Nieuw Historisch Jaarboek Schipluiden

Op 30 april 2016 verschijnt het Historisch Jaarboek Schipluiden 2015. De publicatie is een uitgave van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden.

omslag2015Het jaarboek begint met een artikel van Rianne Graveland (historica) over de geschiedenis van molen Korpershoek. Op deze plaats, net buiten het dorp Schipluiden, staat meer dan vijfhonderd jaar een korenmolen. Vervolgens beschrijft zij de eigenaren en bewoners van boerderij Korpershoek (In ’t Rietvelt) en besteedt zij aandacht aan de scheepswerf die tussen de korenmolen en de boerderij heeft gelegen.

Frits van Ooststroom (boerderijonderzoeker) heeft de bouwgeschiedenis van de zeventiende-eeuwse boerderij ‘In ’t Rietvelt’ (Korpershoek) beschreven. Het pand is goed bewaard gebleven.Hierna volgt een spookverhaal rond molen Korpershoek, gevonden en naverteld door Henk Groenendaal (fotograaf en onderzoeker).

Jacques Moerman (historicus) beschrijft het leven van Antonius Hambrouck, een predikant uit Schipluiden, die in 1647 met zijn gezin naar Formosa vertrok. In de achttiende en negentiende eeuw was hij vanwege zijn zelfopoffering een held in Nederland.

Henk Tetteroo (neerlandicus) houdt zich bezig met het verzamelen van streektalige elementen van het Delflands. Hij bespreekt in zijn artikel een raadselachtige zinsbouw.

Peter de Jong (onderzoeker) heeft een uitgebreid artikel geschreven over de heerlijkheid van Zouteveen. Alle heren en vrouwen van deze ambachtsheerlijkheid worden vanaf de dertiende eeuw tot nu besproken.

Aansluitend beschrijft Frits van Ooststroom de bouwgeschiedenis van boerderij ‘Keizershof’ (Meerzicht), een van de oudste boerderijen van Zouteveen. Het pand bevat nog veel bijzondere bouwelementen.

Een archeologische kroniek, een beeldkroniek van Midden-Delfland en enige verslagen completeren het rijk geïllustreerde jaarboek.

Voor liefhebbers is het boek, dat 160 pagina’s telt, voor € 20,- te koop in Museum Het Tramstation te Schipluiden of te bestellen bij j.w.moerman@wxs.nl. Donateurs (vrienden) en leden van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden ontvangen het jaarboek gratis.