Otto van Egmond in de Dorpskerk van Schipluiden – Portret van Otto van Egmond (1522-1586)

In de Dorpskerk van Schipluiden is een uitgebreide banner-expositie te zien over ridder Otto van Egmond, heer van Keenenburg, Schipluiden en Maasland. Dit is een van de belangrijkste kasteelheren van Midden-Delfland geweest.

De tentoonstelling geeft een beeld van het werk van deze edelman, die als lid van de Ridderschap van Holland voor het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog regelmatig Brussel bezocht om overleg te voeren met de landvoogdes Margaretha van Parma. Als hoogheemraad van Delfland zorgde hij voor de eerste boerderijverplaatsing in zijn werkgebied. Als Statenlid van Holland was hij in 1574 een van de initiatiefnemers om het land onder water te zette. Dit leidde tot het ontzet van Leiden en daarmee tot de bevrijding van de Spanjaarden in Holland. Het platteland heeft hier wel onder geleden. Otto van Egmond stimuleerde de terugkeer van watermolens om het land weer droog te malen. Tenminste drie zonen en een schoonzoon, Willem Blois van Treslong, hebben actief gevochten in de strijd tegen de Spanjaarden. Vanaf 1572 heeft Otto van Egmond nauw samengewerkt met Willem van Oranje. Zo heeft hij zich ingezet voor de benoeming van de Prins als nieuwe soevereine vorst. Ook was hij in 1584 nauw betrokken bij de organisatie van de begrafenis van Willem van Oranje in Delft.

Kasteel Keenenburg in Schipluiden. Tekening van Roelant Roghman, ca. 1646.
In de Dorpskerk van Schipluiden zijn meerdere herinneringen te zien aan de bewoners van de Keenenburg, zoals de grafzerk van Otto van Egmond en zijn vrouw, het koorhek, de familiewapens in het koor, een familiebank en een indrukwekkend gedenkteken van een van de laatste heren van de Keenenburg. De kerk is zaterdagmiddag tot het Monumentenweekend op 10 en 11 september van 13.00-16.00 uur geopend.
Jacques Moerman