Historisch Jaarboek gepresenteerd op Groenoord

De Historische Vereniging Oud-Schipluiden heeft op vrijdag 2 mei het eerste exemplaar van haar nieuw Historisch Jaarboek uitgereikt aan Fried Koop sr., een oud-ondernemer uit Den Hoorn en een boeiend verteller. Hij is blij dat de Historische Vereniging veel aandacht besteed aan de geschiedenis van zijn dorp. Het nieuwe rijk geïllustreerde boek bevat vier artikelen over het wonen in Den Hoorn. In de Archeologische Kroniek worden de nederzettingen in de Romeinse tijd in het Harnaschgebied besproken. In een ander artikel wordt aandacht besteed aan de terpen die in de jaren negentig van de vorige eeuw in het tracé van de A4 zijn opgegraven. Hier zijn sporen teruggevonden van boerderijen uit de twaalfde tot en met de veertiende eeuw. In een derde artikel staat de Zuidwoning centraal, een van de oudste boerderijen van Den Hoorn. Deze monumentale boerderij stond tot 1952 langs de Dijkshoornseweg nabij de huidige Laan van Groenewegen. In 1854 werd Jan van Paassen eigenaar van de Zuidwoning. Tenminste vier generaties Van Paassen woonden op deze boerderij, waar heel lang boter en kaas werden geproduceerd. Ook was er tijdelijk een melkfabriekje. Hein Groenewegen, die gehuwd was met Magdalena van Paassen, liet in 1911 naast de Zuidwoning het huis Groenoord bouwen. Hij was een vooruitstrevend man. Zo stimuleerde hij dat het land van de Zuidwoning werd omgezet in tuinbouwgrond voor een aantal families Van Paassen en Bentvelsen. Het eerste artikel in het jaarboek gaat over de tuinderswoningen van Den Hoorn, die bekend staan als ‘torentjeswoningen’. Ze dateren veelal uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Wie waren de bouwers en bewoners? Verder bevat het jaarboek een groot artikel over de heerlijkheid Hodenpijl en een kleurrijke Beeldkroniek van Midden-Delfland in 2013, waarin de belangrijkste gebeurtenissen in de gemeente worden getoond en besproken.

et jaarboek is voor € 20,- te koop in Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden. Het is een prachtig geschenk. Het museum, waar nu de tentoonstelling ‘Het Rijcke Woudt’ te zien is, heeft als openingstijden: woensdag, zaterdag en eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur.