Excursie naar Vlaardingen

Op 27 mei 2017 gingen leden en vrienden van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden op deze buitengewoon warme en zonnige zaterdag op zoek naar de geschiedenis van Vlaardingen. De fietsexcursie leidde langs drie locaties: het Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder, het Archeologisch depot in het centrum van Vlaardingen en Museum Vlaardingen aan de Westhavenkade.

Het Educatief Archeologisch Erf

Toen de 21 deelnemers aan de excursie aankwamen bij het zandpad, dat langs het met palissade omsloten terrein loopt, stond Jeroen ter Brugge de groep al op te wachten. Eenmaal binnen werd een primitief ogend bouwwerk zichtbaar. Jeroen begon met vertellen hoe de Broekpolder van een ‘gewone’ Delflandse veenweidepolder met boerderijen en melkvee veranderde in een recreatiegebied met hoge natuurwaarden. In de jaren 1950-1970 werd de polder met enkele meters verhoogd door het storten van Rotterdams havenslib. De gemeente Vlaardingen dacht hiermee een voordelig woningbouwterrein te verkrijgen, maar toen bleek dat de grond flink vervuild was, moest woningbouw vervallen. Inmiddels was het gebied al flink begroeid met ‘nieuwe natuur’ en ook vond er enige bosbouw plaats.

De gemeente Vlaardingen schreef een prijsvraag uit om plannen te maken die het gebied een meerwaarde zouden geven voor recreatie en natuur. Een uniek burgerinitiatief in 2006 leidde tot de oprichting van de Federatie Broekpolder. Bureau Stroming maakte een integraal inrichtingsplan voor de polder. In samenwerking met Archeologisch Adviesbureau RAAP maakte Stroming ook het inrichtingsplan voor het archeologisch erf (2009). Hier zal de rijke archeologie van het gebied, met de Vlaardingen-cultuur (ca. 3000 jaar v. Chr.) als topper, op een laagdrempelige en verantwoorde manier in beeld worden gebracht. Het gebied van ca. 20 hectare wordt ingericht met een centrale waterloop en met daarlangs bouwsels uit verschillende tijdperken, van de Nieuwe Steentijd tot aan de Middeleeuwen. In samenwerking met de archeologische vereniging Helinium en de afdeling archeologie van de universiteit van Leiden is inmiddels een huisje uit de Nieuwe Steentijd gebouwd op basis van een opgegraven huisplattegrond.

Binnen in het huisje, waar het houtvuur voor een passende sfeer (en rook) zorgde, vertelde Jeroen over de bouw ervan en liet hij enkele nagemaakte gereedschappen uit die tijd zien, zoals een hakbijl om bomen te vellen, een pijl met een platte kop om dieren te schieten en een schrapper om de huid van de geschoten dieren schoon te krabben. Dit is ook wat experimentele archeologie inhoudt. Opgegraven voorwerpen vormden de onderbouwing. Naast het huisje lag een replica van een boomstamkano uit de Romeinse tijd. De populier werd op traditionele wijze met een dissel uitgehold. Ten westen van de Vergulde Hand werd in 2005 een eikenhouten boomstamkano uit ca. 800 voor Christus aangetroffen (nu in het Museum Vlaardingen te zien). Ook deze boomstamkano zal worden nagemaakt; een boomstam is inmiddels aangekocht.

Archeologisch depot Waalstraat

Frans van der Tuijn stond de groep al op te wachten voor de bibliotheek aan de Waalstraat, waarboven het Archeologisch Depot zich bevindt. Frans vertelde allereerst over de ontdekking van de Vlaardingen-cultuur. De vondst van een prehistorische bijl nabij de huidige Arij Koplaan in 1958 leidde tot archeologische opgravingen door de Universiteit van Amsterdam (1959-1964). Uit de uitstekend bewaarde vondsten, waaronder graankorrels, bleek dat de mensen zich voor langere tijd gingen vestigen; tot die tijd waren zij vooral jagers en verzamelaars. Deze unieke bewoning kreeg de naam Vlaardingen-cultuur. Aan de hand van voorwerpen in enkele vitrines maakte Frans zijn verhaal tastbaar.

