Inhoud jaarboeken en -verslagen nu online

Alle inhoudsopgaven van de jaarboeken en de jaarverslagen staan nu online en maken het gemakkelijk onderwerpen waarover de Historische Vereniging Oud-Schipluiden schreef terug te vinden.

Vanaf 2009 produceert de vereniging jaarlijks een fraai geïllustreerd jaarboek; de inhoudsopgaven staan onder Publicaties => Jaarboek of via deze link.

Vóór die tijd verscheen er jaarlijks een jaarverslag, een wat minder luxueus uitgevoerde publicatie maar zeker met interessante informatie en historische onderwerpen uit het werkgebied van de vereniging, de toenmalige gemeente Schipluiden met dorpskernen Schipluiden, Den Hoorn en ‘t Woudt en omliggende poldergebieden. De inhoudsopgaven staan onder menu: Publicaties => Jaarboek => Jaarverslagen of via deze link.