Lezing over scheepmakers, schippers en schuiten

Op dinsdag 27 februari houdt Aad van Zeijl in het Notenschip, Schoolplein 4 te Schipluiden voor de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een lezing over scheepmakers, schippers en schuiten. Het is een boeiend verhaal over zijn onderzoek naar de geschiedenis van de Westlandse schuit 1648 – 1967. Aanvang 20.00 uur.

Tekening van J.B. Jongkind van een scheepswerfje in Schipluiden.

Vijf jaar lang heeft de spreker onderzoek gedaan naar de oorsprong van de Westlandse schuiten. Hij put daarbij uit eigen herinneringen, gesprekken met oud-scheepmakers (waaronder zijn vader) en schriftelijke bronnen.
Van Zeijl komt tot verrassende inzichten over de oorsprong van de Westlandse schuit en over de ontwikkeling van de diverse Westlandse scheepstypen die daaruit zijn voortgekomen.

Binnen het Hoogheemraadschap van Delfland ontwikkelt zich een uniek scheepstype, dat wordt gebruikt als trekschuit en beurt- of vrachtschuit. De overgang van houten schuiten naar ijzeren schuiten binnen Delfland is een geweldige innovatie geweest. Ook de opkomst van veilingen gekoppeld aan de spoorwegen, de ontwikkeling van motorschuiten en ten slotte de teloorgang van de Westlandse schuit krijgt aandacht. De spreker illustreert zijn lezing met veel foto’s en herinneringen.

Voorafgaand aan de lezing vindt een korte ledenvergadering plaats. Wij hopen op een goede opkomst voor de lezing en ledenvergadering