UITNODIGING voor een lezing over ds. Antonius Hambrouck

Op woensdagavond 5 oktober houdt Jacques Moerman een lezing over het leven en werk van Antonius Hambrouck (1607-1661), predikant te Schipluiden en op het eiland Formosa (Taiwan). De bijeenkomst vindt plaats in de Dorpskerk van Schipluiden, Dorpsstraat 2, aanvang 20.00 uur.

Ds. Hambrouck.

Het levensverhaal van ds. Hambrouck was tot in de negentiende eeuw bij een breed publiek in Nederland bekend. In Schipluiden bevocht hij met succes de positie van de kerk tegenover de heer en vrouwe van kasteel Keenenburg. Op Formosa was hij een succesvolle prediker; hij leerde er de taal en zette zich in voor de verbetering van de positie van de inlandse bevolking. Toen Formosa bezet werd door een grote legermacht van de Chinese hoofdman Coxinga speelde hij een belangrijke rol als onderhandelaar. Uiteindelijk werd hij vermoord. Zijn dood spreekt nog altijd velen aan, ook op Taiwan. De situatie van toen wordt tegenwoordig nog weleens vergeleken met de huidige toestand. Opnieuw is er sprake van een Chinese dreiging. De lezing in Schipluiden vindt plaats op de plek waar Hambrouck 15 jaar heeft gewerkt. Sinds 2018 herinneren in de kerk verschillende kunstobjecten aan het bestaan van deze indrukwekkende man. Van de totstandkoming van het kunstproject wordt een korte film getoond.

Fort Zeelandia (VOC) op Formosa.

Liefhebbers van lokale en overzeese geschiedenis zijn hartelijk welkom op deze bijzondere lezing, die begeleid wordt door een schat aan beeldmateriaal. Ook een blik op het huidige Taiwan vormt een onderdeel van het verhaal. De spreker is op dit Aziatische eiland op zoek geweest naar sporen van ds. Hambrouck.

Mededelingen

Gevraagd

  1. Extra suppoosten (gastvrouwen en gastheren), die ca. vijf à zes keer per jaar met ons willen meedraaien in Museum Het Tramstation.
  2. Een beheerder, met ook technische kennis, bijv. voor het up to date houden van VR-brillen, en andere apparatuur, maar ook voor kleine onderhoudswerkzaamheden in het museum.
  3. Extra mensen voor de tentoonstellingsgroep.
    Aanmelding voor deze drie taken kan via info@historischeverenigingoud-schipluiden.nl of tel. 0153809389.
  4. Nieuwe donateurs. Vanaf de oprichting in 1970 groeide de vereniging constant. Deze groei willen wij graag dit jaar voortzetten. Breng een nieuwe donateur in. Deze ontvangt het jaarboek van dit jaar en een extra presentje. Dit laatste ligt ook klaar voor de aanbrenger. Benader mogelijk geïnteresseerden.

Tentoonstellingsnieuws Museum Het Tramstation

De vernieuwde Vervoerskamer geeft een uitgebreid beeld van het regionale vervoer over water (de trekvaart) en het transport per rail. Er zijn veel authentieke, vaak zeldzame, stukken te zien. Dit is een permanente expositie.
Tot eind september kan nog de tentoonstelling over de 100-jarige muziekvereniging Caecilia bezocht worden. Vanaf half oktober t/m eind december is in het museum de tentoonstelling Landschapsbiografieën van TU-studenten Landschapsarchitectuur te zien. Het zijn werkstukken waarin op originele wijze de lagen van de landschapsgeschiedenis van Midden-Delfland worden getoond. Openstelling van het museum: woensdagmiddag, zaterdagmiddag, eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur.

Virtual Reality-brillen

Museum Het Tramstation heeft dankzij een subsidie van de gemeente Midden-Delfland een zestal VR-brillen en een programma kunnen aanschaffen, die de gebruikers kennis laten maken met het kasteel Keenenburg. Belangstellenden zijn hiervoor welkom tijdens de openstelling van het museum op de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur. Na een wandeling door de binnentuin van het kasteel kunnen m.b.v. de bril drie vertrekken bezocht worden. De eerste proeven leverde positieve reacties op van kinderen en ouders.

Levend Landschap. Zes eeuwen Zuidhollandse Maasdelta

Deze tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam bevelen we van harte aan. De expositie wordt begeleid door een fraai boek. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan het oude cultuurlandschap van Midden-Delfland en rond Schiedam.

Gidsenwerk in Midden-Delfland

Op zaterdag 19 november wordt het project over Gidsenwerk in Midden-Delfland afgesloten met een speciale ‘veldtraining’ voor (aspirant)gidsen door Francesca Estourgie, ervaren gidsentrainer, locatie Schipluiden, van 10.00 – tot 13.00 uur. De sessie bestaat uit een korte introductie over de techniek van het rondleiden van groepen, met aansluitend een aantal oefeningen ‘in het veld’. Uitermate geschikt voor mensen die als gids actief willen worden en een ‘opfrisser’ voor mensen met ervaring. Voor deze gidsentraining moet men zich uiterlijk 15 oktober opgeven bij vanoord@middendelflandismensenwerk.nl Deelname is dankzij een bijdrage van onze organisaties en van de gemeente Midden-Delfland kosteloos. Er is plaats voor maximaal 18 deelnemers! Na aanmelding krijgen de deelnemers alle details toegestuurd. Coördinatie Pia van Oord, namens St. Midden-Delfland is Mensenwerk en de St. Promotie Groen Midden-Delfland. De Historische Vereniging Oud-Schipluiden, die zelf ook behoefte aan nieuwe gidsen heeft, steunt dit initiatief van harte.

Lezing Romeinse tijd

In november – er volgt nog een uitnodiging – organiseert Oud-Schipluiden in Den Hoorn een lezing over de Romeinse tijd in onze omgeving. De lezing zal plaatsvinden in de Hoornbloem.