Lezing ‘Mooi spul’ en boerengesprek

Op dinsdag 22 oktober 2019 organiseert de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een lezing en een boerengesprek in het Notenschip, Schoolplein 4 te Schipluiden, aanvang 20.00 uur.

Voor de pauze geeft Frits van Ooststroom, boerderijdeskundige, een lezing over ‘Mooi spul…’ Versieringen op boerderijgevels in Delfland. Van oudsher zijn de boerderijen in Delfland kleurrijk. De zwarte smetplint contrasteert met de witte sierplint en de fraaie gele ijsselsteen. Soms is de brede witte sierplint afgezet met een oranje of bruinrode bies. Dat is typisch voor Delfland. Ook kleurrijk zijn vaak de kozijnen en de raamroeden: donkergeel, groen en wit. De deuren en luiken zijn groen. Contrasterend met de gele ijsselsteen zijn de metselversieringen van rode steen, langs de gevelranden, maar ook in het gevelvlak. Boven de kelderluiken springen de afweertekens in het oog. Die moesten de melk beschermen tegen het zuur worden. In de negentiende eeuw werden de gevels nog meer versierd en langs de dakrand kwamen uitbundig gedecoreerde windveren. Al met al wordt het een kleurrijke en rijk geïllustreerde lezing.

Kleurrijke gevel aan de Oostveenseweg in Schipluiden. Aquarel door Jan Verheul, 1931. De boerderij werd in 1937 vervangen door nieuwbouw.

Na de pauze praat Henk Tetteroo, bekend onder meer van zijn boeken en lezingen over streektaal, met Nico van Paassen en Gerard van Winden over het boerenleven in Midden-Delfland. Beide boeren komen uit oude agrarische families. Nico woont op een boerderijplaats nabij ’t Woudt, die al acht eeuwen in gebruik is. Gerard woont in Abtswoude, te midden van de Delftse woonwijk Tanthof. Zij namen destijds de boerderij over van hun vader en hebben ruim veertig jaar ervaring met het boerenwerk en -leven. Hoe was de bedrijfsvoering vroeger? Wat werd toen belangrijk gevonden en waar wordt tegenwoordig meer opgelet? Mogelijk komen er ook nog andere onderwerpen, bijvoorbeeld streektaal, ter sprake. Het belooft een boeiend en leuk gesprek te worden.

Mededelingen

Wij wjjzen u nog een keer op de tentoonstelling ‘Abtswoude, de grote veranderingen’ in Museum Het Tramstation. In deze expositie staat het (grotendeels verdwenen) boerenleven in Abtswoude centraal. In de Historische Jaarboeken Schipluiden 2017 (nog enkele exemplaren) en 2018 wordt in een tweetal artikelen aandacht besteed aan dit onderwerp. De huidige tentoonstelling duurt tot eind december. Daarna komt er een expositie over de oorlogsjaren 1940-1945 in Schipluiden, Den Hoorn en ‘t Woudt. Openingstijden van het museum: woensdag, zaterdag en eerste zondag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.

We kijken terug op een zeer geslaagd Monumentenweekend 2019 in Schipluiden met onder andere enthousiaste schoolkinderen die op vrijdag 13 september een historisch traject met activiteiten door het dorp Schipluiden maakten. Voor het eerst was er weer een echt stukje fundering van de Keenenburg te zien. Posters (in de vitrines van Albert Heijn) en een kijkglas met zicht op de contouren van het gereconstrueerde kasteel maakten de geschiedenis van het adellijke slot voor de kinderen, maar ook voor de volwassenen in het Monumentenweekend, zeer duidelijk. Een hoogtepunt was de rederijkersmiddag op zondag 15 september op het kasteelterrein. Ruim negentig personen genoten hier, op dezelfde plek waar in de zeventiende eeuw de rederijkers van Schipluiden optraden, van poëziekunst. Met de vermelde activiteiten wil de stichting ‘Beleving kasteel Keenenburg’ draagvlak creëren voor de plannen om het kasteel in de toekomst meer te visualiseren.

Het ontwerp voor het permanente kijkglas achter Albert Heijn in Schipluiden, met zicht op het kasteel Keenenburg.

De plannen voor de aanbouw van de luifel van het tramstation en de herinrichting van de naaste omgeving zitten in de fase van de vergunningaanvraag. Ook hierbij wordt de buurt betrokken. We hopen dat de uitbreiding van het tramstation in 2020 kan worden gerealiseerd. In dat jaar vieren wij het vijftigjarig jubileum van onze vereniging. Het bestuur beraadt zich op dit moment over de plannen om hieraan uitgebreid aandacht te besteden. Een tipje van de sluier kan alvast worden opgelicht. We gaan een Jubileumbundel uitgeven, met daarin de geschiedenis van de vereniging en een reeks korte, aansprekende artikelen over onderwerpen die in het bestaan van de vereniging belangrijk zijn geweest.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens op de komende historische avond in het Notenschip.

Bestuur Historische Vereniging Oud-Schipluiden, 7 oktober 2019.

Tentoonstelling: De Gouden eeuw als inspiratie voor vernieuwing

Openingstoespraak door Jacques Moerman (historicus) op 20 juni 2019, bij gelegenheid van de start van een fototentoonstelling in de Dorpskerk van Schipluiden. Hier zijn nog op de laatste zaterdagen van augustus en in het Monumentenweekend (14 en 15 september) foto’s van Fleur Halkema te zien van stillevens die een band met de Gouden Eeuw en Midden-Delfland hebben. Nederland staat dit jaar bol van activiteiten die met de Gouden Eeuw te maken hebben. Een van de hoogtepunten in onze omgeving is vanaf het najaar de tentoonstelling over Pieter de Hooch in het Prinsenhof te Delft. Voor het eerst is een overzicht van zijn werk te zien in Nederland. Maar er gebeurt meer!

Is de Gouden Eeuw ook in onze streek, in Midden-Delfland, te beleven? Lees het hele verhaal (PDF).

Dorpsfilm Den Hoorn (ZH) 1959 voor iedereen thuis te bekijken

3 mei 2019. Als onderdeel van de lezingavond over Abtswoude, de grote veranderingen op 2 mei 2019 werd na de pauze de dorpsfilm Den Hoorn 1959 vertoond in de Hoornbloem. De ruim 250 bezoekers pasten maar net in de zaal en ook het podium werd benut door de toeschouwers. En wat werd er genoten van film met veel hilariteit en herkenbaarheid!

De oorspronkelijke 8 mm smalfilm is gedigitaliseerd en opgeknapt en nu voor iedereen te bekijken op www.youtube.com. Met de zoekwoorden ‘dorpsfilm den hoorn 1959’ zou de film bovenaan de lijst moeten komen; of klik op de film hieronder: veel plezier!.

Achtergrond

De film werd gemaakt door het bedrijf van Johan Adolfs uit Enschede op 14 mei 1959 volgens een beproefd scenario. Met zoveel mogelijk close-ups van oude en jonge mensen (geen kinderwagen werd overgeslagen), veel schoolkinderen, verenigingen en bedrijven (zij konden tegen betaling ook op de film) is dit een prachtig en herkenbaar tijdsbeeld uit de zestigerjaren geworden. Aan het slot van de filmdag werd er steeds een grote optocht door het dorp gehouden.

Naast de dorpsfilm van Den Hoorn zijn er door Adolfs ook dorpsfilms gemaakt van Schipluiden (1955 en 1964) en Maasland (1961). De vier films zijn te bekijken op de monitoren in Museum Het Tramstation Schipluiden. De ambitie is alle vier de films op YouTube te publiseren.