Tentoonstelling: De Gouden eeuw als inspiratie voor vernieuwing

Openingstoespraak door Jacques Moerman (historicus) op 20 juni 2019, bij gelegenheid van de start van een fototentoonstelling in de Dorpskerk van Schipluiden. Hier zijn nog op de laatste zaterdagen van augustus en in het Monumentenweekend (14 en 15 september) foto’s van Fleur Halkema te zien van stillevens die een band met de Gouden Eeuw en Midden-Delfland hebben. Nederland staat dit jaar bol van activiteiten die met de Gouden Eeuw te maken hebben. Een van de hoogtepunten in onze omgeving is vanaf het najaar de tentoonstelling over Pieter de Hooch in het Prinsenhof te Delft. Voor het eerst is een overzicht van zijn werk te zien in Nederland. Maar er gebeurt meer!

Is de Gouden Eeuw ook in onze streek, in Midden-Delfland, te beleven? Lees het hele verhaal (PDF).

Dorpsfilm Den Hoorn (ZH) 1959 voor iedereen thuis te bekijken

3 mei 2019. Als onderdeel van de lezingavond over Abtswoude, de grote veranderingen op 2 mei 2019 werd na de pauze de dorpsfilm Den Hoorn 1959 vertoond in de Hoornbloem. De ruim 250 bezoekers pasten maar net in de zaal en ook het podium werd benut door de toeschouwers. En wat werd er genoten van film met veel hilariteit en herkenbaarheid!

De oorspronkelijke 8 mm smalfilm is gedigitaliseerd en opgeknapt en nu voor iedereen te bekijken op www.youtube.com. Met de zoekwoorden ‘dorpsfilm den hoorn 1959’ zou de film bovenaan de lijst moeten komen; of klik op de film hieronder: veel plezier!.

Achtergrond

De film werd gemaakt door het bedrijf van Johan Adolfs uit Enschede op 14 mei 1959 volgens een beproefd scenario. Met zoveel mogelijk close-ups van oude en jonge mensen (geen kinderwagen werd overgeslagen), veel schoolkinderen, verenigingen en bedrijven (zij konden tegen betaling ook op de film) is dit een prachtig en herkenbaar tijdsbeeld uit de zestigerjaren geworden. Aan het slot van de filmdag werd er steeds een grote optocht door het dorp gehouden.

Naast de dorpsfilm van Den Hoorn zijn er door Adolfs ook dorpsfilms gemaakt van Schipluiden (1955 en 1964) en Maasland (1961). De vier films zijn te bekijken op de monitoren in Museum Het Tramstation Schipluiden. De ambitie is alle vier de films op YouTube te publiseren.

Lezing ‘Abtswoude, de grote veranderingen’ en dorpsfilm ‘Den Hoorn 1959’ op 2 mei 2019

Op donderdag 2 mei 2019 organiseert de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een lezing en filmvoorstelling in de Hoornbloem, Koningin Julianaplein 1 te Den Hoorn, aanvang 20.00 uur.

Abtswoude, de grote veranderingen

Vóór de pauze vertelt Henk Groenendaal over ‘Abtswoude, de grote veranderingen’. Na de annexatie van Abtswoude (Papsou) op 1 februari 1960 door de gemeente Delft moest veel agrarisch erfgoed wijken voor de bouw van de wijken Poptahof, Voorhof, Buitenhof en Tanthof. Met veel unieke afbeeldingen wandelen we over de oude ontginningsweg. Ook de veranderingen in het buitengebied, nu behorende bij de gemeente Midden-Delfland, komen voorbij.

Historisch Jaarboek Schipluiden 2018

Hierna volgt de presentatie van het Historische Jaarboek Schipluiden 2018, met onder andere het tweede deel over Abtswoude. Leden en vrienden kunnen vervolgens hun exemplaar in ontvangst nemen. Dit jaarboek en ook vorige edities zijn natuurlijk ook te koop.

Dorpsfilm ‘Den Hoorn 1959’

Na de pauze wordt de ‘Dorpsfilm Den Hoorn 1959’ vertoond. Dit prachtige tijdsbeeld van rond de jaren zestig van de vorige eeuw werd gemaakt door het bedrijf van Johan Adolfs uit Enschede. Op 14 mei 1959 werd het dorpsleven van Den Hoorn gefilmd. Alle schoolkinderen, diverse verenigingen en bedrijven komen voorbij. De film bevat veel close-ups en sluit af met een grote optocht door het dorp. Het was, en is nog steeds, de bedoeling dat veel mensen naar deze film komen kijken. De oude 8 mm film is gedigitaliseerd en opnieuw gemonteerd.

Het wordt een nostalgische avond. Tot ziens op 2 mei a.s. in de Hoornbloem.

Lees de uitnodiging (PDF) en mededelingen, o.a. met betrekking tot het ophalen van het jaarboek 2018 en meer.

Lezing: Keenenburg en zijn bewoners

Leden, vrienden en andere belangstellenden: op dinsdag 26 maart 2019 organiseert de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een dubbellezing in het Notenschip, Schoolplein 4 te Schipluiden, aanvang 20.00 uur. Het onderwerp is kasteel Keenenburg te Schipluiden en zijn bewoners.

