Ex-slaafgemaakten in ’t Woudt en Schipluiden

Op dit ogenblik is de discussie over slavernij zeer actueel. Het is bekend dat in het werkgebied van de West-Indische Compagnie en de Verenigde Oost-Indische Compagnie honderdduizenden zwarte personen een slavenstatus hebben gehad. Minder bekend is dat in de zeventiende en achttiende eeuw ook zwarte mensen in Nederland werkzaam zijn geweest. Volgens de wet mocht niemand in ons land een onvrije status hebben. Officieel was het dan ook niet toegestaan om slaafgemaakten vanuit overzeese gebieden naar Nederland mee te nemen. Toch is dit veelvuldig gebeurd. Zelfs in ’t Woudt en in Schipluiden hebben personen vanuit West- en Oost-Indië korte of lange tijd een dienstverband gehad.

Lees het verhaal onder Publicaties => Ex-slaafgemaakten.

Keenenburgpraet 11 en 12

De laatste twee verhalen in de serie Keenenburgpraet staan nu ook op de website. Nummer 11 gaat in op de vraag waarom de keenenburg juist in Schipluiden werd gesticht. Nummer 12 beschrijft het einde van het kasteel in 1798.

Lees alle verhalen onder het menu: Keenenburgpraet.

Keenenburgpraet

Onder het menu ‘Keenenburgpraet’ staan zes nieuwe verhalen over het kasteel Keenenburg in Schipluiden. Hiermee ondersteunt de HVOS de Stichting Beleving Kasteel Keenenburg die als belangrijk doel heeft om van het oude kasteelterrein een centrale ontmoetingsplaats te maken voor de dorpskern van Schipluiden.

Het ontwerp voor het permanente kijkglas achter Albert Heijn in Schipluiden, met zicht op het kasteel Keenenburg.

Jubileumbundel

De Jubileumbundel, die naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van Oud-Schipluiden is verschenen, is goed ontvangen. In tien afleveringen wordt in het boek, tevens Historisch Jaarboek Schipluiden 2019-2020, de geschiedenis van de Vereniging beschreven. Daarnaast bevat de bundel twintig artikelen over uiteenlopende onderwerpen en is zeer rijk geïllustreerd. De bijdragen geven een beeld van het brede onderzoeksveld van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden in de afgelopen vijftig jaar. De bundel, met 224 pagina’s, is voor € 25,- te koop in Museum Het Tramstation.