Lesbrief Romeinen in Haaglanden

Op 16 mei 2014 is de lesbrief Romeinen in Haaglanden gepresenteerd. De lesbrief is vergezeld van een opdrachtenformulier.

De lesbrief is samengesteld door Jacques Moerman (historicus), met medewerking van Hans Koot (archeoloog gemeente Rijswijk), Rita Bakker (Stadsgewest Haaglanden) en Thea de Langen (Erfgoedhuis Zuid-Holland).

De lesbrief en het opdrachtenformulier zijn hier digitaal beschikbaar in het menu Lesbrieven.