Lezing over de Tanthofkade

Op donderdag 19 maart 2015 organiseert de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een lezing over de Tanthofkade. De bijeenkomst vindt plaats in Parochiecentrum De Schelp, Burg. Musquetiersingel 56, 2636 GG Schipluiden, aanvang 20.00 uur.

tanthofkadeDe Tanthofkade tussen Den Hoorn en Abtswoude is meer dan 800 jaar oud en nog altijd in het landschap van Midden-Delfland goed herkenbaar. De kade werd aangelegd in de periode dat er nog overstromingsgevaar was vanuit het westelijke gebied dat nog niet ontgonnen was.

Jacques Moerman, historicus en voorzitter van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden, belicht voor de pauze de bijzondere geschiedenis van de Tanthofkade. Hierbij betrekt hij de dam met windas in de Hoornsevaart, de middeleeuwse kapel van Den Hoorn en enige andere opvallende panden aan het begin en einde van de Tanthofkade.

Cor Nonhof, secretaris natuurstudie van de KNNV-afdeling Delfland, spreekt na de pauze over de recreatieve waarden en natuurwaarden van deze kade. Wat zijn de kenmerken van een oude kade in een veenweidegebied? Door allerlei ontwikkelingen in en om de kade lopen flora en fauna momenteel gevaar. Zijn de weidevogels in de naaste omgeving nog te redden?

Beide sprekers hebben uitgebreid onderzoek gedaan en zullen hun verhaal illustreren met fraai beeldmateriaal. In het komend Historisch Jaarboek Schipluiden 2014 (verschijnt eind april 2015) wordt voor het eerst in twee artikelen uitgebreid aandacht besteed aan de Tanthofkade. Later in het jaar vindt in Museum Het Tramstation een tentoonstelling plaats over kerkenpaden in Midden-Delfland. Eén van deze trajecten is de Tanthofkade.

Met de lezingen op 19 maart start de aandacht voor deze eeuwenoude kade.