Lezing: Keenenburg en zijn bewoners

Leden, vrienden en andere belangstellenden: op dinsdag 26 maart 2019 organiseert de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een dubbellezing in het Notenschip, Schoolplein 4 te Schipluiden, aanvang 20.00 uur. Het onderwerp is kasteel Keenenburg te Schipluiden en zijn bewoners.

Voor de pauze vertelt Hans Koot, archeoloog, over de bouwgeschiedenis van het kasteel, dat naast een hoofdburcht een oude en nieuwe voorburcht heeft gehad. Het is een imposant complex geweest, dat verschillende bouwfasen heeft gekend. De oudste bouwfase dateert uit het begin van de vijftiende eeuw. De sloop vond in 1798 plaats. De spreker is nauw bij het onderzoek naar de Keenenburg betrokken.

Na de pauze belicht Jacques Moerman, historicus, enige opvallende bewoners van het kasteel, waaronder Philips de Blote en Otto en Jacob van Egmond. Zij hadden ook een belangrijke rol in het gewest Holland.

De laatste jaren is door nieuw onderzoek meer bekend geworden over de geschiedenis van de bouw en de bewoners van de Keenenburg. Beide sprekers illustreren hun verhaal met fraai beeldmateriaal. Het wordt een boeiende avond. Met vriendelijke groet en graag tot ziens op 26 maart a.s.

MEDEDELINGEN

Contributie 2019

Veel leden en vrienden hebben de contributie van dit jaar reeds overgemaakt. De minimumbijdrage voor leden is € 25,- en voor vrienden (donateurs) € 20,-. Degenen die dit nog niet betaald hebben, verzoeken we dit alsnog te doen. Onze bankrekening is NL30 RABO 0358 2615 46 t.n.v. Hist. Ver. Oud-Schipluiden, onder vermelding: Contributie 2019. De vereniging heeft de ANBI-status. Extra giften worden gereserveerd voor het nieuwe jaarboek. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Jaarboek 2018

Het nieuwe jaarboek ligt bij de drukker. De naastbetrokkenen zijn erg enthousiast over de gevarieerde inhoud. Het is ons tiende jaarboek in de nieuwe, rijk geïllustreerde vorm. De presentatie vindt plaats tijdens de lezing op 2 mei 2019.

Lezing op 2 mei

Henk Groenendaal houdt op deze datum in de Hoornbloem te Den Hoorn een lezing over de verdwenen boerderijen van Abtswoude. Deze moesten plaatsmaken voor de stadsuitbreiding van Delft. De bebouwing in het groene deel van de Abtswoudsepolder (nu gemeente Midden-Delfland) komt ook aan bod. In de pauze wordt het Historisch Jaarboek Schipluiden 2018 gepresenteerd en uitgereikt. Na de pauze is de gerestaureerde Dorpsfilm van Den Hoorn uit 1959 te zien. Er volgt een aparte uitnodiging voor deze avond.

Bomententoonstelling

In Museum Het Tramstation vindt, zoals bekend, tot eind mei 2019 de tentoonstelling plaats over ‘Bomenverhalen, oud en nieuw’. De bezoekers die geweest zijn, zijn erg enthousiast. Het is een fraai overzicht van de bomenrijkdom in onze gemeente. Een opvallend onderdeel is de uitstalling van boomtakken uit de Kerkpolder in een fraaie arreslee. Elk seizoen – en zeker het voorjaar – toont de pracht en afwisseling van wat er in onze omgeving allemaal groeit. Het boekje ‘Knotwilgen en andere kanjers’ over beschermwaardige bomen in Midden-Delfland is voor € 10,- te koop.

In het museum wordt een film vertoond met een overzicht van de mooiste bomen in het buitengebied. De bezoeker kan daarnaast ook kiezen uit een viertal dorpsfilms uit de jaren vijftig en zestig van Schipluiden, Den Hoorn en Maasland. Het zijn prachtige tijdsbeelden.

Tentoonstelling Boerderijen van Abtswoude

Dit wordt de volgende tentoonstelling vanaf half juni 2019. Beeldmateriaal is er genoeg. Wat we nog missen zijn attributen die we in vitrines kunnen opnemen. Het museum zorgt zelf voor een presentatie van het werk van de dichter H.K. Poot, de beroemdste inwoner van Abtswoude. Er is vooral behoefte aan voorwerpen die met de boerderijen te maken hebben. Aanvullingen zijn van harte welkom. Misschien zijn er wel families uit Abtswoude die mee willen helpen of ideeën hebben voor de invulling van een vitrine.

Tentoonstelling en artikelen Oorlogsverhalen

Volgend jaar is er weer een tentoonstelling gepland over de oorlogsjaren 1940-’45. In het jaarboek 2019 willen we een aantal oude en nieuwe oorlogsverhalen opnemen. Gastauteurs zijn van harte welkom. Melden bij het secretariaat.

Luifel Tramstation en Visualisatie van de Keenenburg

Binnenkort wordt bekend of het Tramstation uitgebreid kan worden met de luifel, een oude wens van de vereniging. Het is een onderdeel van de Centrumontwikkeling van Schipluiden. Ook de naaste omgeving van het gebouw wordt dan heringericht. Het gemeentebestuur van Midden-Delfland beslist hier deze maand over. Door de terugkeer van de luifel, gedeeltelijk in glas, kunnen we groepen, waaronder schoolklassen, beter in het museum ontvangen. De bouw heeft consequenties voor de openstelling van het museum in 2020. We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Voor de visualisatie van de Keenenburg – de opbouw van het kasteel in staalbouw – wordt achter de schermen eveneens hard gewerkt. Het Architectenbureau Restauro van Peter van Velzen uit Den Hoorn is hierbij betrokken. Een stichting gaat deze bouw begeleiden.