Kunst van Den Hoorn

Nieuw is een korte serie artikelen van Jacques Moerman die worden gepubliceerd in het Sport & Cultuurblad. De artikelen verschijnen in de edities van Den Hoorn en Schipluiden. Bekijk ze online op deze website onder het menu: Publicaties.

De volgende artikelen verschenen eerder: Derkzen van Angeren, Arnold Wittkamp, Balthasar Joosz. en Cornelis Pronk.

Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij (WSM)

Op woensdag 14 november 2012 houdt Hans van Lith in de Hoornbloem, Koningin Julianaplein 1 te Den Hoorn, aanvang 20.00 uur, een lezing over de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij (WSM).De spreker zal zijn verhaal illustreren met veel beeldmateriaal.

Hans van Lith is een boeiend en deskundig verteller.

Als jongen reed hij op vrije middagen mee op locomotieven en leerde de WSM uit eigen ervaring goed kennen. Hij was onder andere werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen, veelal in voorlichtings- en redactiefuncties. In die tijd schreef hij al artikelen voor spoorwegtijdschriften. Gedurende de afgelopen tien jaar heeft hij specifiek onderzoek gedaan naar de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij. Begin november verschijnt zijn boek ROOK WAAIT OVER HET WESTLAND. De Westlandse Stoomtram, het Delflandspoor en de Westlanders 1881 – 1970.

Een belangrijk onderdeel van het railnetwerk van de WSM was de lijn Maassluis – Delft, die 100 jaar geleden gereed kwam. Van Lith belicht in zijn lezing de totstandkoming, het gebruik en het einde van het vervoersnetwerk in het Westland en Midden-Delfland. Ook laat hij zien dat de WSM vanwege het veilingvervoer een succesvolle maatschappij is geweest.

Dezelfde lezing wordt op donderdag 15 november gehouden voor de Historische  Vereniging Maasland in het gebouw De Magneet, Huis te Veldelaan 19 te Maasland. Belangstellenden die op de lezingavond van Oud-Schipluiden verhinderd zijn, kunnen een avond later terecht in Maasland. Andersom geldt dit ook.

Graag tot ziens op de lezing,
Jacques Moerman, voorzitter van de Historische Vereniging
Oud-Schipluiden.

Tentoonstellingsnieuws

De tentoonstelling over de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij in Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden is vanwege succes verlengd tot eind december. Openingstijden: woensdag, zaterdag, eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur.

In de maand november bezoeken een aantal schoolklassen uit Schipluiden de expositie.

De brochure over de WSM (€ 5,-) beleeft reeds haar derde oplage. Ook de bouwplaten van het tramstation en een locomotief vinden gretig aftrek.

Van januari tot half april 2013 is er een fototentoonstelling in het museum te zien van dorpstaferelen. De kernen Schipluiden en Den Hoorn staan hierin centraal. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het Onafhankelijkheidsfeest van 1913, dat in beide dorpen groots is gevierd. Hierna volgt een expositie over het leven en werk van Gijsbertus van Marrewijk (1853-1934), tuinder en bestuurder in Den Hoorn.

Boekennieuws

Interessant voor de feestdagen zijn verschillende nieuwe boeken over ons studiegebied. We noemen als eerste het boek Twee Gezichten van… (€ 24,95), met daarin veel beeldmateriaal (in kleur) en 110 beschrijvingen van panden en situaties in Midden-Delfland. Hiervan is nog een beperkt aantal exemplaren te koop.

Een tweede publicatie betreft ’t Woudt. De rijke geschiedenis van het kleinste dorp van Nederland (€ 24,95). Hiervan zijn in de afgelopen twee maanden heel veel exemplaren verkocht.

Ook wijzen we op de Historische Jaarboeken Schipluiden van 2009 (€ 15,-), 2010 (€ 20,-) en 2011 (€ 20), elk met een variatie aan artikelen, waarvoor ook nog steeds belangstelling is.

Voor de vermelde en andere boeken kunt u terecht in Museum Het Tramstation (zie het adres en de openingstijden hiervoor).

De brede belangstelling voor de boeken van de vereniging stimuleert het werk voor het komende jaarboek, dat in april zal verschijnen, met opnieuw een aantal opvallende artikelen. Voor het eerst krijgen de heren en vrouwen Van Dorp (van Huis ten Dorp) grote aandacht. Ook komen er artikelen over Gijsbertus van Marrewijk, Anthonie Knottenbelt (zestig jaar polderbestuurder in Zouteveen) en de opgraving van enkele terpen in de Harnaschpolder.

Zoals bekend ontvangen de leden en vrienden (donateurs) de jaarboeken gratis. Nieuwe donateurs zijn nog steeds van harte welkom. Er wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van minimaal € 20,-. Aanmelding via onze website www.historischeverenigingoudschipluiden.nl of via het secretariaatsadres: Otto van Zevenderstraat 2, 2636 HN Schipluiden. Onze bankrekening is 358261546 (Rabobank).

Lezing: ’t Woudt. De rijke geschiedenis van het kleinste dorp van Nederland

Op dinsdag 2 oktober 2012 houdt Jacques Moerman in de Hoornbloem, Koningin Julianaplein 1 te Den Hoorn, een lezing over ’t Woudt. De rijke geschiedenis van het kleinste dorp van Nederland.

De aanleiding van de lezing is de recente verschijning van het gelijknamige boek, waarin zowel het kerkdorp als de kerk uitgebreid worden beschreven. De spreker heeft de laatste jaren meerdere nieuwe ontdekkingen gedaan, die in het boek en in de lezing besproken worden. Hoewel ’t Woudt altijd klein is geweest, heeft het dorp een opvallend rijke geschiedenis. De boter en kaas werden zelfs in de Zuidelijke Nederlanden afgezet. De benoeming van de pastoor en later de predikant geschiedde op een opvallend democratische wijze. Het dorp heeft een aantal zeer bijzondere bewoners gehad, waaronder de welgeboren Adam van der Burch, predikanten, schoolmeesters en de Leidse portretschilder Woudanus.Jacques Moerman is een goede verteller; hij illustreert zijn lezing met vele fraaie beelden. In één avond passeren alle hoogtepunten uit de geschiedenis van ’t Woudt. Belangstellenden zijn op dinsdag 2 oktober van harte welkom in de Hoornbloem, aanvang 20.00 uur!

In de pauze en na afloop van de lezing is het boek over ’t Woudt in de zaal te koop. De prijs is € 24,95. Voor dit bedrag is ook nog een beperkt aantal exemplaren van het boek ‘Twee gezichten van… Midden-Delfland’ beschikbaar. Beide boeken zijn prachtige geschenken. Ze zijn ook te koop in Museum Het Tramstation.

Volgende lezing: De WSM

Op woensdag 14 november houdt Hans van Lith in De Hoornbloem voor de vereniging een lezing over de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij. In Museum Het Tramstation wordt de tentoonstelling over de honderd jaar geleden geopende WSM lijn Maassluis-Delft vanwege succes verlengd tot en met 22 december 2012. Openingstijden: woensdag, zaterdag, eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur of op afspraak.