Historisch Jaarboek Schipluiden 2017

28 april 2018. Scheidend wethouder Piet Houtenbos ontving uit handen van voorzitter Jacques Moerman het Historisch Jaarboek Schipluiden 2017. De hoofdartikelen werd kort belicht met enkele afbeeldingen en een toelichting van de auteurs. De bijeenkomst vond plaats in het Baken, achter de Dorpskerk in Schipluiden.

Na afloop konden de leden en vrienden hun eigen exemplaar van het jaarboek in ontvangst nemen. Tevens was er een korte rondleiding door de Dorpskerk, waar de geschiedenis van het kasteel Keenenburg nog op veel plaatsen tastbaar is.

De volledige inhoud van het jaarboek is te vinden op deze aparte pagina. Het boek is gratis voor leden en vrienden van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden, en is te koop voor € 20,00 in Museum Het Tramstation.

Historisch Jaarboek Schipluiden 2016

De Historische Vereniging Oud-Schipluiden heeft een fraai nieuw historisch jaarboek uitgegeven. Het eerste artikel gaat over de oude rijtjeswoningen van Den Hoorn uit de periode 1877-1937. Het zijn huizen die vooral zijn gebouwd voor de gezinnen van de werklieden in de opkomende tuinbouw. Het is opvallend dat de oude rijtjeswoningen nog bijna allemaal bestaan.

Het tweede artikel gaat over Abraham Klapwijk, pachtboer op ‘t Woudt van 1917 tot 1937. Deze boer heeft verschillende kasboeken nagelaten, die een prachtig overzicht geven van een boerenbedrijf tussen de twee wereldoorlogen.

In het derde artikel wordt de 100-jarige parochie van de H.H. Antonius en Cornelius in Den Hoorn beschreven. Het dagboek van bouwpastoor J.C. Vasse was hiervoor een belangrijke bron.

Het vierde artikel gaat over de bakkers van Den Hoorn en Schipluiden. Twee bakkersfamilies, Koop en Holtkamp, kwamen in de eerste helft van de negentiende eeuw uit Duitsland. De bakkers van beide dorpen hadden een groot afzetgebied, dat per vaartuig, bakfiets of hondenkar werd bediend.

Een wandeling door het dorp Schipluiden in 1900 en 2000 en een beschrijving van enkele rumoerige raadsvergaderingen in 1910 sluiten de artikelenreeks af. Het jaarboek bevat verder een kleurrijke beeldkroniek van Midden-Delfland 2016, een archeologische kroniek en de verslagen van de vereniging, het museum en de bibliotheek.

Het Historisch Jaarboek Schipluiden telt 136 bladzijden en 180 afbeeldingen. Voor niet-donateurs is het jaarboek voor € 20,- te koop in Museum Het Tramstation.

Nieuw jaarboek Historische Vereniging Oud-Schipluiden

Op zaterdag 30 april 2016 presenteerde de Historische Vereniging Oud-Schipluiden haar zevende historisch jaarboek, een jubileumuitgave, in de Dorpskerk van Schipluiden. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan predikant Erika Dibbets-van der Roest.

historischjaarboek2015bHet jaarboek bevat een aantal zeer afwisselende artikelen. Het begint met een artikel van Rianne Graveland (historica) over de geschiedenis van molen Korpershoek. Op deze plaats, net buiten het dorp Schipluiden, staat al meer dan vijfhonderd jaar een korenmolen. De auteur laat een reeks molenaars en molenverhalen passeren. Vervolgens beschrijft zij de eigenaren en bewoners van boerderij Korpershoek (In ’t Rietvelt), een deftige boerderij, want de eigenaren waren heel lang stedelingen. Zij besteedt ook aandacht aan de scheepswerf die tussen de korenmolen en de boerderij heeft gelegen.
Frits van Ooststroom (boerderijonderzoeker) heeft de bouwgeschiedenis van de zeventiende-eeuwse boerderij ‘In ’t Rietvelt’ (Korpershoek) beschreven. Het pand is goed bewaard gebleven en bevat nog veel historische details. Hierna volgt een spookverhaal rond molen Korpershoek, gevonden en naverteld door Henk Groenendaal (fotograaf en onderzoeker).

