Excursie naar de Schieweg op zaterdag 24 mei 2014

UITNODIGING VOOR LEDEN EN VRIENDEN

De excursie start om 13.30 uur voor het Kruithuis in Delft, Schiekade 1 (Afslag Kruithuis-weg naar Makro, na 100 m bij Delcave linksaf Energieweg en weer links langs de Schie). De fiets is het meest geschikte vervoermiddel. Voor auto’s is een beperkt aantal parkeerplaatsen aanwezig. We bekijken de Poortkamer van het Kruithuis, daarna bezoeken we drie boerderijerven, namelijk Hoofbosch (Schieweg 146), Vijverschie (Schieweg 192), Delfland-hoeve (Schieweg 166) en het oude gemaal van de Lage Abtswoudsche Polder (Schieweg 160). Frits van Ooststroom is onze begeleider. De excursie eindigt om ca. 16.00 uur bij de Delflandhoeve, waar we iets drinken. De kosten zijn 5 euro, te voldoen tijdens de excursie.

Lezing op donderdag 22 mei 2014

Frits van Ooststroom houdt een inleidende lezing van ruim 1 uur over de historische bebouwing langs de Schieweg. De panden van de excursie komen natuurlijk aan de orde. Liefhebbers hiervoor, waaronder degenen die op 24 mei verhinderd zijn, of moeilijk ter been zijn, zijn van harte welkom. Tijd en plaats: 20.00 uur Museum Het Tramstation. Graag opgave voor de lezing, omdat we maximaal 20-25 bezoekers kunnen plaatsen: per email (j.w.moerman@wxs.nl), via de lijst in het museum of telefonisch 015-3809389. We hopen op een goede opkomst voor beide activiteiten.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Jacques Moerman, 5 mei 2014.

Mededelingen

Nieuw Historisch Jaarboek

2 mei is ons nieuwe jaarboek verschenen, opnieuw kleurrijk en afwisselend van inhoud, met artikelen over de tuinderswoningen van Den Hoorn, de Zuidwoning (met o.a. de familie Van Paassen) in Den Hoorn, de heerlijkheid Hodenpijl, de terpen in het tracé van de A4, de archeologische kroniek, de beeldkroniek en enige verslagen.

Het jaarboek is een mooi cadeau voor liefhebbers van de geschiedenis van Midden-Delfland. De kostprijs is € 20,-, dat is het zelfde bedrag als voor het donateurschap! Help ons aan nieuwe donateurs. Zij ontvangen dan meteen het nieuwe jaarboek. Overigens zijn er ook nog exemplaren van vorige jaren te koop voor een gereduceerde prijs.

Komt u het zelf het jaarboek 2013 in Museum Het Tramstation ophalen!

Dit scheelt ons porto- en voorrijkosten. Tegelijkertijd kunt u in Museum Het Tramstation de fraaie tentoonstelling ‘Het Rijcke Woudt’ bezoeken. Deze expositie duurt t/m 21 juni 2014. Openingstijden museum: wo, za en 1e zondag van de maand van 14.00-16.00 uur. Na de expositie over ’t Woudt volgt vanaf begin juli in Museum Het Tramstation een tentoonstelling over ‘De trekvaart tussen Delft en Maassluis/Vlaardingen’. Suggesties voor materialen hiervoor zijn nog van harte welkom.

Adres: Museum Het Tramstation Otto van Zevenderstraat 2, 2636 HN SchipluidenBankrekening Hist. Ver. Oud-Schipluiden: IBAN-nr: NL30RABO0358261546.

Bekijk ook onze websites: www.tramstationschipluiden.nl en   historischeverenigingoud-schipluiden.nl