Schilders van het Westland

1500 tot heden

Tentoonstellingen in Delft, Honselersdijk en Den Haag

Schilders van het Westland

Delft, Museum Het Prinsenhof – 18 dec. 2010 t/m 13 maart 2011

Het Westland wordt verbeeldt in schilderijen van de Haagse School en zijn navolgers, Westlandse schilders, hedendaagse kunstenaars en in de opgraving van Kasteel Keenenburg. De tentoonstelling omvat ca. 90
schilderijen en tekeningen, waaronder bruiklenen uit diverse musea, maar ook uit veel particuliere collecties, die normaliter nauwelijks voor het
publiek toegankelijk zijn.

dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur
Sint Agathaplein 1, 2611 HR Delft
www.prinsenhof-delft.nl

Honselersdijk, Westlands Museum – 18 dec. 2010 t/m 5 juni 2011

Een expositie met Westlandse landschappen en dorpsgezichten afgebeeld op schilderijen, aquarellen en prenten uit de periode 1500-1800. In de expositie zijn de oudste afbeeldingen van het Westland te zien op
topografische kaarten uit de 16de en 17de eeuw.

Het Westlands Museum is het gehele jaar geopend van dinsdag t/m zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur, elke eerste zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur.
Middelbroekweg 154, 2675 KL Honselersdijk
www.westlandsmuseum.nl

Den Haag, Kunstzaal Van Heijningen – 18 dec. 2010 t/m 16 jan. 2011

Het Westland van nu staat centraal bij Kunstzaal Van Heijningen. Zo’n tien hedendaagse landschapsschilders tonen er hun werk. Jong en oud. Sommigen hebben speciaal voor deze manifestatie geschilderd, veelal ter plekke in weer en wind. Elke schilder is door weer iets anders getroffen: bijvoorbeeld de kassen, de vaarten of de duinen. De kunstwerken zijn ook
te koop.

woensdag t/m zondag 12.00-17.30
Noordeinde 152, 2514 GR Den haag
www.kunstzaalvanheijningen.nl

Boek: Schilders van het Westland

Gelijktijdig met de 3 tentoonstellingen verschijnt het boek Schilders van het Westland van de hand van Maarten van der Schaft, Ton Immerzeel, John Sillevis en Leo van Heijningen. Daarin wordt een boeiend en kleurrijk beeld geschetst van de schilder- en tekenkunst die in het Westland is ontstaan tussen 1500 en heden. Met name de historische achtergronden van de dorpen, kastelen en buitenplaatsen uit de periode 1500 tot 1800. In de 19de eeuw werd de streek door romantische schilders als Andreas Schelfhout en Wijnand Nuyen bezocht. Gevolgd door J.B. Jongkind, Max Liebermann, Vincent van Gogh en de schilders van de Haagse School. Ook na 1950 bleef het Westland aantrekkingskracht uitoefenen op kunstenaars getuige de werken van onder anderen Kees Andrea, Ber Mengels en Hermanus Berserik. In een aparte bijdrage wordt ook aan de schilders van ‘eigen grond’ aandacht besteed. Schilders van het Westland is rijk  geïllustreerd en belicht het werk van een honderdtal kunstenaars. Daarmee is het boek voor zowel de geïnteresseerde in de streekgeschiedenis als de kunstliefhebber beslist de moeite waard. Het boek beslaat 208 pagina’s, bevat 175 illustraties en kost 29,95 euro.

Licht, lucht en ruimte. Schilders van het Hollandse landschap

Op donderdag 25 november 2010 houdt Frits van Ooststroom voor de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een lezing onder de titel

Licht, lucht en ruimte. Schilders van het Hollandse landschap

De bijeenkomst vindt plaats in het Jeugdhuis, Keenenburgweg 7 te Schipluiden, aanvang 20.00 uur.

Eeuwenlang vormde het landschap een onuitputtelijke bron van inspiratie voor schilders. Geen genre is zo typisch Hollands als het schilderen van het landschap, maar altijd is het vooral de wolkenlucht die domineert. Het licht en de lucht bepalen de ruimte. In de periode van de renaissance wordt een begin gemaakt met deze Hollandse traditie die zich in de zeventiende eeuw tot een volwaardige kunstvorm ontwikkelt. De spreker belicht aan de hand van voorbeelden de ontwikkeling van de landschapskunst tot en met de twintigste eeuw. In elke periode interpreteerden schilders het landschap op een andere wijze. Wat blijft is het fascinerende spel van licht, lucht en ruimte. Van gras en wolken. Naast voorbeelden van grote schilders buiten Midden-Delfland bespreekt Van Ooststroom ook schilderijen die situaties weergeven in onze omgeving. Het belooft een boeiende kijkavond te worden.

Na afloop worden liefhebbers uitgenodigd om nog een glaasje te drinken in het Museum Het Tramstation. Hier is de expositie te zien: ‘t Gemak dient de mens, de geschiedenis van het latrinair gebeuren. Voor de borrel wordt een kleine bijdrage in de melkbus verwacht.

Op het druk bezochte jubileumsymposium van de vereniging, d.d. 6-11-2010, heeft mevrouw Marja van Bijsterveldt, minister van OCW, onze beide websites gelanceerd, namelijk: www.tramstationschipluiden.nl en www.historischeverenigingoudschipluiden.nl

Cadeautip voor Sint en Kerst: Historisch Jaarboek Schipluiden 2009, voor € 15,- te koop in het Museum Het Tramstation. Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden. Hier is tot april 2011 de vermelde expositie over het latrinair gebeuren te zien. Openingstijden: Zaterdag en de eerste zondag van de maand, 14.00-16.00 uur.