5500 jaar boerenerven in Midden-Delfland

Op donderdag 17 maart 2016 houdt Jacques Moerman (historicus) een lezing over 5500 jaar boerenerven in Midden-Delfland. De lezing vindt plaats in de Hoornbloem, Koningin Julianaplein te Den Hoorn, aanvang 20.00 uur.

Midden-Delfland heeft een hele rijke bewoningsgeschiedenis. In de randen van het gebied waren zo’n 5500 jaar geleden (in de Steentijd) al nederzettingen. Naast visserij en jacht was er ook sprake van veeteelt en akkerbouw. Het zuidelijk deel van Midden-Delfland werd in de IJzertijd (de eeuwen voor het begin van onze jaartelling) intensief bewoond. Tussen Maassluis en Vlaardingen zijn meerdere boerderijen uit deze periode aangetroffen. In de Romeinse tijd lagen in Den Hoorn, het noordelijk deel van Midden-Delfland, meerdere nederzettingen. Hier stonden boerderijen die het achterland vormden van de Romeinse stad Forum Hadriani (Voorburg).

Vanaf het jaar 1000 vonden nabij de Maasmonding en vanuit de Hof van Delft grootschalige ontginningen plaats en ontstond in fasen het nog bestaande poldergebied. De boeren van Midden-Delfland specialiseerden zich vanaf de Middeleeuwen vooral in de boter- en kaasbereiding. Sommige boerenerven ontwikkelden zich tot kasteelplaatsen; uit andere ontstonden later buitenplaatsen. Het grootste kasteel was de Keenenburg in Schipluiden, waar de ambachtsheren van Schipluiden en Maasland hebben gewoond. De kastelen zijn verdwenen, maar er zijn in het gebied nog wel een aantal buitenplaatsen te vinden.

De spreker verlevendigt zijn verhaal met talloze beelden van het landschap en het cultuurhistorisch erfgoed in Midden-Delfland. De lezing geeft een beeld van 45 jaar onderzoek naar de geschiedenis van het gebied.

Historische Vereniging Oud-Schipluiden

Lesbrief Romeinen in Haaglanden

Op 16 mei 2014 is de lesbrief Romeinen in Haaglanden gepresenteerd. De lesbrief is vergezeld van een opdrachtenformulier.

De lesbrief is samengesteld door Jacques Moerman (historicus), met medewerking van Hans Koot (archeoloog gemeente Rijswijk), Rita Bakker (Stadsgewest Haaglanden) en Thea de Langen (Erfgoedhuis Zuid-Holland).

De lesbrief en het opdrachtenformulier zijn hier digitaal beschikbaar in het menu Lesbrieven.