‘Twee Gezichten van… Midden-Delfland’ in één boek

Op 15 juni 2012 ontving burgemeester Rodenburg van Midden-Delfland het eerste exemplaar van dit kleurrijke boek bordevol met cultuurhistorie en oude en nieuwe foto’s uit Midden-Delfland. Het is een bundeling van de 110 verhalen die de afgelopen tien jaar maandelijk werden samengesteld door de Historische Vereniging Maasland en de Historische Vereniging Oud-Schipluiden. De verhalen werden in de eerste jaren gepubliceerd in het gemeenteblad, en de laatste jaren in de Midden-Delfland Schakel.

Het boek kost € 24,95 en is te koop in museum De Schilpen in Maasland en museum Het Tramstation in Schipluiden tijdens de openingstijden. De verkoop verloopt voorspoedig, dus….

Historisch Jaarboek Schipluiden 2011

Voor de derde maal brengt de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een kleurrijk en afwisselend historisch jaarboek uit. Het nieuwe jaarboek, dat 136 pagina’s telt, bevat een artikel over de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij. De trambrug en het tramstation in Schipluiden bestaan in 2012 honderd jaar. Een groot artikel is gewijd aan de heerlijkheid Groeneveld, een poldergebied tussen ’t Woudt en De Lier. Aansprekende families, zoals Van Oldenbarnevelt en Doubleth zijn eigenaar van Groeneveld geweest. De restauratie van de Hofwoning op ’t Woudt heeft veel bouwkundige bijzonderheden opgeleverd, die voor het eerst uitgebreid in een artikel besproken worden. Er is een bijdrage over een bijna vergeten muziekgezelschap in Den Hoorn. Verder wordt in het jaarboek uitgebreid verslag gedaan van een onderzoek naar windassen (overhalen of overtomen), die op de kaden in en om Midden-Delfland hebben gestaan. Bijzonder hierin is de beschrijving van de resultaten van een opgraving van een windas in het grensgebied van Den Hoorn en Rijswijk. Een fraai beeldverslag toont de belangrijkste gebeurtenissen in Midden-Delfland in 2011. De archeologische kroniek en de bespreking van een aantal bibliotheekaanwinsten completeren de publicatie.

Het jaarboek is voor f 20,- te koop in Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden. Hier is nu een tentoonstelling over de 100-jarige WSM te zien. Openingstijden: woensdag, zaterdag en de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur.

Ook nog te koop in dit museum zijn de historische jaarboeken van 2009 en 2010 met onder andere artikelen over het leven en werk van Otto van Egmond, een overzicht van de archeologische vondsten in Midden-Delfland in de afgelopen veertig jaar, de trekschuitdienst Delft-Maassluis en de eendenkooien van Midden-Delfland.

Prachtig Historisch Jaarboek Schipluiden

Donderdagmiddag 28 april werd in de eendenkooi van Schipluiden het nieuwe jaarboek van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden gepresenteerd. Het weer was mooi, de kooi stond in bloei en er heerste alom stilte. De reden waarom de uitreiking in deze landelijke omgeving plaatsvond, is dat het boek een belangrijk artikel bevat over de eendenkooien van Midden-Delfland. Er zijn in dit gebied tenminste achttien eendenkooien geweest, waarvan er nog twee over zijn. Historica Rianne Graveland, auteur van het artikel en dochter van de vorige kooiker Piet Graveland, vertelde over haar belangrijkste ontdekkingen tijdens het onderzoek. Een aantal kooien lag dicht bij elkaar. Veelal was een rijke familie eigenaar van een kooi. Onder de pachters waren verschillende boeren, die soms generaties lang een kooi beheerden.

Overhandiging jaarboek 2010 aan burgemeester Rodenburg

Het jaarboek bevat ook een groot artikel over de trekschuitdienst tussen Delft en Maassluis/Vlaardingen. Zesmaal per dag kon men vanaf 1645 tot aan het eind van de negentiende eeuw deze route met de schuit afleggen. Paarden trokken de schepen, die naast passagiers tevens vracht vervoerden. Aan deze periode herinneren onderweg nog bruggetjes met aflopende leuningen, rolpalen en delen van het jaagpad.

De bundel begint met zes artikelen waarin een overzicht wordt gegeven van het archeologische onderzoek in Midden-Delfland in de afgelopen veertig jaar. Achtereenvolgens worden de ontdekkingen uit de Steentijd, de IJzertijd, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen beschreven. Ook wordt er aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de archeologie en het gebruik van historisch kaartmateriaal bij het bodemonderzoek. Bij elkaar is het een uniek overzicht geworden.

Kleinere artikelen completeren het jaarboek, dat 160 pagina’s telt en geheel in kleur is uitgegeven. Het eerste exemplaar werd door Jacques Moerman, voorzitter van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden, uitgereikt aan burgemeester Arnoud Rodenburg. De burgemeester benadrukte het belang dat historische verhalen worden doorverteld. Met het archeologiesymposium in het najaar van 2010 en nu het historisch jaarboek maakt de vereniging de geschiedenis van Midden-Delfland voor een breed publiek toegankelijk en levend. Met de verschijning van het boek zijn de jubileumactiviteiten in het kader van het veertigjarig bestaan van Oud-Schipluiden afgerond.

De leden en vrienden (donateurs) van de vereniging ontvangen het boek kosteloos. Belangstellenden kunnen het voor € 20,- kopen in het Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden. Openingstijden: woensdag, zaterdag en eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur.

Verwacht in april 2011: Historisch Jaarboek Schipluiden 2010

Hierin zes bijdragen van de sprekers op het symposium ‘Wat een vondst!

Archeologische ontdekkingen in Midden-Delfland’, dat op 6 november 2010 is gehouden.

Daarnaast bevat het jaarboek twee grote artikelen, namelijk over de eendenkooien van Midden-Delfland en de trekschuitroute Delft-Maassluis/Vlaardingen. Uitgebreid historisch onderzoek heeft veel extra informatie opgeleverd over beide onderwerpen. Daarnaast komen in het jaarboek enige kleine artikelen, enkele verslagen van de werkzaamheden van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden en een beeldkroniek over belangrijke regionale gebeurtenissen in het jaar 2010. De illustraties zijn gedeeltelijk in kleur en de uitgave zal op dezelfde wijze worden vormgegeven als het Historisch Jaarboek 2009.

De kosten bedragen € 15,-. Donateurs ontvangen het jaarboek gratis (zie voor aanmelding elders deze website).