Lezing Otto van Egmond, heer van Keenenburg

Leden, vrienden en andere belangstellingen: op woensdag 12 oktober 2011 houdt Jacques Moerman een lezing onder de titel:

Ridder Otto van Egmond, heer van Keenenburg, ca. 1522-1586

Plaats: De Dorpskerk, Dorpsstraat 3 te Schipluiden, aanvang 20.00 uur.

Otto van Egmond

Dit jaar is in Schipluiden een historisch spektakel opgevoerd over Otto van Egmond in de roerige jaren 1572-1574. In het Museum Het Tramstation is tot 19 november een expositie over deze edelman te zien. In de lezing staat het gehele leven van Otto van Egmond centraal. Als enige ridder maakte hij in de eerste lijn het Voorspel en de Opstand tegen Spanje mee. Als Statenlid verbrugde hij de periode van 1544-1586. Hij ontmoette Karel V, Filips II en Margaretha van Parma; aan de zijde van Willem van Oranje streed hij vanaf 1572 voor de bevrijding van de Nederlanden. Otto van Egmond betaalde hiervoor een hoge prijs. Tijdelijk verloor hij zowel zijn huis in Den Haag als zijn kasteel in Schipluiden, een van zijn zonen kwam in de strijd om het leven. In de lezing komen de diplomatieke gaven van deze edelman, zowel landelijk, gewestelijk als regionaal uitgebreid aan bod. Op het laatst van zijn leven was hij een gerespecteerde ambachtsheer van Maasland en Schipluiden.

In oktober is het precies 425 jaar geleden dat Otto van Egmond stierf. De lezing vindt op een historische locatie plaats, namelijk de kerk waar hij en zijn vrouw begraven liggen. Jacques Moerman heeft naast informatie ook veel beeldmateriaal verzameld over deze bijzondere edelman. Het belooft een interessante presentatie te worden.

Toegang: gratis

Den Hoorn en het water, over bruggen, windassen en secreten

Op donderdag 7 april 2011 vanaf 20.00 uur houden Henk Groenendaal, Hans Koot en Jacques Moerman in de Hoornbloem, Koningin Julianaplein 1 te Den Hoorn, een lezing over Den Hoorn en het water, over bruggen, windassen en secreten.

Het dorp Den Hoorn is altijd georiënteerd geweest op het water. Vanaf de Middeleeuwen waren de gegraven vaarten belangrijk voor het vervoer. Bruggen verhoogden de bereikbaarheid van Voor-Dijkshoorn naar Achter-Dijkshoorn en van de Noordhoorn naar de Zuidhoorn. De huidige woningbouw in de Harnaschpolder brengt de komst van nieuwe waterovergangen met zich mee.

Windassen of overhalen op de kaden hielpen vervoerders in het verleden om van het ene water in het andere te komen. In het centrum van Den Hoorn heeft tot het begin van de zeventiende eeuw een grote windas gelegen. Recent is een houten overhaal opgegraven langs de Zweth.

Gedurende eeuwen werden sloten en vaarten ook gebruikt voor het dumpen van afval, waaronder fecaliën. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw had vrijwel elke tuinder op zijn tuin een secreet of privaat boven de sloot. In het dorp zelf kwam pas aan het eind van de jaren twintig riolering.

De drie sprekers hebben speciaal onderzoek verricht naar de onderwerpen van de lezing. Zij zorgen gezamenlijk voor een afwisselend verhaal, dat rijk geïllustreerd wordt met beeldmateriaal.

Mededelingen:

  • De succesvolle expositie ’t Gemak dient de mens, de geschiedenis van het latrinair gebeuren wordt verlengd tot 28 mei. Daarna volgt een tentoonstelling over Otto van Egmond.
  • Eind april wordt de uitgave van onze nieuwe jaarboek verwacht, met onder meer artikelen van de sprekers op het jubileumsymposium. Het wordt dikker en kostbaarder dan vorig jaar. Daarom:
  • Herinnering contributiebetaling: Vrienden (donateurs): € 15,-, leden: € 25,-.Girorekening 4149717 (Postbank), 358261546 (Rabobank Zuid-Holland Midden).

Licht, lucht en ruimte. Schilders van het Hollandse landschap

Op donderdag 25 november 2010 houdt Frits van Ooststroom voor de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een lezing onder de titel

Licht, lucht en ruimte. Schilders van het Hollandse landschap

De bijeenkomst vindt plaats in het Jeugdhuis, Keenenburgweg 7 te Schipluiden, aanvang 20.00 uur.

Eeuwenlang vormde het landschap een onuitputtelijke bron van inspiratie voor schilders. Geen genre is zo typisch Hollands als het schilderen van het landschap, maar altijd is het vooral de wolkenlucht die domineert. Het licht en de lucht bepalen de ruimte. In de periode van de renaissance wordt een begin gemaakt met deze Hollandse traditie die zich in de zeventiende eeuw tot een volwaardige kunstvorm ontwikkelt. De spreker belicht aan de hand van voorbeelden de ontwikkeling van de landschapskunst tot en met de twintigste eeuw. In elke periode interpreteerden schilders het landschap op een andere wijze. Wat blijft is het fascinerende spel van licht, lucht en ruimte. Van gras en wolken. Naast voorbeelden van grote schilders buiten Midden-Delfland bespreekt Van Ooststroom ook schilderijen die situaties weergeven in onze omgeving. Het belooft een boeiende kijkavond te worden.

Na afloop worden liefhebbers uitgenodigd om nog een glaasje te drinken in het Museum Het Tramstation. Hier is de expositie te zien: ‘t Gemak dient de mens, de geschiedenis van het latrinair gebeuren. Voor de borrel wordt een kleine bijdrage in de melkbus verwacht.

Op het druk bezochte jubileumsymposium van de vereniging, d.d. 6-11-2010, heeft mevrouw Marja van Bijsterveldt, minister van OCW, onze beide websites gelanceerd, namelijk: www.tramstationschipluiden.nl en www.historischeverenigingoudschipluiden.nl

Cadeautip voor Sint en Kerst: Historisch Jaarboek Schipluiden 2009, voor € 15,- te koop in het Museum Het Tramstation. Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden. Hier is tot april 2011 de vermelde expositie over het latrinair gebeuren te zien. Openingstijden: Zaterdag en de eerste zondag van de maand, 14.00-16.00 uur.

Licht, lucht en ruimte

Schilders van het Hollandse landschap

Dit is de titel van de lezing die Frits van Ooststroom op donderdag 25 november 2010 voor de Historische Vereniging Oud-Schipluiden zal verzorgen in het Jeugdhuis, Keenenburgweg 7 te Schipluiden, aanvang 20.00 uur.  De lezing toont de ontwikkeling van de Nederlandse landschapsschilderkunst in een notendop. De spreker laat onder andere werk zien van schilders die in de omgeving van Midden-Delfland hebben gewerkt.