Vlaardingervaart en Noordvliet bij Erfgoedlijn Trekvaarten provincie Z-H

De Vlaardingervaart en de Noordvliet worden toegevoegd aan de Erfgoedlijn Trekvaarten van de provincie Zuid-Holland. De voorzitter van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden, Jacques Moerman, heeft hier lange tijd voor geijverd. De erfgoedlijn door Midden-Delfland ontbrak tot nu toe in het erfgoedlijnenbeleid van de provincie. Dit betekende een ontkenning van de betekenis  van de historische vaarroute Delft – Maassluis/Vlaardingen, die daarom niet in aanmerking kwam voor provinciale hulpmiddelen om het behoud en de versterking van dit traject te bevorderen.

Het afgelopen jaar is de betekenis van de trekvaartroutes aangetoond door een succesvolle tentoonstelling over de trekvaartroute Delft – Maassluis/Vlaardingen in Museum Het Tramstation, de fietstocht langs deze vaarweg door scholieren op Kindermonumentendag, de trekschuittocht met  jaagpaard in het Monumentenweekend en ten slotte de publicatie van de Cultuurhistorische Inventarisatie van de trekvaartroute Delft – Maassluis/Vlaardingen (gratis te downloaden op deze website). Ook wordt al jaren een breed publiek in lezingen uitgebreid geïnformeerd over het vervoer over vaarten en vlieten in het verleden.

Deze inspanningen zijn bij de provincie niet onopgemerkt gebleven, vandaar alsnog de opname van het trekvaarttraject door Midden-Delfland in het provinciale erfgoedbeleid. De Provinciale Erfgoedtafel Trekvaarten heeft op 29 januari 2015 hiertoe besloten, na een pleidooi van de voorzitter van Oud-Schipluiden. We zijn erg blij met deze erkenning.