UITNODIGING voor de lezing over architect Jan van Beurden

Leden, vrienden en andere belangstellenden,

Op donderdagavond 21 april houdt Peter van Beurden de uitgestelde lezing over het werk van zijn vader, gemeenteopzichter en architect Jan van Beurden (1908-1988). De bijeenkomst vindt plaats in de Hoornbloem, Kon. Julianaplein te Den Hoorn, aanvang 20.00 uur. De coronamaatregelen gelden niet meer.

Jan van Beurden en een ontwerp voor een tuinderswoning

Jan van Beurden is een geboren Schipluidenaar. Hij heeft in Midden-Delfland (vóór 1947) en in het Westland (ná 1947) de nodige sporen in de bouw achtergelaten. Zijn ontwerpen munten uit door gedegen vakbekwaamheid, fijnzinnigheid en zijn sociaal bouwkundig ideaal: alle mensen moeten goed kunnen wonen. Van Beurden heeft veel bijgedragen aan de groei van de tuinbouw in Den Hoorn met zijn ontwerpen voor tuinders- en arbeiderswoningen en schuren. Hij is ook van grote betekenis geweest bij de eerste uitbreidingen van de dorpskernen van Schipluiden en Den Hoorn.

Spreker Peter van Beurden heeft 212 projecten van zijn vader geïnventariseerd. In het Historisch Jaarboek Schipluiden 2021 besteedt hij samen met Henk Groenendaal aandacht aan de nalatenschap van deze boeiende architect. In de lezing worden de aanwezigen in beeld en verhaal geleid langs de werken die in Schipluiden en Den Hoorn dankzij Jan van Beurden tot stand kwamen. Om het verhaal af te ronden wordt ook nog een klein uitstapje naar het Westland gemaakt. Het wordt een interessante avond. Na de lezing wordt anders naar de besproken panden gekeken!

Met vriendelijke groet en graag tot ziens op 21 april, namens het bestuur

Jacques Moerman, voorzitter van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden.

Mededelingen

Contributie

Heel veel leden en donateurs hebben deze keer de contributie snel overgemaakt. Vaak was het bedrag ook hoger. Ontzettend bedankt hiervoor. De personen die de bijdrage van dit jaar nog moeten overmaken vragen wij vriendelijk dit op korte termijn te doen. Onze bankrekening is IBAN-nr: NL30RABO0358261546 t.n.v. Hist. Ver. Oud-Schipluiden, vermelding: Contributie 2022.

Museumweek in Museum Het Tramstation

Op zaterdag 9 en zondag 10 april is het museum van 11.00-17.00 uur geopend. Zondag is vanaf 15.00 uur een rondleiding in het museum. Expositie Muziekvereniging Caecilia Schipluiden 100 jaar, met overzicht van bijna 150 jaar muziekverenigingen in Midden-Delfland. Deze tentoonstelling duurt van 2 april t/m eind sept.
In de afgelopen 100 jaar leverde Caecilia een belangrijke bijdrage aan het culturele leven in de dorpen Schipluiden en Den Hoorn. Talrijke feestelijke gelegenheden werden muzikaal opgeluisterd. De concerten werden zeer gewaardeerd en er werden bij wedstrijden mooie prijzen behaald
De expositie in het museum neemt de bezoeker mee langs de 100-jarige geschiedenis van Caecilia Schipluiden. De vereniging wist de soms moeilijke perioden door te komen en steeds mee te groeien met veranderende tijden. Met veel foto’s, film en muziek krijgt de bezoeker een goede indruk van deze veelzijdige vereniging. Daarnaast bevat de expositie een overzicht van alle andere muziekverenigingen die in Midden-Delfland hebben bestaan.

Achtergrond

In de dorpen van Midden-Delfland hebben in totaal elf amateur muziekverenigingen bestaan. Nu zijn Caecilia in Schipluiden en Masalant in Maasland nog actief. Al in 1874 werd in Schipluiden fanfare Crescendo opgericht. Het was een openbare vereniging. Tijdens de verzuiling van de maatschappij werden er, ten koste van Crescendo, twee nieuwe verenigingen opgericht, de protestantse fanfare Excelsior en de r.k. harmonievereniging St. Caecilia. Excelsior redde het niet, maar St. Caecilia, nu Caecilia Schipluiden, bestaat nog steeds en viert in 2021/2022 haar 100-jarig bestaan. Den Hoorn kende twee muziekverenigingen: C-dur en Kolping. In Maasland bestonden lange tijd twee verenigingen naast elkaar: Euterpe en Wijdt Gode Uw Kunst (later Maaslandse Harmonie); in 2018 fuseerden zij tot Harmonievereniging Masalant. De gymverenigingen W.I.K. (in Den Hoorn) en A.S.S.O. (in Schipluiden) hadden enige tijd ook een muziekafdeling.

Keenenburglessen

In maart ontvingen we in Museum Het Tramstation in het kader van het Cultuurmenu 275 groep-zes-leerlingen van de scholen van Midden-Delfland voor een Keenenburgles. De nieuwe luifel functioneerde optimaal als ontvangstruimte. De lessen waren een groot succes.

Gevraagd opslag voor vondstmateriaal Keenenburg

We zoeken een locatie voor de tijdelijke opslag van enkele tientallen dozen met vondstmateriaal van de Keenenburg. Wie kan ons helpen? Tel. 0153809389.

Historisch Jaarboek Schipluiden 2022

De verschijning van het nieuwe jaarboek wordt eind april./begin mei verwacht. Voor de presentatie krijgen de leden en vrienden een aparte uitnodiging.

Vooraankondiging excursie op zat. 30 mei vanaf 13.30 uur

Tijdens deze excursie gaan we in het dorp Schipluiden op zoek naar sporen van het kasteel Keenenburg: we bezoeken naast het museum, de kasteeltuin en de Dorpskerk twee voormalige boerderij-erven van het kasteel, de hoekpunten van de tuin van het kasteel en nog enkele verborgen herinneringen. De leden en vrienden ontvangen hiervoor half mei een aparte uitnodiging.

Wij zijn blij, dat we weer publiek bij ons werk kunnen betrekken. We hopen u snel te zien.

Met vriendelijke groet,
Jacques Moerman, namens bestuur van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden, 06-04-2022.