Voor de pauze vertelt Hans Koot, archeoloog, over de bouwgeschiedenis van het kasteel, dat naast een hoofdburcht een oude en nieuwe voorburcht heeft gehad. Het is een imposant complex geweest, dat verschillende bouwfasen heeft gekend. De oudste bouwfase dateert uit het begin van de vijftiende eeuw. De sloop vond in 1798 plaats. De spreker is nauw bij het onderzoek naar de Keenenburg betrokken.

Na de pauze belicht Jacques Moerman, historicus, enige opvallende bewoners van het kasteel, waaronder Philips de Blote en Otto en Jacob van Egmond. Zij hadden ook een belangrijke rol in het gewest Holland.

De laatste jaren is door nieuw onderzoek meer bekend geworden over de geschiedenis van de bouw en de bewoners van de Keenenburg. Beide sprekers illustreren hun verhaal met fraai beeldmateriaal. Het wordt een boeiende avond. Met vriendelijke groet en graag tot ziens op 26 maart a.s.

MEDEDELINGEN

Contributie 2019

Veel leden en vrienden hebben de contributie van dit jaar reeds overgemaakt. De minimumbijdrage voor leden is € 25,- en voor vrienden (donateurs) € 20,-. Degenen die dit nog niet betaald hebben, verzoeken we dit alsnog te doen. Onze bankrekening is NL30 RABO 0358 2615 46 t.n.v. Hist. Ver. Oud-Schipluiden, onder vermelding: Contributie 2019. De vereniging heeft de ANBI-status. Extra giften worden gereserveerd voor het nieuwe jaarboek. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Jaarboek 2018

Het nieuwe jaarboek ligt bij de drukker. De naastbetrokkenen zijn erg enthousiast over de gevarieerde inhoud. Het is ons tiende jaarboek in de nieuwe, rijk geïllustreerde vorm. De presentatie vindt plaats tijdens de lezing op 2 mei 2019.

Lezing op 2 mei

Henk Groenendaal houdt op deze datum in de Hoornbloem te Den Hoorn een lezing over de verdwenen boerderijen van Abtswoude. Deze moesten plaatsmaken voor de stadsuitbreiding van Delft. De bebouwing in het groene deel van de Abtswoudsepolder (nu gemeente Midden-Delfland) komt ook aan bod. In de pauze wordt het Historisch Jaarboek Schipluiden 2018 gepresenteerd en uitgereikt. Na de pauze is de gerestaureerde Dorpsfilm van Den Hoorn uit 1959 te zien. Er volgt een aparte uitnodiging voor deze avond.

Bomententoonstelling

In Museum Het Tramstation vindt, zoals bekend, tot eind mei 2019 de tentoonstelling plaats over ‘Bomenverhalen, oud en nieuw’. De bezoekers die geweest zijn, zijn erg enthousiast. Het is een fraai overzicht van de bomenrijkdom in onze gemeente. Een opvallend onderdeel is de uitstalling van boomtakken uit de Kerkpolder in een fraaie arreslee. Elk seizoen – en zeker het voorjaar – toont de pracht en afwisseling van wat er in onze omgeving allemaal groeit. Het boekje ‘Knotwilgen en andere kanjers’ over beschermwaardige bomen in Midden-Delfland is voor € 10,- te koop.

In het museum wordt een film vertoond met een overzicht van de mooiste bomen in het buitengebied. De bezoeker kan daarnaast ook kiezen uit een viertal dorpsfilms uit de jaren vijftig en zestig van Schipluiden, Den Hoorn en Maasland. Het zijn prachtige tijdsbeelden.

Tentoonstelling Boerderijen van Abtswoude

Dit wordt de volgende tentoonstelling vanaf half juni 2019. Beeldmateriaal is er genoeg. Wat we nog missen zijn attributen die we in vitrines kunnen opnemen. Het museum zorgt zelf voor een presentatie van het werk van de dichter H.K. Poot, de beroemdste inwoner van Abtswoude. Er is vooral behoefte aan voorwerpen die met de boerderijen te maken hebben. Aanvullingen zijn van harte welkom. Misschien zijn er wel families uit Abtswoude die mee willen helpen of ideeën hebben voor de invulling van een vitrine.

Tentoonstelling en artikelen Oorlogsverhalen

Volgend jaar is er weer een tentoonstelling gepland over de oorlogsjaren 1940-’45. In het jaarboek 2019 willen we een aantal oude en nieuwe oorlogsverhalen opnemen. Gastauteurs zijn van harte welkom. Melden bij het secretariaat.

Luifel Tramstation en Visualisatie van de Keenenburg

Binnenkort wordt bekend of het Tramstation uitgebreid kan worden met de luifel, een oude wens van de vereniging. Het is een onderdeel van de Centrumontwikkeling van Schipluiden. Ook de naaste omgeving van het gebouw wordt dan heringericht. Het gemeentebestuur van Midden-Delfland beslist hier deze maand over. Door de terugkeer van de luifel, gedeeltelijk in glas, kunnen we groepen, waaronder schoolklassen, beter in het museum ontvangen. De bouw heeft consequenties voor de openstelling van het museum in 2020. We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Voor de visualisatie van de Keenenburg – de opbouw van het kasteel in staalbouw – wordt achter de schermen eveneens hard gewerkt. Het Architectenbureau Restauro van Peter van Velzen uit Den Hoorn is hierbij betrokken. Een stichting gaat deze bouw begeleiden.