Historisch Jaarboek Schipluiden 2011

Voor de derde maal brengt de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een kleurrijk en afwisselend historisch jaarboek uit. Het nieuwe jaarboek, dat 136 pagina’s telt, bevat een artikel over de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij. De trambrug en het tramstation in Schipluiden bestaan in 2012 honderd jaar. Een groot artikel is gewijd aan de heerlijkheid Groeneveld, een poldergebied tussen ’t Woudt en De Lier. Aansprekende families, zoals Van Oldenbarnevelt en Doubleth zijn eigenaar van Groeneveld geweest. De restauratie van de Hofwoning op ’t Woudt heeft veel bouwkundige bijzonderheden opgeleverd, die voor het eerst uitgebreid in een artikel besproken worden. Er is een bijdrage over een bijna vergeten muziekgezelschap in Den Hoorn. Verder wordt in het jaarboek uitgebreid verslag gedaan van een onderzoek naar windassen (overhalen of overtomen), die op de kaden in en om Midden-Delfland hebben gestaan. Bijzonder hierin is de beschrijving van de resultaten van een opgraving van een windas in het grensgebied van Den Hoorn en Rijswijk. Een fraai beeldverslag toont de belangrijkste gebeurtenissen in Midden-Delfland in 2011. De archeologische kroniek en de bespreking van een aantal bibliotheekaanwinsten completeren de publicatie.

Het jaarboek is voor f 20,- te koop in Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden. Hier is nu een tentoonstelling over de 100-jarige WSM te zien. Openingstijden: woensdag, zaterdag en de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur.

Ook nog te koop in dit museum zijn de historische jaarboeken van 2009 en 2010 met onder andere artikelen over het leven en werk van Otto van Egmond, een overzicht van de archeologische vondsten in Midden-Delfland in de afgelopen veertig jaar, de trekschuitdienst Delft-Maassluis en de eendenkooien van Midden-Delfland.