Molens van Delft en Twee levensverhalen

Leden, vrienden en andere belangstellingen,
Op donderdag 20 maart 2014 houden Aart Struijk en Henk Tetteroo op uitnodiging van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een lezing over respectievelijk

De molens van Delft en omgeving en Twee levensverhalen van boeren

De bijeenkomst vindt plaats in Parochiecentrum De Schelp, Burgemeester Musquetiersingel 56, 2636 GG Schipluiden, aanvang 20.00 uur.

Aart Struijk heeft vorig jaar een succesvol boek geschreven over de geschiedenis van molen ‘De Roos’, de enige molen die in Delft bewaard is gebleven. Hij is reeds heel lang geïnteresseerd in de molens van de stad en de omgeving. Eén van zijn voorvaderen was snuifmolenaar. Aart is ook al jaren rondleider en museumbeheerder van molen ‘De Vlieger’ in Voorburg. In zijn lezing bespreekt hij achtereenvolgens de typen molens en hun functies, de molens in de buurt van Delft, de verdwenen Delftse molens en molen ‘De Roos’.

Henk Tetteroo, neerlandicus en schrijver van twee boeken over de streektaal van Delfland, bespreekt na de pauze twee levensverhalen van boeren, die recentelijk in boekvorm zijn uitgegeven. Het betreft een boek van Bertus Ruygrok, die in Delft heeft gewoond, en een publicatie van Graab van Wijk uit Schipluiden. Henk heeft beide boeken doorgelicht op streektaalelementen. Het is vrij uniek dat boeren hun levensverhaal opschrijven. Ze doen dit beiden op vertellende wijze, waardoor er regelmatig woorden en uitdrukkingen passeren die specifiek met de streek verbonden zijn.

Beide sprekers zijn op hun terrein specialist. Ze hebben veel onderzoek gedaan. Aart Struijk veelal in archieven, Henk Tetteroo vooral luisterend naar personen die zich in streektaal uiten.Twee zeer interessante onderwerpen in één bijeenkomst. Het wordt een boeiende avond.U bent van harte uitgenodigd.