dit jaar, namelijk ‘Op reis’ en bij de tentoonstelling over de trekvaartroute Delft-Maassluis/Vlaardingen in Museum Het Tramstation te Schipluiden. Belangstellenden voor de lezing zijn hartelijk welkom.

Excursie naar de Schieweg op zaterdag 24 mei 2014

UITNODIGING VOOR LEDEN EN VRIENDEN

De excursie start om 13.30 uur voor het Kruithuis in Delft, Schiekade 1 (Afslag Kruithuis-weg naar Makro, na 100 m bij Delcave linksaf Energieweg en weer links langs de Schie). De fiets is het meest geschikte vervoermiddel. Voor auto’s is een beperkt aantal parkeerplaatsen aanwezig. We bekijken de Poortkamer van het Kruithuis, daarna bezoeken we drie boerderijerven, namelijk Hoofbosch (Schieweg 146), Vijverschie (Schieweg 192), Delfland-hoeve (Schieweg 166) en het oude gemaal van de Lage Abtswoudsche Polder (Schieweg 160). Frits van Ooststroom is onze begeleider. De excursie eindigt om ca. 16.00 uur bij de Delflandhoeve, waar we iets drinken. De kosten zijn 5 euro, te voldoen tijdens de excursie.

Lezing op donderdag 22 mei 2014

Frits van Ooststroom houdt een inleidende lezing van ruim 1 uur over de historische bebouwing langs de Schieweg. De panden van de excursie komen natuurlijk aan de orde. Liefhebbers hiervoor, waaronder degenen die op 24 mei verhinderd zijn, of moeilijk ter been zijn, zijn van harte welkom. Tijd en plaats: 20.00 uur Museum Het Tramstation. Graag opgave voor de lezing, omdat we maximaal 20-25 bezoekers kunnen plaatsen: per email (j.w.moerman@wxs.nl), via de lijst in het museum of telefonisch 015-3809389. We hopen op een goede opkomst voor beide activiteiten.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Jacques Moerman, 5 mei 2014.

Mededelingen

Nieuw Historisch Jaarboek

2 mei is ons nieuwe jaarboek verschenen, opnieuw kleurrijk en afwisselend van inhoud, met artikelen over de tuinderswoningen van Den Hoorn, de Zuidwoning (met o.a. de familie Van Paassen) in Den Hoorn, de heerlijkheid Hodenpijl, de terpen in het tracé van de A4, de archeologische kroniek, de beeldkroniek en enige verslagen.

Het jaarboek is een mooi cadeau voor liefhebbers van de geschiedenis van Midden-Delfland. De kostprijs is € 20,-, dat is het zelfde bedrag als voor het donateurschap! Help ons aan nieuwe donateurs. Zij ontvangen dan meteen het nieuwe jaarboek. Overigens zijn er ook nog exemplaren van vorige jaren te koop voor een gereduceerde prijs.

Komt u het zelf het jaarboek 2013 in Museum Het Tramstation ophalen!

Dit scheelt ons porto- en voorrijkosten. Tegelijkertijd kunt u in Museum Het Tramstation de fraaie tentoonstelling ‘Het Rijcke Woudt’ bezoeken. Deze expositie duurt t/m 21 juni 2014. Openingstijden museum: wo, za en 1e zondag van de maand van 14.00-16.00 uur. Na de expositie over ’t Woudt volgt vanaf begin juli in Museum Het Tramstation een tentoonstelling over ‘De trekvaart tussen Delft en Maassluis/Vlaardingen’. Suggesties voor materialen hiervoor zijn nog van harte welkom.

Adres: Museum Het Tramstation Otto van Zevenderstraat 2, 2636 HN SchipluidenBankrekening Hist. Ver. Oud-Schipluiden: IBAN-nr: NL30RABO0358261546.

Bekijk ook onze websites: www.tramstationschipluiden.nl en   historischeverenigingoud-schipluiden.nl