Lezing over eendenkooien en Vlietlanden

Op donderdag 29 maart 2011 houden Rianne Graveland en Frits van Ooststroom op uitnodiging van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een lezing over respectievelijk de
eendenkooien en de Vlietlanden van Midden-Delfland.

Eendenkooi in de Aalkeetbuitenpolder

Historica Rianne Graveland maakt al jaren studie van de eendenkooien in Midden-Delfland. Haar onderzoek leidde vorig jaar tot een belangwekkend artikel in het Historisch jaarboek
Schipluiden. Midden-Delfland heeft tenminste achttien eendenkooien gehad. Twee zijn er bewaard gebleven. De eendenkooi in de Duifpolder kreeg in 1634 bezoek van een Engelse edelman. Rianne bespreekt de ontwikkeling van de eendenkooien in dit gebied. Wie waren de stichters en beheerders en wat hield het kooibedrijf in?

Frits van Ooststroom is een belangrijke kenner van de Vlietlanden. Hij volgt al tientallen jaren de ontwikkeling van dit gebied en heeft er ook veel beeldmateriaal over verzameld. In zijn lezing (na de pauze) belicht hij de natuur- en cultuurhistorische waarden van dit eeuwenoude boezemgebied. Tot 1573 hebben er mensen gewoond op de Vlietlanden. Hoe heeft het gebied zich daarna ontwikkeld? Hoe vindt het onderhoud plaats en welke plannen zijn er om het gebied aantrekkelijker te maken?

Het zijn twee op het oog afwisselende onderwerpen. Feitelijk is er toch verwantschap, omdat zowel de twee nog bestaande eendenkooien in Midden-Delfland als de Vlietlanden onder het beheer van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten vallen. Het wordt een boeiende avond. Belangstellenden zijn van harte welkom.

De bijeenkomst vindt plaats in het Jeugdhuis, Keenenburgweg 7 te Schipluiden, aanvang 20.00 uur.