Frans ging vervolgens de groep voor naar het depot, een geconditioneerde ruimte met een groot aantal stellingen vol dozen met opgegraven scherven en voorwerpen. Alleen al de hoeveelheid dozen met opgegraven materiaal bij de Arij Koplaan was indrukwekkend. Frans vertelde over hun project om alle vondsten na te kijken, te herwaarderen, te documenteren en beter te verpakken. Dit project gaat nog jaren duren. Ook kon men een korte blik werpen in de speciaal geconditioneerde metaalruimte. Hier toonde Frans met enige trots een massief koperen pot.

Museum Vlaardingen

Tijdens een drankje in Museum Vlaardingen vertelde Jan van de Voort wat het Museum Vlaardingen allemaal te bieden heeft. Het vroegere Visserij Museum opende in 2015, na een langdurige en grootscheepse verbouwing, met zijn nieuwe naam en het bredere doel de geschiedenis van Vlaardingen uit te dragen, zoals ook de website van het museum meldt: 5000 jaar leven in de delta. Jan nam daarna de bezoekers mee naar de tweede etage, waar Dirk III het verhaal van ‘zijn’ Slag bij Vlaardingen op een videoscherm vertelde. Deze etage is vooral ingericht met de archeologie van Vlaardingen en omgeving. Men vindt er een aantal met behulp van DNA gereconstrueerde koppen en bijzondere opgegraven voorwerpen, zoals een klepduiker.

Een ander belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Vaardingen betreft de haringvangst. Op de eerste etage wordt daar uitgebreid aandacht aan besteed. Het eerste vaatje haring werd in die tijd met een rijtuig naar Den Haag gebracht en aan de koningin aangeboden. Oude filmbeelden van dit evenement worden getoond. Als er nieuwe haring was aangekomen was het gebruikelijk een haringkroon bij de viswinkel te hangen. In het museum zijn twee van deze kronen aanwezig, een Amsterdamse en een Vlaardingse haringkroon. In 1992 eindigde de Vlaardingse visserij met de verkoop van het laatste vissersschip. De haven is nu vooral gevuld met historische vaartuigen en moderne plezierjachten.

Meer op middendelfland.net.

Oud-Historisch vaaruitje naar Hofwijck, Oude Kerk en Swaensteyn

28 mei 2016. De Historische Vereniging Oud-Schipluiden vertrok met ruim 40 deelnemers voor de jaarlijkse excursie per boot naar Voorburg. In een vol programma werden Huygens’ Hofwijck, de Oude Kerk en Museum Swaensteyn bezocht. In korte tijd werd een veelheid aan kennis en indrukken opgedaan. Op de terugweg naar de Noordhoorn, de opstapplaats, werd levendig nagepraat over deze bijzondere excursie.

excursiehofwijckea01

Met een boot van Roboot en schipper Jacob vertrok het gezelschap van de Noordhoornseweg via de Kastanjewatering en de Vliet naar de aanlegsteiger van Hofwijck in Voorburg. Voorzitter Jacques Moerman had huiswerk gemaakt en vertelde onderweg over vrijwel alle bijzonderheden langs de route.

Huygens’ Hofwijck

excursiehofwijckea02
Na een hartelijk welkom door Janelle Moerman, dochter van…, leidde zij de rondleiding door de bijzondere buitenplaats Hofwijck, gesticht in 1641, van Constantijn en, later van zijn zoon Christiaan Huygens. Constantijn was dichter van liefdesgedichten, treurdichten, gelegenheidsverzen, heel korte puntdichten maar ook lange werken als Hofwijck en Zeestraet. Zijn bekendste dichtbundels zijn Batave Tempe, ’t Costelick Mal en de verzamelbundels Otia en Korenbloemen. Ook was hij een begaafd musicus op luit, spinet, klavecimbel, orgel, viola da gamba en gitaar en componeerde hij 900 muziekstukken, die helaas grotendeels verloren zijn gegaan.

Zijn zoon Christiaan was een vooraanstaand sterrenkundige. Als wetenschapper was hij werkzaam in de mechanica, de astronomie en de optica. Een belangrijke uitvinding was het slingeruurwerk (1656). Christiaan Huygens beredeneerde dat de door Galileo Galilei ontdekte uitsteeksels aan de planeet Saturnus misschien wel de zichtbare delen van een ronde ring zouden kunnen zijn. Deze aanname werd pas later bevestigd.

De ijskelder van Hofwijck, herontdekt in 2015 en hersteld, ligt onder het talud dat naar de voordeur leidt. Die ligging zo dicht bij het huis is uniek. In de winter werd er ijs uit de vijver gezaagd en in de kelder geplaatst om tot ver in de zomer een koele plaats voor bederfelijke levensmiddelen te hebben.

excursiehofwijckea04
Tot 30 oktober 2016 is in Hofwijck de tentoonstelling ‘Christiaan kijkt!’ te bezoeken met telescopen en microscopen uit Museum Boerhaave, die voor even terug zijn op Huygens’ Hofwijck. Uniek is de enige nog bestaande 15 meter lange originele telescoop. Ook zijn enkele instrumenten en een aantal zelf geslepen lenzen te zien. Op de zolder, met helm op als bescherming tegen de lage balken, werd ook werkruimte van Christiaan bezocht.

De Oude Kerk

excursiehofwijckea06
Na een korte wandeling door de gezellige Herenstraat staat daar tegenover het oude raadhuis de Oude Kerk. De oorspronkelijk katholieke kerk, al bekend in 1275 met patroonheilige Sint Martinus, sloot zich rond 1575 aan bij de Hervorming. Het kerkgebouw is enkele malen uitgebouwd waardoor een complex gebouw ontstond met een inpandige toren. Maar opmerkelijk genoeg toont de kerk zich van binnen opvallend ruim.

Op de vloer in het koor ligt een aantal grote grafzerken van rijken (armere mensen werden buiten begraven). In de Franse tijd werd alles wat aan adel herinnerde vernietigd, zo ook de wapens op de grafstenen. Behalve de wapens op twee heel grote en zware grafstenen, die waren bedekt met cement en zo werden vergeten.

excursiehofwijckea07
Peter van der Ploeg, van museum Swaensteyn, vertelde o.a. over het fraaie orgel, dat geschonken werd door prinses Marianne (1810-1883), dochter van koning Willem I. Ze kwam in 1848 in Voorburg wonen en was vroom en vrijgevig. Zij had een eigen bank in de kerk, de Mariannebank. Omdat de kwaliteit van het orgel slecht was besloot prinses Marianne een compleet nieuw orgel aan te schaffen en dit aan de kerk te schenken.

Museum Swaensteyn

excursiehofwijckea10
Museum Swaensteyn is gevestigd in het Notarishuis in de Herenstraat en is een van de oudste gebouwen in het historische centrum van Voorburg. Het museum presenteert ten minste vijf tijdelijke tentoonstellingen per jaar. Daarnaast is er in Museum Swaensteyn aandacht voor de Romeinen en Forum Hadriani en het bijzondere leven van Oranje prinses Marianne. In de diverse ruimtes van het museum op de begane grond en de eerste verdieping was te veel te zien voor de korte tijd die nog restte. Veel schilderijen uit diverse perioden, waaronder de Haagse School, maar ook beelden en sculpturen van o.a. van Albert Termote (hij maakte ook het beeld van Sint Stanislas in het Stanislascollege in Delft) en Marian Gobius.

Peter van der Ploeg vertelde in een aantal ruimtes over de collectie en exposities van het museum, dat is begonnen in het oude raadhuis van Voorburg, Huize Swaensteyn (vandaar de naam van het museum). In 1968 verhuisde het museum naar de huidige locatie; echter, er worden nu plannen gemaakt om het museum weer onder te brengen in Huize Swaensteyn. Na de fusie van Voorburg en Leidschendam kwam dit pand beschikbaar.

Nog lang niet uitgekeken moest afscheid van het museum worden genomen; er wachtte nog een uur varen. Voor het geval de benzine op zou raken tijdens de terugreis, had de voorzitter wel een oplossing: een trekzeel. Nu nog een vrijwilliger.

excursiehofwijckea13
Henk Groenendaal; meer foto’s op www.middendelfland.net.

Met de trekschuit door Midden-Delfland

Arrangement Monumentendag 2014

10 augustus 2014. Op zaterdag 13 september krijgt u als publiek de unieke gelegenheid om een tochtje met de trekschuit te maken. Ter gelegenheid van Monumentendag – dit jaar met het thema Op Reis – jaagt een paard een trekschuit van Maasland naar Den Hoorn. U kunt een zitplaats boeken op één van de vier trajecten. Het reiskaartje biedt recht op een compleet Trekvaart-arrangement.

Lees meer op: www.middendelfland.net of www.mdmw.nl