Nieuw jaarboek Historische Vereniging Oud-Schipluiden

Op zaterdag 30 april 2016 presenteerde de Historische Vereniging Oud-Schipluiden haar zevende historisch jaarboek, een jubileumuitgave, in de Dorpskerk van Schipluiden. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan predikant Erika Dibbets-van der Roest.

historischjaarboek2015bHet jaarboek bevat een aantal zeer afwisselende artikelen. Het begint met een artikel van Rianne Graveland (historica) over de geschiedenis van molen Korpershoek. Op deze plaats, net buiten het dorp Schipluiden, staat al meer dan vijfhonderd jaar een korenmolen. De auteur laat een reeks molenaars en molenverhalen passeren. Vervolgens beschrijft zij de eigenaren en bewoners van boerderij Korpershoek (In ’t Rietvelt), een deftige boerderij, want de eigenaren waren heel lang stedelingen. Zij besteedt ook aandacht aan de scheepswerf die tussen de korenmolen en de boerderij heeft gelegen.
Frits van Ooststroom (boerderijonderzoeker) heeft de bouwgeschiedenis van de zeventiende-eeuwse boerderij ‘In ’t Rietvelt’ (Korpershoek) beschreven. Het pand is goed bewaard gebleven en bevat nog veel historische details. Hierna volgt een spookverhaal rond molen Korpershoek, gevonden en naverteld door Henk Groenendaal (fotograaf en onderzoeker).

De zelfopoffering van predikant Hambrouck op Formosa 1662, Jan Willem Pieneman 1810, Rijksmuseum.
De zelfopoffering van predikant Hambrouck op Formosa 1662, Jan Willem Pieneman 1810, Rijksmuseum.

Jacques Moerman (historicus) beschrijft het leven van Antonius Hambrouck, een predikant uit Schipluiden, die in 1647 met zijn gezin naar Formosa vertrok. In de komende afleveringen van Westland Toen volgt zijn opmerkelijke levensverhaal. Henk Tetteroo (neerlandicus) houdt zich bezig met het verzamelen van streektalige elementen van het Delflands. Hij bespreekt in zijn artikel ‘Je ken op alle slakke geen zout legge’ een raadselachtige zinsbouw.
Peter de Jong (onderzoeker) heeft een uitgebreid artikel geschreven over de heerlijkheid van Zouteveen. Alle heren en vrouwen van deze ambachtsheerlijkheid worden vanaf de dertiende eeuw tot heden besproken. Aansluitend beschrijft Frits van Ooststroom de bouwgeschiedenis van boerderij ‘Keizershof’ (Meerzicht), een van de oudste boerderijen van Zouteveen. Ook deze monumentale boerderij bevat veel bijzondere bouwelementen.
De Archeologische Kroniek is verzorgd door medewerkers van de Archeologische dienst Delft, e.o. Henk Groenendaal heeft een prachtige Beeldkroniek van Midden-Delfland samengesteld, met daarin de belangrijkste gebeurtenissen en evenementen van 2015. Enige verslagen completeren het rijk geïllustreerde jaarboek.

Het boek is voor € 20,- te koop in Museum Het Tramstation te Schipluiden. Openingstijden woensdag, zaterdag, eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur.