Historisch Jaarboek Schipluiden 2012

Vorige week presenteerde de Historische Vereniging Oud-Schipluiden haar nieuwe jaarboek. Het is weer een prachtige en kleurrijke publicatie geworden met de volgende artikelen:

  • De festiviteiten rond het Onafhankelijkheidsfeest in 1913 in Schipluiden en Den Hoorn met een reeks van fraaie foto’s.
  • Gijsbertus van Marrewijk, tuinder en bestuurder, een belangrijk man voor de ontwikkeling van Den Hoorn als tuindersdorp.
  • De heren en vrouwen van de adellijke familie Van Dorp (van Huis ten Dorp, een kasteel tussen Schipluiden en Maasland). Voor het eerst worden alle eigenaren van dit slot beschreven. Veel leden verkeerden in de directe omgeving van het grafelijk hof en later de Oranjevorsten.
  • Anthony Knottenbelt, die onder meer zestig jaar polderbestuurder was van de Holierhoekse en Zouteveense Polder. Deze polder begon bij de ophaalbrug van Schipluiden.
  • Een kleurrijk overzicht van een flink aantal opvallende gebeurtenissen in Midden-Delfland in 2012.

Mevrouw Tineke van Nimwegen, onder meer wethouder van cultuur en erfgoed van de gemeente Midden-Delfland, ontving het eerste exemplaar. Zij hield een gloedvolle speech en prees de vitaliteit van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden, die steeds breed gewaarde publicaties uitgeeft over regionaal erfgoed en bijzondere personen. Het was haar initiatief om enkele jaren geleden ook voor het dorp Den Hoorn een persoon uit het verleden te kiezen, die het uitgangspunt zou worden voor verschillende festiviteiten. Het is Gijsbertus van Marrewijk geworden, die de periode 1880-1930 vertegenwoordigt. Zijn leven en werk zijn uitgebreid in het jaarboek beschreven. De wethouder onderstreepte in haar toespraak het belang om ook de jeugd bij de regionale historie te betrekken. Dit gebeurt door middel van lesbrieven.

Het jaarboek bevat een beeldkroniek van opvallende activiteiten in Midden-Delfland. Het fotowerk van Henk Groenendaal geeft een schitterend beeld van de gemeente in 2012. Het belang van het grote artikel over het geslacht Van Dorp van Peter de Jong overstijgt de regio. Van Nimwegen prees het onderzoekswerk van deze auteur. In zijn bijdrage laat hij de eigenaren van het kasteel Dorp tot leven komen.

De uitbundige viering van de 100-jarige onafhankelijkheid van Nederland in Den Hoorn en Schipluiden in 1913 inspireert de invulling van het thema ‘Macht en Pracht’ tijdens de Kindermonumentendag en het Monumentenweekend in september. Tijdelijk komen dan de feestelijke erebogen weer terug in alle dorpen van Midden-Delfland. Van Nimwegen hoopt dat het enthousiasme van toen jong en oud in deze tijd zal stimuleren om zich in historische kleding te steken. Het jaarboek bevat een flink aantal foto’s van het feest in 1913. De beschrijving van Anthony van Knottenbelt, die van 1865-1925 (inderdaad 60 jaar!) secretaris/penningmeester van de Holierhoekse en Zouteveense Polder was, dwingt veel respect voor deze persoon af. De Vlaardingse notaris Knottenbelt is op tal van terreinen actief geweest. Hij richtte in zijn stad onder meer de eerste Nutsbewaarschool op. In Zouteveen zorgde hij al vroeg voor de komst van stoomgemalen.

Verslagen van het verenigings- en museumwerk completeren de uitgave.

Het nieuwe jaarboek is te koop in Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden voor € 20,-. Voor hetzelfde geld kunt u ook donateur van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden worden. Leden en donateurs (vrienden) ontvangen het jaarboek gratis. De openingstijden van het museum zijn: woensdag, zaterdag, eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur.