Lezing over de Cananefaten in onze regio door Jasper de Bruin

Op woensdag 18 januari houdt Jasper de Bruin op uitnodiging van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een lezing over de Cananefaten in onze omgeving. De bijeenkomst vindt plaats in de Hoornbloem te Den Hoorn, aanvang 20.00 uur.

De spreker zal ingaan op vragen waar de Cananefaten vandaan kwamen, hoe ze zich gedurende de Romeinse tijd ontwikkelden, wat hun relatie met de Romeinse overheid was en waarom ze zijn verdwenen. Zijn verhaal spitst zich toe op Midden-Delfland en het Westland. Jasper is onder andere betrokken geweest bij diverse opgravingen in de streek, waaronder in de Harnaschpolder. Het gebied rond Den Hoorn hoorde in de eerste eeuwen van onze jaartelling tot het agrarisch achterland van de Romeinen in Forum Hadriani (Voorburg).
Jasper de Bruin is gepromoveerd op dit onderwerp. Hij is conservator van de Collectie Nederland in de Romeinse tijd bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en geldt als specialist van deze interessante periode in Zuid-Holland. Hij is een boeiend spreker. Er zijn dus meerdere redenen om de aangekondigde lezing te bezoeken. De toegang is kosteloos.

Jasper de Bruin graaft een Romeins wijnvat uit, dat een tweede leven als waterput heeft gekregen op een boerenerf van Cananefaten in de latere Harnaschpolder.

Tot ziens op de lezing.

Jacques Moerman, namens het bestuur van de HVOS.

Mededelingen

Tentoonstellingen

In Museum Het Tramstation is t/m 14 januari de tentoonstelling ‘Landschapsbiografieën van Midden-Delfland’ te zien. De expositie omvat ontwerpen en landschapswerkstukken van 45 internationale studenten van de Technische Universiteit Delft. Zij volgden in 2022 de mastertrack Landschap Architectuur van de Faculteit Bouwkunde. De studenten hebben gedurende negen weken Midden-Delfland bestudeerd. In de eerste weken hebben ze in groepen van drie-vier personen gewerkt aan een landschapsbiografie van een deel van het gebied. Een landschapsbiografie beschrijft de geschiedenis van een landschap als een boek in diverse tijdsfasen en rond bepaalde thema’s. Op basis van de inzichten uit de analyse en de landschapsbiografie zijn mogelijke toekomstideeën voor het gebied ontwikkeld. Hoe kan Midden-Delfland worden omgevormd tot een veerkrachtig, aantrekkelijk polderlandschap waar landbouw, landelijk wonen, historische, ecologische waarden en recreatie hand in hand gaan?
Op zondag 8 januari en zaterdag 14 januari is er voor liefhebbers vanaf 15.00 uur een rondleiding in het museum, waarin wordt stilgestaan bij de landschapsobjecten in de Wachtkamer en de Luifelruimte van het tramstation. Dit is de laatste kans. Daarnaast wordt er uitleg gegeven in de Vervoerskamer en Keenenburgkamer van het museum. Hartelijk welkom.

Vanaf 4 februari is in Museum Het Tramstation de tentoonstelling over ‘Kasteel Keenenburg in relatie tot het water’ te zien. Naast een zestal banners wordt de bewerking van verschillende bodemvondsten getoond, waaronder bot, metaal, leer, Delfts blauw en roodbruin aardewerk. Dit materiaal was nog niet eerder in het museum te zien. De tentoonstelling duurt tot half augustus 2023.
Openstelling Museum Het Tramstation Schipluiden: woensdag, zaterdag en de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur.

Verenigingsnieuws

In februari volgt een Nieuwsbrief voor alle leden en vrienden met Verenigingsnieuws en een oproep om de contributie te voldoen. In deze brief wordt ook enige aandacht besteed aan de relatie tussen de schilder Johannes Vermeer en Schipluiden. Binnenkort volgen er twee grote landelijke exposities – in het Rijksmuseum en Museum Prinsenhof Delft – over deze beroemde schilder. In april organiseren wij – mogelijk ook weer in de Hoornbloem – een lezing over de oorlogsverhalen van twee vaders uit Den Hoorn. Begin mei wordt ons nieuwe jaarboek gepresenteerd met verschillende aansprekende artikelen. Voor beide activiteiten volgen aparte uitnodigingen. Zie voor het actuele nieuws de websites van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden en Museum Het Tramstation.

Kosten besparen

Help ons met het besparen van kosten. De postzegels zijn weer duurder geworden. Ook de bezorging van post per auto wordt duurder. Daarom een verzoek aan de vrienden om het eigen e-mailadres – als u daarover beschikt – door te geven aan Simon de Wit, onze tweede secretaris. Dit kan via het e-mailadres: info@historischeverenigingoud-schipluiden.nl Bij voorbaat dank!