Historisch Jaarboek Schipluiden 2016

De Historische Vereniging Oud-Schipluiden heeft een fraai nieuw historisch jaarboek uitgegeven. Het eerste artikel gaat over de oude rijtjeswoningen van Den Hoorn uit de periode 1877-1937. Het zijn huizen die vooral zijn gebouwd voor de gezinnen van de werklieden in de opkomende tuinbouw. Het is opvallend dat de oude rijtjeswoningen nog bijna allemaal bestaan.

Het tweede artikel gaat over Abraham Klapwijk, pachtboer op ‘t Woudt van 1917 tot 1937. Deze boer heeft verschillende kasboeken nagelaten, die een prachtig overzicht geven van een boerenbedrijf tussen de twee wereldoorlogen.

In het derde artikel wordt de 100-jarige parochie van de H.H. Antonius en Cornelius in Den Hoorn beschreven. Het dagboek van bouwpastoor J.C. Vasse was hiervoor een belangrijke bron.

Het vierde artikel gaat over de bakkers van Den Hoorn en Schipluiden. Twee bakkersfamilies, Koop en Holtkamp, kwamen in de eerste helft van de negentiende eeuw uit Duitsland. De bakkers van beide dorpen hadden een groot afzetgebied, dat per vaartuig, bakfiets of hondenkar werd bediend.

Een wandeling door het dorp Schipluiden in 1900 en 2000 en een beschrijving van enkele rumoerige raadsvergaderingen in 1910 sluiten de artikelenreeks af. Het jaarboek bevat verder een kleurrijke beeldkroniek van Midden-Delfland 2016, een archeologische kroniek en de verslagen van de vereniging, het museum en de bibliotheek.

Het Historisch Jaarboek Schipluiden telt 136 bladzijden en 180 afbeeldingen. Voor niet-donateurs is het jaarboek voor € 20,- te koop in Museum Het Tramstation.