De zelfopoffering van predikant Hambrouck op Formosa 1662, Jan Willem Pieneman 1810, Rijksmuseum.
De zelfopoffering van predikant Hambrouck op Formosa 1662, Jan Willem Pieneman 1810, Rijksmuseum.

Jacques Moerman (historicus) beschrijft het leven van Antonius Hambrouck, een predikant uit Schipluiden, die in 1647 met zijn gezin naar Formosa vertrok. In de komende afleveringen van Westland Toen volgt zijn opmerkelijke levensverhaal. Henk Tetteroo (neerlandicus) houdt zich bezig met het verzamelen van streektalige elementen van het Delflands. Hij bespreekt in zijn artikel ‘Je ken op alle slakke geen zout legge’ een raadselachtige zinsbouw.
Peter de Jong (onderzoeker) heeft een uitgebreid artikel geschreven over de heerlijkheid van Zouteveen. Alle heren en vrouwen van deze ambachtsheerlijkheid worden vanaf de dertiende eeuw tot heden besproken. Aansluitend beschrijft Frits van Ooststroom de bouwgeschiedenis van boerderij ‘Keizershof’ (Meerzicht), een van de oudste boerderijen van Zouteveen. Ook deze monumentale boerderij bevat veel bijzondere bouwelementen.
De Archeologische Kroniek is verzorgd door medewerkers van de Archeologische dienst Delft, e.o. Henk Groenendaal heeft een prachtige Beeldkroniek van Midden-Delfland samengesteld, met daarin de belangrijkste gebeurtenissen en evenementen van 2015. Enige verslagen completeren het rijk geïllustreerde jaarboek.

Het boek is voor € 20,- te koop in Museum Het Tramstation te Schipluiden. Openingstijden woensdag, zaterdag, eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur.

Nieuw Historisch Jaarboek Schipluiden

Op 30 april 2016 verschijnt het Historisch Jaarboek Schipluiden 2015. De publicatie is een uitgave van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden.

omslag2015Het jaarboek begint met een artikel van Rianne Graveland (historica) over de geschiedenis van molen Korpershoek. Op deze plaats, net buiten het dorp Schipluiden, staat meer dan vijfhonderd jaar een korenmolen. Vervolgens beschrijft zij de eigenaren en bewoners van boerderij Korpershoek (In ’t Rietvelt) en besteedt zij aandacht aan de scheepswerf die tussen de korenmolen en de boerderij heeft gelegen.

Frits van Ooststroom (boerderijonderzoeker) heeft de bouwgeschiedenis van de zeventiende-eeuwse boerderij ‘In ’t Rietvelt’ (Korpershoek) beschreven. Het pand is goed bewaard gebleven.Hierna volgt een spookverhaal rond molen Korpershoek, gevonden en naverteld door Henk Groenendaal (fotograaf en onderzoeker).

Jacques Moerman (historicus) beschrijft het leven van Antonius Hambrouck, een predikant uit Schipluiden, die in 1647 met zijn gezin naar Formosa vertrok. In de achttiende en negentiende eeuw was hij vanwege zijn zelfopoffering een held in Nederland.

Henk Tetteroo (neerlandicus) houdt zich bezig met het verzamelen van streektalige elementen van het Delflands. Hij bespreekt in zijn artikel een raadselachtige zinsbouw.

Peter de Jong (onderzoeker) heeft een uitgebreid artikel geschreven over de heerlijkheid van Zouteveen. Alle heren en vrouwen van deze ambachtsheerlijkheid worden vanaf de dertiende eeuw tot nu besproken.

Aansluitend beschrijft Frits van Ooststroom de bouwgeschiedenis van boerderij ‘Keizershof’ (Meerzicht), een van de oudste boerderijen van Zouteveen. Het pand bevat nog veel bijzondere bouwelementen.

Een archeologische kroniek, een beeldkroniek van Midden-Delfland en enige verslagen completeren het rijk geïllustreerde jaarboek.

Voor liefhebbers is het boek, dat 160 pagina’s telt, voor € 20,- te koop in Museum Het Tramstation te Schipluiden of te bestellen bij j.w.moerman@wxs.nl. Donateurs (vrienden) en leden van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden ontvangen het jaarboek gratis.