Historisch Jaarboek Schipluiden 2017

28 april 2018. Scheidend wethouder Piet Houtenbos ontving uit handen van voorzitter Jacques Moerman het Historisch Jaarboek Schipluiden 2017. De hoofdartikelen werd kort belicht met enkele afbeeldingen en een toelichting van de auteurs. De bijeenkomst vond plaats in het Baken, achter de Dorpskerk in Schipluiden.

Na afloop konden de leden en vrienden hun eigen exemplaar van het jaarboek in ontvangst nemen. Tevens was er een korte rondleiding door de Dorpskerk, waar de geschiedenis van het kasteel Keenenburg nog op veel plaatsen tastbaar is.

De volledige inhoud van het jaarboek is te vinden op deze aparte pagina. Het boek is gratis voor leden en vrienden van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden, en is te koop voor € 20,00 in Museum Het Tramstation.

Lezing ‘Nieuws uit het verleden’

Op dinsdag 13 maart 2018 worden vier korte lezingen over de streek gehouden. De bijeenkomst vindt plaats in het Notenschip, Schoolplein 4 te Schipluiden, aanvang 20.00 uur.

Abtswoude vóór de grote verandering

Henk Groenendaal heeft onderzoek gedaan naar de boerderijen in Abtswoude. De komst van de wijken Voorhof, Buitenhof en Tanthof betekende het einde van het open polderlandschap ten zuiden van Delft. Ook verdween een groot aantal boerderijen. Hoe zagen ze eruit, wie waren de bewoners?

Het onderwijs in Schipluiden, ’t Woudt, Den Hoorn en Zouteveen

Rianne Graveland bespreekt de geschiedenis van de scholen in deze plaatsen vanaf de zestiende eeuw tot heden. Waar stonden deze gebouwen, wie waren bekende schoolmeesters, wanneer kwamen de eerste vrouwelijke leerkrachten?

Algemene Armen van Zouteveen

Jacques Moerman vertelt over zijn onderzoek naar een Armenfonds dat vanaf de zestiende tot de twintigste eeuw in Zouteveen heeft bestaan. Een belangrijke inkomstenbron was het armenland langs de Breeweg. Wat was het werk van het Armenfonds? Wie was Gekke Geertje?

Boerderij Arkesteijn in Schipluiden

Ten slotte bespreekt Frits van Ooststroom de bouwgeschiedenis van een van de oudste en mooiste boerderijen in Schipluiden. Helaas is deze in de vorige eeuw gesloopt. Wat zijn opvallende bouwkundige kenmerken? Hoe beïnvloedde deze boerderij de bouw van de ernaast gelegen St. Jozefschool (met het Notenschip)?

Historisch Jaarboek Schipluiden 2017

De lezingen worden rijk geïllustreerd. Het wordt een afwisselende avond, waarin een goed beeld wordt gekregen van vier onderwerpen die nooit eerder werden besproken. De vier verhalen zijn straks uitgebreid te lezen in het Historisch Jaarboek Schipluiden 2017.

Lezing: Slag bij Vlaardingen

Volgend jaar wordt de Slag bij Vlaardingen uitgebreid in Vlaardingen herdacht. Vooruitlopend op de festiviteiten geven archeoloog Tim de Ridder en amateurhistoricus Kees Nieuwenhuijsen op dinsdag 24 oktober 2017 op uitnodiging van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een lezing over deze beroemde slag.

Locatie: het Notenschip, Schoolplein 4 te Schipluiden, aanvang 20.00 uur, toegang gratis.

Graaf Dirk III van Holland versloeg op 29 juli 1018 nabij Vlaardingen het leger van keizer Hendrik II. Dit is een boeiende gebeurtenis, omdat een supermacht het onderspit delfde tegen een – op papier – zwakkere tegenstander. Bovendien is het een belangrijke mijlpaal in het ontstaan en zelfstandig worden van het graafschap Holland. De sprekers hebben veel onderzoek gedaan naar deze gebeurtenis. In de lezing wordt uitgebreid ingegaan op de achtergronden en de mogelijke locatie van de slag.