UITGESTELD: Uitnodiging: Lezing over architect Jan van Beurden

Geachte leden en vrienden van de HVOS,

Helaas zijn we genoodzaakt om, vanwege de verscherpte coronaregels, de geplande lezing over Jan van Beurden, op donderdag 18 november in de Hoornbloem, uit te stellen. In het nieuwe jaar hopen we de lezing – onder verbeterde omstandigheden – opnieuw te kunnen aanbieden.

Museum Het Tramstation blijft op woensdag, zaterdag en de eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur open. Hier moet de QR-code getoond worden en houden we ons aan de anderhalve meter-regel.

Nieuw in het museum is een aantrekkelijke expositie over zes bijzondere verzamelingen en een drieluik over de geschiedenis van Sion.
U bent van harte welkom.

======================================

Aan de leden, vrienden en andere belangstellenden.

Op donderdagavond 18 november houdt Peter van Beurden een lezing over het werk van zijn vader, gemeenteopzichter en architect Jan van Beurden (1908-1988). De bijeenkomst vindt plaats in de Hoornbloem, Kon. Julianaplein te Den Hoorn, aanvang 20.00 uur. Voor deze bijeenkomst geldt een coronatoegangsbewijs met een persoonlijke QR-code. De zitplaatsen in de zaal worden ruim ingedeeld.

Jan van Beurden is een geboren Schipluidenaar. Hij heeft in Midden-Delfland (vóór 1947) en in het Westland (ná 1947) de nodige sporen in de bouw achtergelaten. Zijn ontwerpen munten uit door gedegen vakbekwaamheid, fijnzinnigheid en zijn sociaal bouwkundig ideaal: alle mensen moeten goed kunnen wonen. Van Beurden heeft veel bijgedragen aan de groei van de tuinbouw in Den Hoorn met zijn ontwerpen voor tuinders- en arbeiderswoningen en schuren. Hij is ook van grote betekenis geweest bij de eerste uitbreidingen van de dorpskernen van Schipluiden en Den Hoorn.

Spreker Peter van Beurden heeft 212 projecten van zijn vader geïnventariseerd. In het Historisch Jaarboek Schipluiden 2021 besteedt hij samen met Henk Groenendaal aandacht aan de nalatenschap van deze boeiende architect. In de lezing worden de aanwezigen in beeld en verhaal geleid langs de werken die in Schipluiden en Den Hoorn dankzij Jan van Beurden tot stand kwamen. Om het verhaal af te ronden wordt ook nog een klein uitstapje naar het Westland gemaakt. Het wordt een interessante avond. Na de lezing wordt anders naar de besproken panden gekeken!

Met vriendelijke groet en graag tot ziens op 18 november 2021, namens het bestuur Jacques Moerman, voorzitter van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden.

Lees de uitnodiging en enkele mededelingen in PDF.